A Tiéd milyen? - A vallásszabadság napja van!
Címlap / Őrület / A Tiéd milyen? - A vallásszabadság napja van!

A Tiéd milyen? - A vallásszabadság napja van!

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-04-01

Az emberek sajnos évezredek óta háborúban állnak egymással, mikor miért. Hol anyagi javakért, hol területért, hol ideológiák miatt zajlik háború, robbannak ki konfliktusok. A különböző vallások közötti ellentétek és ezek háborúvá, gyakran polgárháborúvá válása milliók életét követelte már. Szerencsére mindig vannak, akik a békés megoldást keresik, és ismerik az elfogadás és tolerancia szavakat - a gyakorlatban is. 

Január 16. Különleges nap a mai.
A vallásszabadság, más néven szabad vallásgyakorlás azon alapvető emberi jogot jelenti
, mely szerint az embereknek megengedett a hitük szerinti vallásos tevékenységek gyakorlása illetve ezek hirdetése, amennyiben az mások személyiségi vagy egyéb jogait nem sérti. Tágabb értelemben a vallások és bizonyos a fenti alapvető emberi jogokat tiszteletben tartó világnézetek beleértve akár az ateizmust is, egyformán hirdethető, képviselhető és az állam szempontjából egyforma elbírálásban részesülő állapotát értik. Ideális állapot lenne, ugye? A valóság azonban nem egészen ez. A történelem folyamán szinte soha sehol nem valósult meg teljes egészében a vallásszabadság, sőt, a vallásüldözések több millió áldozatot követeltek az írott történelem kezdete óta. Akár az ókori keresztényüldözésekre gondolunk, vagy az iszlám hódításokra, akár a zsidók üldözésére, vagy az inkvizícióra, akár a vallásokon belüli nézeteltérésekre, az ókori Egyiptom egymással harcoló istenségeire vagy a bibliai idők háborúira, a modern kor egymással hadakozó egyházaira, az eredmény mindig ugyanaz: szenvedés, erőszak halál.

Pedig a vallások általában nem erről szólnak. Sőt, vannak, amelyek kifejezetten szeretetre, megértésre, türelemre, elfogadásra intenek. Vajon hol a hiba? Az emberben, természetesen, hiszen végeredményben mi döntjük el, hogyan cselekszünk, bármit is mond az adott vallás, egyház, vagy annak vezetője, papja. Arra azonban nem árt figyelni, mit közvetítenek egyes nézetek, vallások, egyházak, hiszen az ember könnyen befolyásolható, nem is beszélve a tömegekről. Egy-egy szónoklat, karizmatikus vezető csodákra képes, ám azok a csodák nem biztos, hogy mindig jóra vezetnek. A hit, a vallás épp úgy felhasználható és kihasználható, mint bármi más ezen a világon, és igen szép számmal volt már negatív példa rá a történelemben.

A vallások és egymás elfogadása ugyan akkor mindig is vágya, természetes igénye az embereknek, és mindig voltak, akik ezt az utat járták, erre bíztattak másokat is. Ennek keretében Erdélyben az 1568-as tordai országgyűlés Európában elsőként hirdetett vallásszabadságot: „Minden helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem pedig senki kénszerítéssel ne kénszerítse […], de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik. Ezért penig senki az szuperintendensök közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa; ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől […], mert a hit Istennek ajándéka…” Ám ez a szabadság „csak” négy keresztény vallásra: a katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius vallásra vonatkozott.

Majd 500 évvel később, az Emberi Jogok Nyilatkozata már jóval egyetemesebb formában nyilatkozik: „Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.”

A világon számos törvény, alkotmány biztosítja a vallásszabadságot, ám a lényeg mégis az emberek szívében dől el. Japánban évszázadokon át megfért egymás mellett az ősi sinto és a sokkal újabb buddhizmus egymás mellett, és mind a mai napig „kéthitűek” az emberek ebben az országban. Másutt összeolvadtak a természetvallások és a kereszténység, mint Afrikában sok helyütt, ám így van ez az iszlámmal is azon a földrészen. Ázsia és Afrika népei ebből a szempontból sokkal elfogadóbban voltak, mint Európa és az Új Világ betelepülő népei. A lényeg azonban, hogy mi magunk képesek vagyunk-e elfogadni és tiszteletben tartani mások gondolkodásmódját, nézeteit, és tisztában vagyunk-e saját gondolatainkkal, nézeteinkkel, hitünkkel? Tudunk-e megérteni, és gondolkodni, nem csak ész nélkül elhinni bármit? Merünk-e a józan eszünkre és szívünkre hallgatni? Tudunk-e valóban szeretettel és megértéssel fordulni mások iránt? Ha ez rendben van, akkor a vallási tolerancia, amely magába foglalja a vallások szabad, de nem sértő bírálhatóságát is, a szólásszabadságot és valláskritikát is, már nem is olyan megvalósíthatatlan.

Regele Tímea
 

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 1273 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x