Szómágia, kommunikációs kulcsok; a XXI. századi titkos tanok...
Címlap / Psziché / Szómágia, kommunikációs kulcsok; a XXI. századi titkos tanok

Szómágia, kommunikációs kulcsok; a XXI. századi titkos tanok

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2021-10-19

A XXI. század "titkos tanai" többé már nem a jóslások, asztrológia és mágia köréből kerülnek ki, hiszen ezeket a végletekig profanizálta már a bulvárirodalom. A mai titkos tanok igen finom árnyalattal mentették át a tanok esszenciáját a közéletbe, a meggyőzésbe, a hétköznapokba. A hatalom kulcsa a kor mágusánál van, s célja, hogy mély hipnózisban tartsa a tömegeket.  


Rendezvénynaptár

Ám a mágiát felismerve lehetőséget kapunk a fölébredésre. A modern szómágia, a mesterkommunikáció, sokkal erősebb tömeghipnózist idézhet elő, mint egy szemfényvesztő. Sorozatunkban a modern tömegbefolyásoló mágia mesterfogásairól beszél néhány szakértő. Pszichológus, kommunikátor, coach, és PR tanácsadó segít tetten érnünk a befolyásolás és a manipiláció technikáit.

A módszer - bár alapvetően XXI. századi - korántsem új. Már az ókorban a retorikában, a politikában és a jóslatokban is éltek ezekkel a technikákkal, ám mi, a XXI. század emberei fejlesztettük tökélyre.

Egyedül születünk és végül egyedül is halunk meg, s a kettő között lévő időt arra használjuk fel, hogy kapcsolatokat teremtsünk, akár a külvilággal, akár pedig önmagunkkal. A kapcsolatainkban az elfogadást, a megértést, önmagunk visszatükröződését szeretnénk megélni. Az a folyamat, amely ezen, belső igényeink kielégítéséhez, vezet a kommunikáció. Amikor kommunikációról hétköznapi szinten gondolkozunk, elsősorban a szóbeli információ átadásra gondolunk. Ha kiterjesztjük ezt a fogalmat, akkor a kommunikáció, - vagyis információátadás – a megnyilvánulásunkon, cselekedeteinken keresztül is létrejön.

Kommunikálj, úgy sem tudsz!
Sajnos van egy rossz hír. Mi, emberek, nem tudunk nem kommunikálni, kimaradni a kommunikációból. Amikor nem akarunk egy másik emberrel szóba állni, az is egy információátadás. (Gondoljunk a szót megvonó képviselőre, vagy a duzzogó emberekre, akik direkt nem beszélnek!) Cselekedeteinken keresztül közölni tudjuk a véleményünket, éreztetni tudjuk másokkal az érzelmeinket, és ki tudjuk nyilvánítani a szándékainkat is. Mivel a kommunikációhoz két félre van szükség, "adóra" és "vevőre". Ez lehet önmagunkkal való, illetve a külvilággal való kapcsolat is. Éppen ezért függ kommunikációnk egymásra, illetve önmagunkra való ráhangolódástól is. Szemléletesen ezt úgy tudnám bemutatni, hogy ha szeretnénk egy tévé, vagy rádióadót fogni, akkor a készülékünket a kívánt csatornára kell ráhangolnunk, másként nem tudjuk nézni, vagy hallgatni az adást. Vagyis: a megfelelő információt csak úgy tudjuk érzékelni, ha ráhangoljuk a "készülékünket" az "adásra". Mi emberek is úgy működünk, mint egy képzeletbeli adó-vevő készülék. Ha nem sikerül a hangolás folyamata, akkor az adás érthetetlen lesz és számunkra részben, vagy teljesen feldolgozhatatlan. Ilyenkor kapcsolati szinten "elcsúszások", meg nem értés, félreértés, és egymás szándékának a félreértelmezésre történik. Ilyenkor mondjuk, hogy "két malomban őrlünk".

Hogyan is működik ez a kommunikációs rendszer?
A rendszer két fő elemből épül fel. Az egyik a szóbeli, vagyis verbális kommunikáció, amely szavakba foglalt információkat közöl, vagyis többé-kevésbé objektív. A másik csatorna a mimika, hangszín, testtartás, mozdulatok, vagyis, amit összefoglalva testbeszédnek (nonverbális kommunikácónak) szoktunk nevezni. Ez a nem verbális, vagy szavakon túli csatorna, és ez adja meg a kommunikáció szubjektív részét.

A szavakon túli közlés a meggyőző - a mágia finom hangolása
Számos vizsgálatot végeztek a kommunikáció hitelességét tekintve, és kísérleti szinten is bebizonyították, hogy a hitelesség nem a szóbeli (verbális) közlés alapján dől el. Bármilyen meglepő, a szó tartalmi közlése a kommunikáció hatékonyságára szinte alig van hatással. A valódi hatást a szavakon túli közlés, a nem verbális csatornákon keresztül közölt információ ér el. A legősibb kommunikácisó bravúr Delphiből származik.
Játsszunk együtt! hangsúlyozza az alábbi jóslatot, helyezze át a vesszőket, változtassa a szóvégi írásjeleket, és máris egyértelmű, hogyan is lehet a hangsúlyozással manipulálni a tartalmakat:

"Élve nem halva jössz meg a csatából"

Ez bizonyítja, hogy a hangsúly, a mögöttes tartalom teszi hitelessé, elfogadhatóvá a másik számára, mindazt, amit mondunk. Vagyis a hitelesítés nem szavak szintjén dől el. A közlés, a szavak sorozata, a hangsúly, a testtartás, vagyis a metakommunikáció szintjén döntjük el, hogy amit a másik fél mond, az, számunkra elfogadható-e? Azt is, hogy elfogadható-e, vagy van-e információtartalma, és ehhez az információtartalomhoz milyen viszont megnyilvánulási formát vegyünk fel, alkalmazzunk.

Lépj ki a sémádból - kommunikálj másként
Mindenki kialakít belső sémákat az élete folyamán. Ez azt jelenti, mindenki megtanul néhány tipikus módszert arra, hogyan illeszkedjen a világ működéseihez, mi az a kommunikációs stratégia, ami a számára hasznos. Mindenkinek alapvető törekvése illeszkedni az érzékelt információhoz, s ezen, keresztül eldől, hogy miként viszonyuljunk a másik félhez.

 

Kutatók megvizsgálták az információtartalomra vonatkozóan is a hitelesség kérdését, s megállapították, hogy az alkalmazott mondatszerkezet jelentősen befolyásolja az érzelmi reakciónkat, s ez tovább bonyolítja a helyzetet. Megfigyelték például, hogy a felszólító, utasító, parancsoló mondatok használata, ami nagyon gyakori például a szülői megnyilvánulásban, félelmet, görcsös reakciót, agressziót, megfelelési vágyat vált ki. Mindenkiből olyat, amilyen módon saját szüleihez való viszonyában reagálni tudott. Azok a mondatok, amelyeknek az információtartalma nincs lezárva, szintén érzelmi reakciókat váltanak ki belőlünk. Például X szól Y-hoz, azt mondja, hogy „Arra gondoltam…” és közben elfordul a másiktól. Vagyis nem fejezi be az információt, ami a vevő félben feszültséget válthat ki. Ugyanez a helyzet fordítva is, ha a fogadó fél nem nyilvánítja ki fogadóképességét az „adó” felé, akkor szintén érzelmi jelentkezik egy erős feszültséget kiváltó érzelmi reakció. Ez a reakció általában negatív előjelű, amely mértéke és minősége előző tapasztalatok alapján jön létre.
 

Érzelmi húrokat pengetünk
Amikor olyan jellegű mondatokat használunk, amelyek saját érzelmi, gondolati állapotunkról szólnak, akkor ez a másikban általában pozitív visszacsengést vált ki. "Úgy gondolom hogy ... " - kezdetű, úgynevezett "énközlő" típusú kommunikációs sémák általában egyenrangúságot feltételeznek. A kommunikációnk hitelességét növelhetjük meg ilyen kifejezések használatával. A „hát”, „talán”, „esetleg”, „megpróbálom” szavak a másik bizonytalanságát és a mondataink hiteltelenségét eredményezik, ez a fajta kommunikáció egy gyermeki megnyilvánulás, ami "szülői" kontrollt igényel. A szülő ebben az esetben akár saját gyermekünk is lehet, a lényeg, hogy a kezébe helyezzük a döntést saját bizonytalanságunkat illetően. A kijelentő mondatok, felnőtt-felnőtt, vagyis egyenrangú szintű kommunikációt hoznak létre, de gyakran nem csábítanak interakcióra, vagy továbbgondolásra.

A törékeny kommunikáció
A kommunikációban megkülönböztetünk zárt kommunikációt, és tört kommunikációt. A zárt kommunikáció gyakorlatilag úgy néz ki, mint ahogyan irodalom órán is tanultuk egy irodalmi mű felépítését (cím-megszólítás-köszönés, bevezetés-megszólítás, tárgyalás-információcsere, befejezés-a kommunikáció zárása-elköszönés). Tehát a zárt kommunikációban mind a két fél egyenrangú partnerként tud részt venni, mind a két félnek lehetősége van a gondolatainak, véleményének kinyilvánítására, annak akár érzelmi tartalomnak megfelelő lereagálására, és a konszenzus, egyetértés kialakítására. Mind a két fél számára teljesen egyértelmű, hogy hol van vége a beszélgetésnek. 

A tört kommunikációnál a beszélgetés a fent vázolt szakaszok bármelyikénél elakadhat, vagyis törik. Nagyon gyakran a köszönésnél történik a törés, de bárhol is jön létre ez az elakadás, az "adó" részéről egy hiányállapot lép fel, s mint tudjuk a hiányállapot, feszültséget okoz, és a feszültség az energia megmaradás törvényében egyensúlyi állapotot akar létrehozni, ami a kiegyenlítődéssel jön létre. Ennek a feszültségnek a megnyilvánulási formája az érzelmi reakció, ami szintén a bennünk lévő sémákhoz kapcsolódóan különböző formában nyilvánulhat meg. Például ha köszönök valakinek, aki nem fogadja a köszönésemet, akkor olyan következtetést vonok le ebből, hogy Ő nem szeret, nem vagyok fontos neki, s hogyha a viselkedési sémám olyan, akkor duzzogva elvonulok, vagy erőteljes érzelmi reakciókat produkálok, stb...

A média és a szónokok modelljei
A szónokok (szóvívők, politikusok, média szakemberek) professzionális módon tudják alkalmazni ezeket a befolyásolási technikákat. Szómágiájuk úgy játszik az emberi lelkek húrjain, mint ahogy művész a hangszerén. Ők a szómágia valódi művészei, hosszas tanulás után képesek igen érzékenyen reagálni a közönség visszajelzéseire, és annak megfelelően reagálni. Erről a meggyőző kommunikációról szól a politika, a fogyasztói média, modern szóval a "public relation" (PR), s ennek hatását minden percben tetten érhetjük magunkon is.

Érd tetten önmagad! - Mit olvasol? 
Olvassuk csak újra ennek a cikknek a címét! 
"Szómágia, kommunikációs kulcsok - XXI századi titkos tanok"
A cikkünk valójában a kommunikációról - annak mesterfogásairól - szól, de vajon rákattintottunk volna, ha csupán annyi a címe: Kommunikáció. Föltehetőleg nem. Az emberi elmének kommunikációs rágógumikra van szüksége, hogy közlési-kommunikációs igényét kielégítse. Ezt alkalmazzák többek között internetes szerkesztők is, de a sajtó, a média, a vállalati kommunikáció szakértői is úgy nyújtják nekünk ezeket az információkat, mint ahogy manipulatív szülő vásárolja megy gyermekét egy rágóért. Ezekről a befolyásolási technikákról szól majd sorozatunk következő része. Azok, akik figyelemmel követik ezt a sorozatot, sokkal tudatosabbá, kevésbé manipulálhatóvá válnak, s sokkal jobban képesek lesznek szűrni a manipulatív tartalmakat, akár itt, az Internetes böngészésben is.

 

Képforrás: Canva Pro adatbázis. 
 
[ 6865 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 

/img/hirdetes/2021/9honap_banner-300x250-logo.jpg
 

Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot

 
x