Az Aquincumi Múzeum
Címlap / Kultúra / Az Aquincumi Múzeum

>

Az Aquincumi Múzeum

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2020-08-13

Az Óbudai sziget északi csúcsával szemközt fekvõ, forrásokban és vízlevezetõ árkokban gazdag területen az 1. század végérõl és a 2. század elejérõl származnak az elsõ településnyomok. A kezdetben falusias szerkezetû  

 

Az Óbudai sziget északi csúcsával szemközt fekvõ, forrásokban és vízlevezetõ árkokban gazdag területen az 1. század végérõl és a 2. század elejérõl származnak az elsõ településnyomok. A kezdetben falusias szerkezetû település fából és agyagból készült építményeit a 2. században váltották fel a kõépületek. A település szerkezetét ekkor már a tudatos városrendezési elvek alakították. A város Hadrianus uralkodása idején (feltehetõen 124 körül) municipium rangot kapott, s ettõl kezdve önálló közigazgatási egységként mûködött. Septimius Severus uralkodása idején (194-ben) colonia rangot kap a város.

Ezt követõen, a 2.-3. század fordulóján, érte el a város legnagyobb kiterjedését, lakóinak száma 10-12000-re becsülhetõ. A 4. század második felétõl kezdõdõen fokozatosan csökkent a polgárváros lakóinak száma, s az 5. század elejérõl csak szórványos adatok tanúskodnak az épületek használatáról.
Mágikus helyek fórum

Bár a római kor négy évszázada alatt a polgári városrész településszerkezete, kiterjedése folyamatosan változott, jellegzetes építészeti elemei - a vízvezeték pillérek, az amfiteátrum és a városfal négyszöge - mindvégig a felszínen nyomon követhetõk voltak, s a mai városképnek is meghatározó elemei maradtak.
Az aquincumi polgárváros kb. egyharmadát mutatja be a múzeum körül elterülõ régészeti park. A jelenleg látható alaprajzok zömmel a 2-3. század fordulójának állapotát tükrözik.
Az észak-déli és a kelet-nyugati fõútvonalak keresztezõdésénél található a város fóruma, amelynek viszonylag kis mérete a helyi adottságokhoz és lehetõségekhez igazodott. A fórum körzetéhez tartozott a császárkultusz szentélye, a basilica, a nagy közfürdõ és a tabernasor.

A fõúttól távolabb, a város délkeleti és északi részében kézmûves lakások, mûhelyek (kelmefestõ, bronzöntõ) helyezkedtek el. A zajos fõútvonalaktól távolabb jómódú polgárok, városi tisztségviselõk díszes lakóházai épültek, háziszentéllyel, magánfürdõvel. A várost ipari övezet vette körül. A fõútvonalak és a Duna viziútja mentén fazekas üzemek mûködtek.

A 3. századtól kezdõdõen a dunai összeköttetést jelentõ kelet-nyugati fõút egyre forgalmasabbá vált, mutatva az egyre növekvõ kereskedelmet. Ekkor épült a húspiac (macellum) is. A korábbi lazább szerkezetû beépítést egy sûrûbb, nagyobb népsûrûségre utaló beépítettség váltotta fel.

A 4. században a védmûveken végrehajtott nagyobb és a lakóépületek egyikén-másikán elvégzett kisebb javítások mellett egy ókeresztény bazilika volt szinte az egyetlen új építmény, amellyel a polgárváros rendelkezett.


Cikkünk folytatódik, lapozz!
 
 
[ 1397 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot

 
 
 ciganykartya
joskajosda
szerelmi_joslat
szinjosda
slide-tarotA Harmonet üzemeltetője az Harmopress Kft.
1999-2016 © Minden jog fenntatva
HarmoNet 1999 óta minden nőnek bejön!
x