Az átmeneti otthonokban mindig teltház van
Címlap / Otthon / Az átmeneti otthonokban mindig teltház van

Az átmeneti otthonokban mindig teltház van

Forrás: L’Oréal
HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-06-30

A 16-24 éves korosztályban évente több mint tízezer anya szül gyermeket, többségük halmozottan hátrányos helyzetű. A családok átmeneti otthonai abban segítenek a lakhatási körülményeiket elvesztett édesanyáknak, hogy ők és gyermekeik együtt maradhassanak, és a gyerekek megkapják a családban nevelkedés esélyét. Jelenleg több mint száz átmeneti otthon várja a rászorulókat Budapesten és vidéken is, sokkal több helyre lenne azonban igény. A L’Oréal Magyarország a saját eszközeivel igyekszik segíteni. 

Családok átmeneti otthonai – törvényi szabályozás
A családok átmeneti otthonai jellemzően hátrányos helyzetű, rossz családi háttérrel rendelkező, többnyire nehéz anyagi körülmények közül érkező családok és gyermekeik számára nyújtanak átmeneti szállást. Az átmeneti otthonok bizonyos intézményeiben csak egyedülálló nők és gyermekeik tartózkodhatnak, egyes otthonokban pedig teljes családokat is befogadnak.

A nőket és gyermekeiket befogadó intézmények családok átmeneti otthonaként való besorolással működnek, civil fenntartással. Számukra az 1997. évi XXXI. törvény a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról”, a módosított 15/1998 (IV. 30.) NM. rendelet a „személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről”, a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a „gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról”, valamint az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet módszertani útmutatója a „gyermekjóléti alapellátás meghatározott formáiban és a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek sorsának tervezéséhez” törvények nyújtanak jogszabályi alapot.

A családok átmeneti otthonai folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos otthonok, amely alapellátás keretében biztosítják a gyermekek és szüleik számára az átmeneti gondozást. Ezek az intézmények évi 635.650 Ft/férőhely normatív állami támogatásból gazdálkodhatnak, ezen kívül ellátási szerződésben állnak helyi kerületekkel is, akik hozzájuk küldhetik a rászorulókat. A törvény értelmében kötelezően heti 5 óra jogi tanácsadást kell biztosítaniuk a bentlakók számára, ez az időtartam azonban az igények függvényében változhat.

A budapesti otthonokban több olyan anya is él, aki vidékről költözött fel Budapestre, a jobb élet reményében. Nem ritkán a családjuk, ismerőseik nélkül élnek ott, így nincs kapcsolatrendszerük, nem tudnak kihez fordulni, nem tudják egyedül megoldani a problémáikat. Sokan emiatt veszítették el a munkahelyüket, szállásukat, és kerültek átmeneti otthonokba. Többen közülük korábbi erőszak áldozatai, pszichésen és fizikálisan is sérültek.

Miben segít az otthon?
 • biztonságot ad
 • lakhatást biztosít
 • a gyermekek neveléséhez és a család életvezetéséhez tanácsot nyújt
 • a gyermekek szükség szerinti felügyeletét vállalja, besegít gondozásukba
 • lelki segítséget is szolgáltat

Jelenleg több mint száz átmeneti otthon várja a rászorulókat Budapesten és vidéken is. Sokkal több helyre lenne azonban igény: Moszt Éva, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi szervezete, az Együtt a Mamával otthon vezetőjének elmondása szerint az otthonban mindig teltház van. A Magyar Vöröskereszt egy másik intézményében nem csak egyedülálló édesanyák és gyermekeik, hanem teljes családok jelentkezését is várják.

Mi lesz a gyerekekkel?

A nők az otthonokban a gyermekeik jogán tartózkodhatnak. Az átmeneti otthonokban az édesanyáknak minden fajta segítség a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy a gyerekek a törvény által megilletett szolgáltatásokhoz hozzájussanak. Az otthonok gyermekjóléti központokkal, jogsegély-szolgálatokkal, gyermekpszichológusokkal állnak kapcsolatban, a gyerekek olyan iskolákba járnak, ahol tisztában vannak a helyzetükkel, és segítik őket a tanulásban. Az életút-ismétlődés azonban sajnos így sem ritka, gyakran előfordul, hogy több generáció egyszerre kerül be az otthonba.


Moszt Éva elmondása szerint a felnőttek életében a gyerekkorban kapott minták nagyobb befolyással bírnak, mint az öröklött gének által kapott minták, ezért különösen fontos, hogy a gyerekeket egy jobb irányú szocializációban támogassák, és hogy egy egészséges felnőtté váljanak. A többnyire apa nélkül, nehéz körülmények között felnövekvő gyerekek számára fontos, hogy tudják, a későbbi problémáikat hogyan kezelhetik. 

Társadalmi és szociális tényezők
A bekerülők között jellemzően alacsony képzettségű, nehéz sorsú, helyzetű anyák vannak, ők a munkahely-keresés során emiatt eleve előnytelen pozícióból indulnak. Sokan állami gondozottak voltak, saját otthonnal szinte soha nem rendelkeztek. Emberi kapcsolataik hiánya, vagy rosszul működő párkapcsolataik miatt tele vannak feszültséggel, bizonytalansággal, emiatt bezárkóznak, bizalmatlanná válnak, önértékelésük alacsony.

A családok átmeneti otthonaiba kerülő nők az otthon által nyújtott biztonságot megszokják, nehezen engedik el. Ezért nagyon fontos szerepe van a segítőnek a motivációban, aki abban tudja támogatni az anyákat, hogy érezzék annak a szükségességét, hogy munkát vállaljanak. Az otthonok szoros kapcsolatban állnak munkaügyi-központokkal, akik képzési tanáccsal és munkavállalási lehetőségekkel támogatják az anyákat. A társadalmi életbe visszalépve azonban sok problémával találják magukat szemben, amelyekkel gyakran nem tudnak megbirkózni, ezért számukra a munkába állás is megpróbáltatást jelent.

A jó foglalkoztatáspolitika lenne a megoldás

Moszt Éva szerint fontos lenne a szemléletmód változás a kliensek támogatásában a munka és a lakhatás összefüggésében. Ezért szükség lenne olyan munkahelyekre, ahol segítő szándékkal fogadnák a bizonytalan háttérből érkezőket. Védett munkahelyek létesítésével, ezek adókedvezménnyel való segítésével a kezdő lépés megtétele könnyebbé válhatna, ezáltal újra a társadalom aktív részeseinek érezhetnék magukat a nehéz sorsú családok.

Pszichológiai tényezők
Az otthonban élő asszonyok sokszorosan nehéz helyzetben vannak: amellett, hogy egyedülállóként kell megállniuk a helyüket a világban, sok esetben még a rájuk veszélyt jelentő párkapcsolatuktól való félelem is megnehezíti a helyzetüket a társadalomban.

Mi tarthatja vissza a nőket az átmeneti otthonba való jelentkezéstől?
 • egzisztenciális problémák, kiszolgáltatottság
 • nem tudni, meddig, hogyan nyújt megoldást az anyaotthon (a legtöbb otthonban maximum egy évre fogadják a rászoruló édesanyákat)
 • alkalmazkodási kényszer
 • a helyzetnek való kiszolgáltatottság
 • kötődés: sok esetben még a rossz párkapcsolatban is szívesebben maradnak a nők, mint hogy kilépjenek a bizonytalanságba
 • szégyellik a helyzetüket

Törvényi eszközök, például a távoltartás intézménye is védi őket, a gyakorlatban azonban ennek a megoldása nehéz. A nők a fenyegető társtól való félelemben élnek, emberi kapcsolatokat, és főleg párkapcsolatokat a bizalmatlanság, csalódások miatt nagyon nehezen alakítanak ki.

Az átmeneti otthonba bekerülő nők nagy része bűnösnek érzi magát a vele történtekért. A lelki gyógyulásuk alatt a szakpszichológus segít nekik, hogy ne saját magukban keressék a hibát. A lelki segítség mellett fontos az is, hogy a különböző megpróbáltatások miatt a nőiségükben való megalázottságukat is kezeljék, és a folyamat során újra értékesnek, szépnek lássák magukat.

Idén a L’Oréal is segíteni próbál

A L’Oréal Magyarország idén kezdett el családok átmeneti otthonaival dolgozni, azzal az elköteleződéssel, hogy a saját eszközei révén ezen otthonok lakóinak segítséget nyújtson a hétköznapi és főleg az önálló életbe való visszataláláshoz. Az ebben az évben elindított program keretében a vállalat saját szakértői keresik fel az intézményeket, hogy életvezetési, megjelenési tanácsokkal, konzultációval támogassák a nők külső és belső harmóniájának visszanyerését és egy erősebb és magabiztosabb személyiség kialakulását.A helyes önértékelés elérése olykor még azoknak sem könnyű, akiknek az életében minden rendben van.
Az átmeneti otthonokban lakó édesanyák mindennapjaiban a fő hangsúlyt a saját és gyermekeik megélhetéséért való küzdelem kapja, eközben kevesebb idejük jut arra, hogy magukkal törődjenek. A L’Oréal szakértői azonban abban szeretnének segítséget nyújtani nekik, hogy megtanítják őket arra, hogy a szépséget kevés ráfordítással is könnyen elérhetik. Ha női szerepükben megerősödnek, önértékelésük is helyre áll, és megtanulják, hogy éljenek teljes életet magabiztosabb, önbizalommal teli nőként és édesanyaként.

A közelgő ünnepet nem feledve minden anya és gyermeke számára ajándékkal is készülnek a segítők. December 12-én vasárnap a vállalat a Magyar Vöröskereszt Együtt a Mamával otthonába és a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Családok Átmeneti Otthonába látogatott. Az összesen hét helyszínt felkereső program első állomása a győri Szent Cirill és Method Alapítvány Gyermekek és Családok Átmeneti Otthona volt. A program során több mint száz édesanya és gyermeke jut ilyen módon segítséghez.

„Az otthonunkba bekerülő nők közül sokan nem csak fizikálisan, lelkileg is sebzettek. Nőiségükben való megalázottságukat enyhíti, alapvető önbizalmukat tudja helyreállítani a L’Oréal szépségprogramja, hiszen, ha szépnek látják magukat, nő az önbecsülésük és megtanulják értékelni magukat. Ez a megváltozott szemlélet a munkakeresés szempontjából döntő fontosságú, így a további életlehetőségeiket javíthatja.” – nyilatkozta Moszt Éva, a Magyar Vöröskereszt Együtt a Mamával Otthonának vezetője.

Sikertörténetek:
Több családnak sikerült már talpra állni. Akik kiléptek az otthonból, és meg tudják állni a helyüket, azok képzésben vettek részt, és ennek is köszönhetően állást találtak. Fontos szerepe van a talpon maradásban az utógondozásnak, az anyaotthonokba sokan visszajárnak, őket a gondozók tanácsokkal látják el.

Az otthon egy korábbi lakójának élete igazi sikertörténet: az otthonból való kiköltözése után rövid idővel új társra talált, akivel együtt takarító vállalkozást indított. Ma már szépen élnek, házat is építettek, autót vásároltak, és közös gyermekeiket nevelik. Alkalmanként az otthonba is visszajárnak, és tanácsaikkal, példamutatással segítik azokat, akik még a nagy lépés előtt állnak, hogy ők is megtapasztalhassák, a döntéseket meghozni nem könnyű, segítséggel, akarattal, és főként a saját magukban való hittel és tenni akarással viszont sikerülhet.

Budapesti otthonok listája:
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=2001-szoc-info_22

Forrás: L’Oréal
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 6290 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x