Segítség, diszlexiás a gyermekem!
Címlap / Otthon / Segítség, diszlexiás a gyermekem!

Segítség, diszlexiás a gyermekem!

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-20

Nincs könnyű helyzetben, aki a diszlexiáról akar tudakozódni: az olvasási zavar nagyon összetett és sok különböző dolog állhat kialakulásának hátterében. Összefoglaló a Harmonet fejlesztő pedagógus tanácsadójától, Bukovinszky Máriától. 

Miben más, aki diszlexiás?
Legfőképpen a gondolkodásában. Gyökeresen másképp gondolkodik: elsősorban képekben.
Vizuális megfigyelőképessége kiváló, miközben az írott szövegek közvetítette tartalom nem bír jelentéssel számára. A betűk-számok-szimbólumok elsajtátításához több időre és speciális segítségre (módszerre) van szüksége.
Emlékei felidézésekor valamennyi érzékszerv érzete színesíti történeteit. A látottak színvilága mellett az emlékhez kapcsoló hangok-zajok, illatok, ízek is felidéződnek, ha lehetőséget adunk megosztásukra.
Pedig amúgy látszólag a füle botját se mozdítja, ha szólunk hozzá: mert leginkább a különleges dolgok vonják magukra a figyelmét.
Többirányú figyelme miatt az elmélyülés, szintetizálás nehézségbe ütközik; ezért gyakran felszínesség, szétszórtság benyomását kelti.
Kreativitása szembeötlő, intuitív módon tud közelíteni egy-egy feladathoz. Analitikus és kombinációs készségét jól tudja kamatoztatni logikai problémák megoldásában.
Kimagasló tehetsége a matematikában, a zenében, a természettudományokban és a technikában tud leginkább megmutatkozni.

Mit tudunk a diszlexiásokról és fejlesztési lehetőségeikről?
Aki a diszlexiáról akar tudakozódni, nincs könnyű helyzetben. Igaz, számos oldalon olvashat róla tudományos megközelítésben és fejlesztői szemszögből is. Ezek  hasonlatosnak tűnhetnek ahhoz az öt vakon tapogatózó emberhez, akik egy elefánt különböző részeit tapintva más-más képet alkotnak az állatról. Pedig mindegyikük érzékelése valós, reális. Így van ez a diszlexia kutatásának vonatkozásában is. Számos tudományág kutatja, mi okozhatja a diszlexiát. Ahány vizsgálat, annyiféle eredmény.
A legfontosabb azonban, hogy ezek mindegyike egy-egy szegmensét tárja fel az olvasási nehézségeknek. Egyik se cáfolja a másikat, hanem kiegészíti azt, reprezentálva, hogy a diszlexia rendkívül összetett, heterogén oki hátterű viszonyfogalom.
A továbbiakban a teljesség igénye nélkül a leglényegesebbeket emeljük ki.

 
A családi és többségében fiúkat érintő halmozódásra már korábban felfigyeltek. De a molekuláris kutatások vezettek el azokhoz a génekhez, amelyek a diszlexia átörökítésében szerepet játszanak. Így jutottunk el mára a fejlődési (öröklött) diszlexia fogalmához. Egy- és kétpetéjű ikervizsgálatok eredményei szerint „a fonológiai folyamatok képezik az olvasási képességek örökölhető alapját”. (B. Sauvagerot-J. Métellus) (Fonológia: a beszédhangok nyelvi rendszerben elfoglalt helye és szerepe – a szerk.)

Neuropszichológiai vizsgálatokkal fény derült arra, hogy a 2 agyfélteke munkamegosztása miatti aszimetria diszlexiások esetében elmarad a halántéki területen, továbbá eltérés mutatkozik a nyelv-aritmetika /számolás/ területén – a nem diszlexiás olvasók agyához képest.

Amíg az átlag populáció olvasáskor elsősorban a beszéd reprezentatív területét mozgósítja, addig a diszlexiás elsősorban a látómező működését használja olvasáskor – ezt PET-vizsgálatokkal bizonyították.

A modern funkcionális képalkotó vizsgálatok felfedezéseire épül a diszlexia megelőzésének és terápiájának mai rendszere. Bebizonyosodott, hogy a diszlexiások hallókérge a felelős az akusztikai-fonetikai eltérések megkülönböztetési nehézségeiért, mivel náluk a szavak pontos hangszerkezetéhez való hozzáférés hiányzik a fejlődésbeli elmaradás miatt.

A diszlexiások nagy számban balkezesek vagy kétkezesek: kimutatták, hogy a 2 agyféltekét összekötő kérgestest alulfejlettsége is felelős a lateralitás problémáiért.

Joggal merül fel a kérdés: ha ilyen kiterjedt, sokirányú vizsgálódás zajlik a világban, miért nem tudunk még többet?

Amint a téma, úgy a válasz is soktényezős.
1. Minden kutatás elképesztően magas anyagi forrásokat igényel. Különös tekintettel a képalkotó vizsgálatok, köztük is a funkcionális MRI.
2. Az egyes nyelvek helyesírási eltérései (írott és kiejtett szóalak egyezése, vagy eltérése) miatt nem mindig lehet megfelelően összevetni az egyes országok eredményeit.
3. A diszlexia nehezen tanulmányozható, összetett tanulási zavar: a gondolkodási és idegrendszeri komplexitás miatt változatos képet mutató szindróma.
4. Az idő is lényeges faktor: célzottan az egyes vizsgálatokra fordítandó időn túl gondolj az összehasonlító vizsgálatokra, és az egyes terápiás eljárások elő- és utóvizsgálataira is.

A diszlexia a WHO definíciója szerint az „iskolai képességek fejlődésének specifikus zavara”: a diszlexiások olvasás és helyesírás tekintetében és az ezekkel összefüggő teljesítményekben az átlagtól lefelé térnek el (1,5-2 szórásnyira). A jelentős teljesítményzavar az iskolai és a mindennapi életükre egyaránt kihat. Nem tartozik a diszlexiások csoportjába az, akinek látási, hallási zavara, idegrendszeri sérülése, vagy átlag alatti IQ-ja van.

Az olvasás-írás zavara tulajdonképp nem más, mint az írott nyelv nehézsége.
A betű-hang megfeleltetéshez integrálnia kell az agynak a látott és hallott ingert. Ezért külön agyterület felelős, ahol az összetartozó látási és hallási ingerek összegződnek. Ehhez kellő mennyiségű idő és gyakorlás szükséges.

Alapvetően meghatározó, hogy
1. fejlődési diszlexiáról vagy
2. szerzett diszlexiáról van-e szó.
Találkozhatunk különböző alternatív módszerekkel, amelyek azt ígérik, hogy elmulasztják a diszlexiát. Megtévesztő lehet egy ilyen ígéret, hiszen ha fejlődési diszlexiáról van szó, azt nem lehet kinőni.

Mi a fejlődési diszlexia?
Olyan olvasási zavar, amely nemcsak az olvasás elsajátításában, de működésében is a tipikustól eltérő agykérgi hálózatokra épül.  Az írott szöveg olvasásának súlyos alulteljesítése mellé a szöveg megértésének zavara is társul – méghozzá ép intellektus, normál intelligencia mellett.
Mi várható?
A fejlődési diszlexiás fejlődését is lehet segíteni, ha a kiskamaszkor lezárulta előtt olyan  - a magfunkciókra ható - kompenzációs tréningen vesz részt, amely az agyműködés átalakulásához vezet.
Most nyilván arra gondolsz, gyorsan ki kell zárni, vajon gyermeked olvasási nehézségeinek hátterében nem ez áll-e. Vagy hogyan tudnál elébe menni a bajnak?
Sajnos a fejlődéis diszlexia korai előrejelzése ma még nem megbízható. Mivel az olvasástanulás kezdetén, az első 2-3 évben az olvasási és helyesírási hibák természetszerűleg jelen vannak, a diszlexia diagnózisa csak relatíve későn állítható fel.
Ám ha tudod, hogy a családban más is küzd(ött) olvasási nehézséggel, vagy gyermeked későn kezdett beszélni, beszédhibás, balkezes, netán kialakulatlan a kezessége még az óvodáskor vége felé is, akkor feltétlenül keress (logopédus) szakembert, aki a diszlexia megelőzésével, reedukációval  (az olvasás újra tanításával) foglalkozik.

Kiről gondoljuk, hogy szerzett diszlexiás?
Akinél környezeti vagy lelki tényezők okozzák a zavart, tehát sem biológiai, sem idegrendszeri okok nem állnak a háttérben. Lassúbb érés, vagy az olvasástanítás módszertani hibája idézi elő. Szerepet játszhat hátrányos szociokulturális környezet, átszoktatott kezesség, netán a vizuális ingerek túlsúlya a probléma kialakulásában.
Mi várható?
Minél előbb hatékony segítő terápiában kell a gyermeknek részesülnie, hogy a másodlagos tünetek - viselkedési, önértékelési zavarok- elkerülhetőek legyenek. Prognózisa jobb, mint a fejlődési diszlexiának, de az egyéni eltérések itt is színes képet alkotnak. Az idő-tényező központi jelentőséggel bír. Az agykéreg a születéstől 12-13 éves korig nagyfokú átalakuláson megy át: az agy az addig nem használt idegi összeköttetéseket megszünteti, egyes folyamatok fejlődését ily módon lezárja. Ezért a lehető legkorábban célzott eszközökkel kell támogatni a szerzett diszlexiás gyerekeket. Megfelelő segítséggel a probléma orvosolható.

Végezetül álljon itt a diszlexia tüneteinek csoportosításáról készült elmetérkép, amely Meixner Ildikó gyógypedagógus gondolatainak feldolgozásával készült.  Nevéhez fűződik a hazai diszlexia kutatás, prevenció és reedukáció, valamint diagnosztikus módszerek, eszközök kidolgozása. Olvasástanítási módszere a hangoztató-elemző-összetevő módszeren alapul, ami a betűtanítás optimális sorrendjére épül.

 
Otthoni segítség
A betű-hang asszociáció ugyanazon az idegi feldolgozókörön zajlik: azaz a szájmozgás - ahogy képezzük a hangot-, és a vele párosuló beszédhang együttese teremti meg a kétféle jel összekapcsolását, integrációját.
Ezért minden olyan helyzet, ami lehetőséget kínál ennek játékos gyakorlására, ösztönzőleg hat az agy működésére. Mondókák, gyerekdalok, versek, fejtörők, nyelvtörők, viccek, nyelvi játékok legyenek részei a mindennapoknak (természetesen az életkor függvényében). A klasszikus szájról olvasó, fülbe súgó (Postás) játékra is több lehetőség kínálkozik a közelgő téli szünet idején.
Ezzel párhuzamosan érdemes korlátozni a vizuális ingereket: kapjon teret (és nemcsak az esti) mesefelolvasás. Nem pótolható mindez CD-vel, hangkazettával – az élő hang nem helyettesíthető a legjobb minőségű géphanggal sem.
Jó dolog, ha esténként mindannyian elmesélitek, mi történt veletek a nap folyamán. Nemcsak a megosztás élménye és mintája jelentős, de az aktív szókincs fejlődését is elősegíti.
Leginkább a támogató, elfogadó, barátságos légkör megteremtése elengedhetetlen ahhoz, hogy közös erőfeszítéssel a legjobbat hozza ki gyermeked magából.

Várom kérdéseiteket, hozzászólásaitokat a témával kapcsolatban!
A folytatásban a számolási zavart, a diszkalkuláliát járjuk körbe.

Bukovinszky Mária
fejlesztő pedagógus
kepesseg.com

Kép: Phaiton / FreeDigitalPhotos
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 7816 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x