Szülők és gyerekek együtt nevelődnek
Címlap / Otthon / Szülők és gyerekek együtt nevelődnek

Szülők és gyerekek együtt nevelődnek

Forrás: Tengerecki
HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-12

A gyermekek lényükből adódóan érdeklődnek az őket körülvevő világ iránt. Nem tévedés azt hinni, hogy a 3-10 éves korú gyermekeket érdekli a fizika, a biológia, a kémia, a természet, s hogy fogékonyak a környezetvédelem, a természet világa iránt. Ekkor, csak ebben a szenzitív periódusban lesz teljességgel könnyen befogadó a gyermek. Ami érdekli azt könnyen, minden nehézség nélkül tanulja meg, teszi használható információvá a saját maga számára. Ezt ismerte fel Tolmácsi Ágnes, mikor 2008-ban létrehozta a Tengerecki Központot, melynek fő célkitűzése, hogy a 3-10 éves korú gyermekekkel megismertesse, megszerettesse a természetet, felkeltse érdeklődésüket a tudományok iránt. 

A Tengerecki Központ munkatársai kidolgozták a Tengerecki Alapprogramot, mely nem más, mint a Tengerecki Szakkörök komplex anyaga, s 2011. évtől már négy településen is elérhetővé tették a gyermekek, családok számára. Tengerecki Szakköröket szeptembertől Kozármislenyen, Szegeden, Pécsen és Vácon is találhatnak a természet és a tudomány iránt érdeklődő gyermekek.

A Tengerecki szakkör tartalma mindig cselekvéshez párosul. Olyan ingereket érint meg, mint a látás, hallás, tapintás, ezáltal könnyen befogadható az információ. A tevékenységek gondolkodásra, logikai összefüggések meglátására késztetik a gyermeket.

A Tengerecki szakkörön addig tevékenykedhet egy kisgyermek, amíg érdeklődése fennmarad (illetve amíg tart a szakkör ideje). Az elkészített kísérletet haza lehet vinni, otthon folytatni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a leírás alapján, amit megkapnak a foglalkozás végén, otthon is el lehet készíteni. Így családi örömforrás is a tanfolyam utóélete. Neveljük, és információval látjuk el a családokat is!


Ha a család idejéből megengedheti magának, hogy együtt vegyenek részt a tanfolyamon, akkor nagy boldogságot, harmóniát adhatnak maguknak ez által. A Tengerecki szakkör alatt nem kell semmiről gondoskodni, „csak” ott kell lenni. A foglalkozásvezető minden feltételt biztosít, így olyan kísérletet is el lehet végezni, ami otthon esetleg nehézségekbe ütközik, vagy nem jut eszébe a családnak, vagy nagy szervezést igényel. Ez alatt az idő alatt a szülő is lehet ismét gyermek, tanuló, aki önfeledten játszhat, és taníthatja a gyermekét.

A Tengerecki szakkör ismeretanyaga úgy van összeállítva, hogy a szülő a gyermekével együtt megismerhesse a természeti környezetét, annak megóvását. Megismerhessen olyan fizikai, kémiai jelenségeket, amik befolyásolják a környezetünket, ezáltal tudatosabban vigyáz rá, és erre tanítja a gyermekét is. Benne van a természet megismerése és a környezetvédelem is. Ezek nélkül nem tudjuk megóvni a Földet a jövő generáció számára. Így valósul meg a gyermek nevelésén keresztül a szülői társadalom nevelése, figyelmük felhívása a környezetük megóvására.A Tengerecki Program

A Tengerecki program azért jött létre, hogy segítse a szülőket és nevelőket abban, hogy a 3-10 éves korú gyermekek természetről szóló ismereteit bővítsék, a természet összefüggéseinek megértését segítsék, a természetet megkedveltessék a gyermekekkel.

Honnan indult? Hova tart?
A Tengerecki 2008-ban egy ma is működő portállal indult, a www.tengerecki.hu oldallal, melyen számos kísérlet, vizsgálódás, természetismereti és szenzitív játék található.

A Tengerecki alapprogramot (mely egy szakköri tematika és oktatási rendszer) 2009-ben dolgoztuk ki, s egy éven keresztül több mint tíz intézményben teszteltük, javítottuk, módosítottuk, hogy 2011-ben országosan több városban is elkezdhessük a Tengerecki Szakkörök bevezetését.

Kiknek? Hol? Mennyiért?

A Tengerecki Szakköröket a természet iránt érdeklődő óvodásoknak és kisiskolásoknak szervezzük, természetesen életkori sajátosságaiknak megfelelő korcsoportok szerint. Célunk, hogy minden gyermeknek elérhető közelségbe vigyük a kísérletekkel, vizsgálódásokkal, felfedezésekkel teli szakkört, saját településén, saját intézményében legyen számára szakkör.

A szakkörök ára a mai piaci viszonyoknak megfelelően (terembérleti és szervezési kérdésektől függően) 800 – 1500 Ft/foglalkozás/gyermek között kerül kialakításra.

Mitől egyedi? Miért több?
A csoportok létszáma korlátozott, mivel a Tengerecki Program egyik fő mozgató ereje a személyes tapasztalatszerzés. A Tengerecki program alapvetése, hogy a gyermekeknek a világot megmutatni nem ördöngösség, nem csak a kiváltságosak lehetősége, hanem a programelemek segítségével bárki számára egyszerűen, olcsón és könnyen elérhető, amivel nemcsak szabad, de ajánlott is élni.A Tengerecki program célja olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása,
olyan képességek és készségek tudatos fejlesztése, amelyek elősegíthetik a természetes környezettel - pontosabban az ott lévő értékekkel - való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a környezettudatos életvitel kialakulását.

A Tengerecki program célja hogy a gyermek közvetlen megfigyelésre és tapasztalatszerzésre, vizsgálódásra építve megismerje és megértse, megszeresse az őt körülvevő világot.

Milyen egy foglalkozás?
Egy foglalkozás 30-60 perces (életkori sajátosságoknak megfelelően).

A csoportokat gyermekeknek és / vagy szülő-gyermek párosoknak szervezzük.

A Tengerecki program foglalkozásai során a gyermekek számára könnyed, vidám, játékos tanulási tevékenységet szervezünk, amit jellemez a személyes tapasztalás, vizsgálódás (kísérletezés saját eszközökkel), a kötetlen szemlélődés és kötött szempontok alapján történő megfigyelés.

Magyarországi Tengerecki Központ
www.tengerecki.hu
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 3502 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x