A jövő passzívháza külön személyiség
Címlap / Otthon / A jövő passzívháza külön személyiség

A jövő passzívháza külön személyiség

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-03-04

Otthon, ami ha kell lábra kél. Otthon, amely képes fedezni rendszerei által az ott lakók szükségleteit. Egyedi, ötletes, energiahatékony. Passzívház. Tehát nem keveset, hanem szinte semmit sem fogyaszt, amit nem megújuló energiákból nyer... 

A Solar Decathlon egy olyan egyedülállό műszaki és interdiszciplináris tervezési verseny, amelyen a világ minden tájárόl egyetemi hallgatόi csapatok vesznek részt és építenek egy-egy olyan házat, melynek energiaszükségleteit kizárόlag önmaga képes fedezni. A 2009-es fordulό további feltétele az volt, hogy az épületet a kereskedelemben elérhető anyagokbόl és elemekből kell megvalόsítani.

A verseny nemzetközileg elismert céljai és egyben erdményei:
  • Az  energiahatékonyság, a megújulό energiaforrások és a fenntarthatό építészet területén valό innováciό kibontakozására és elterjedésére ösztönöz
  • Figyelmeztető jelzés a világ felé, hogy szemléletváltásra van szükség és lehetőség
  • Felkelti a közvélemény figyelmét olyan kérdésekben, mint a megújulό energiaforrások alkalmazása és az energiahatékonyság
  • Interdiszciplináris együttműködés létrehozása az egyetemek és cégek között, amely elősegíti a „0-Energy“ épületek megszületését
  • Ezen épületek bemutatása a nyilvánosságnak


Ezt a versenyt „USA – US Department of Energy“ írta ki legelőször 2002-ben azzal a végcéllal hogy 2015-re megoldás szülessen az energetikailag önellátό épületek létrehozására.

Az első alkalommal mintegy 100.000 látogatόt vonzott magához a 14 csapat épületeiből öszzeállított kiállítás, de a „0-Energy“ épületek megvalόsítására akkor még nem volt lehetőség.

Ezt a 2005-ös fordulό követte amikor már 18 csapat vett részt a versenyen. Ekkor már a Washington DC, National Mall-ben felépített házak közűl, a rossz idő ellenére is 3 csapat képes volt teljesíteni a szükséges energiamérleget.

Az igazi fordulatot a 2007-es verseny hozta, ahol 20 csapatbόl 15 megkapta a szükséges energiapontszámot a változékony időjárás ellenére. Ílymódon az építészet vált hangsúlyossá, mely a napelemek, kollektorok integrálását, és a komfortérzet megteremtését helyezte előtérbe. Ez segítette hozzá az először indulό TU Darmstadt csapatát az első helyezés eléréséhez.

A Solar Decathlon 2009 versenyen  a darmstadti csapat a surPLUShome nevű passzívházával ismét első helyezést ért el.
Jelentése az  épülethez kapcsolódó fogalom, amely magában foglalja az energiahatékony és a fenntarthatό építészet elveit, szem előtt tartva a mindennapi élet realitásait. A ház számos lehetőséget rejt magában, amely  a jelenlegi lakáskoncepciόt túlszárnyalva egy új életérzést, egy új életszemléletet fejez ki, mely megszünteti a látszόlagos konfliktust a modern ember komfortigénye és a Földünk klímája között.


Az épület
A teherhordό szerkezet fábόl készült, melyre azért esett a választás, mert elsősorban regeneratív építőanyag, másodsorban az épületet Darmstadtbόl Washingtonba kellet szállítani. ĺgy nem hagyhatták figyelmen kívűl a közúti szállítmányozás mint súlybeli, mint méretbeli korlátozásait. Így a háznak vízszintesen és függőlegesen is szétszedhetőnek kellett lennie. Az egyes modulokat ideiglenes megerősítéssel  kellett ellátni és ezen rögzítési pontokat a szerkezettel egyidejűleg úgy kellett elhelyezni, hogy az a végeredmé­nyen ne látszόdjék. Összépítéskor a modulok közötti kapcsolatot acél kötőelemekkel illetve tőcsavarokkal biztosították.


Passzív rendszerek
Ezek olyan tervezési illetve anyagkiválasztási döntések eredményei, melyekkel a lehető legnagyobb mértékben csökkenthető az épület energiaigénye. Nagy segítségére volt a csapatnak a darmstadti Passzívház Intézetnek, a passzívházak tervezésében szerzett széleskörű tapasztalata, mely alapjául szolgált az épület koncepciόjának. A külső hőszigetelés VARIOTEC típusú vákum-panelekből készült. A nyílászárόk 3-rétegű üvegezéssel, ENERGATE típusú hőszigetelt keretű fa szendvics ablakokbόl állnak. Ezek beépítése és az egész szerkezet légtömör konstrukciόval készült.  A belső komfort biztosításához  hőtárolό tömegre van szükség. Ennél az épületnél ez fokozott figyelmet kapott, mert a napközbeni látogatόk igen magas hőterhelésnek számítanak, amely gyors túlmelegedéshez vezet. Erre született megoldásként a hűtőmennyezet. Ennél fázisváltό anyaggal töltött cellákon vezetik át a belső levegőt, amely hőt ad le a halmazállapotváltozáshoz. Ilymódon a  levegő lehűl, miközben a fázisváltό energiával töltődik fel. Éjszaka folyamán ezt az erre a célra kialakított szellőzőkön keresztül a külső levegővel visszahűtik. (Gyakori fázisváltό anyagok  például a paraffin-vegyületek, melyeknek a halmazállapotváltozása optimálisan szobahőmérsékleten játszódik le.)


Aktív rendszerek

Az épületnek mindenféle szempontbόl meg kellett felelnie egy „normál“ otthon elvárásainak. Így rendelkeznie kell az összes használatos háztartási készülékkel, és biztosítania kell a szükséges használati melegvizet, és a világításhoz szükséges villamos áramot. Az automatikus hővisszanyeréses szellőztetést egy NILAN típusú, levegő-folyadék hőszivattyúval egybeépített  kompakt készülék végzi, mely gondoskodik a légfűtésről illetve a melegvíz előállításrόl is. A hűtőmennyezet passzív hűtésnek minősül, aktív hűtésre, azaz klimatizálásra nincs szükség, így az ehhez szükséges áramigény töredékével lehet biztosítani a kellemesen hűvös belteret. A épület villamos energiaigényét és egyben az épület homlokzati kialakítását, ill. futurista megjelenését vékonyfilmes napelemekkel oldották meg. A passzív hűtéshez elengedhetetlen árnyékolást is a viszonylag kis panelméretnek köszönhetően szintén ezekkel valósították meg.


A „0-Energy“épületek létrehozásának alapvető feltétele az energiaigény minimalizálása. Szemléletmόdot kell válltani és csakis rendszerben, teljes egészként szabad az épületre tekinteni. Ez az első lépés. Fontos a megfelelő tájolás, az ablakfelületek méreteinek és minőségének gondos megválasztása, az optimális hőszigetelés és az árnyékolási rendszer helyes kiválasztása, a hőhidak elkerülése, a kiválό légtömörség megvalόsítása. Elengedhetetlen az élvezhető  minőségű levegő biztosításához a gépi szellőztetés, melynek kiválό hatékonyságú hővisszanyerővel,  takarékos ventilátorokkal és jό minőségű szűrőkkel kell rendelkeznie.

Második lépésként el kell gondolkodni azon, hogy milyen utat válasszunk a fennmaradó energiaigény fedezésére úgy, hogy az épület összes éves energiamérlege nullára, vagy az alá csökkenjen, azaz több energia termelődjön, mint ami az épület fenntartásához szükséges. Ehhez például melegvizet termelő kollektorra és áramot fejlesztő fotocellákra van szükség. A megtermelt áramnak a hálόzatba valό visszatáplálásával kiválthatό az energiatárolás által okozott költséges és a legtöbb esetben felesleges technikai háttér megvalόsítása.

Az első lépéshez nélkülözhetetlen szakértelem és tapasztalat már rendelkezésre áll a passzívház technolόgiának köszönhetően. A második lépéshez szükséges technika szintén létezik. Mindkettőhöz a piac bővülésére van még szükség hogy széles körben, mindenki számára elérhető áron lehessen hozzáférni az alkotόelemekhez. Ez viszont lehetőséget biztosít helyi – például magyar cégek innováciόs erejének kibontakoztatására, mely értéknövekedést teremt és munkahelyek ezreit képes létrehozni.

Sariri-Baffia Enikő
(Miskolczy Imre)
Energie Planer Team

http://www.solardecathlon.tu-darmstadt.de
http://www.solardecathlon.org
www.passivhaus-info.eu

Képek: Thomas Ott és TU Darmstadt
www.o2t.de
http://www.solardecathlon.tu-darmstadt.de
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 4125 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x