Meghívószövegek folytatás
Címlap / Psziché / Meghívószövegek folytatás

Meghívószövegek folytatás

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-03-02

Az esküvői meghívók versidézet szövegeinek folytatása ...  


"Egy életre elköteleztem magamat,
Választottam.
Mostantól kezdve nem az lesz a célom,
hogy azt válasszam, aki tetszik nekem,
Hanem, hogy annak tetszem, akit választottam."
(Alain)

"Élj, szeress, légy boldog,
És hidd el nekem:
Szeretni annyit jelent,
Mint élni valakiért,
s ez teszi szebbé az életet."
(Saint de Exupery)

Eljegyeztelek nehéz szerelemmel
Téged, ki hû vagy és halk mint az ég,
S felesküszöm szelíd, szép kezedre,
hogy el ne hagyjalak, amíg csak élsz!

" - Elkapom az arcod és a pillanat
szeszélyét, minden mozdulatodat,
mint mély eget a mély tenger szíve,
befogadlak, mint senki sohase,
hívlak, jössz, eldobsz, és várlak megint,
és szeretlek a parancsod szerint,
sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
Néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz s imád,
és nem akar lenni, csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy."
(Szabó Lõrinc)

"Én már
sehol se vagyok
Én
te vagyok"
(Képes Géza)

"Érted vagyok, és Te értem vagy,
Te értelmet és fényt adsz minden napnak
Szeretelek én és kettõnk dolgán
Nem változtat többé semmi már."

"...És beleborzongok, látván, hogy Nélküled éltem."

Esküvõre kondul ma a harang,
Új fészket kap két fehér galamb.
Teljesedjen minden kívánsága,
Boldogság kísérje új otthonába.
Halkan csendül a kisharang,
Imára kulcsol a kezünk,
Két szív kezet nyújt egymásnak,
Örök hûséget esküszünk.
Ha majd aranygyûrû ragyog az ujjadon,
S édesanyád szívét marja a fájdalom,
Mert azt hiszi, elviszlek messzire,
S rajta kívül nem fog szeretni senkise.
Becsüld meg jól azt az aranykarikát,
Mert cserébe hagytad el az édesanyád.

"Ha valaki szeret egy virágot,
amely csak egyetlen példányban lézik a csillagmilliókon:
az éppen elég neki, hogy boldog legyen,
ha a csillagokra pillant."
(Saint de Exupery)

"Ha van szerelem, amely tiszta - akkor az a szerelem az,
amely a szív mélyén rejlik,
s amelynek magunk sem vagyunk tudatában."
(La Rochefoucauld)

"Hogyha szeretsz, add a kezed,
és ne kérdezd, hogy ki vezet,
és ne kérdezd, hogy hova megyünk,
csak azt kívánd, örökre együtt legyünk."
/Love story/

"Igen" a válasz és ebben biztos vagy
Az "igen" belenyugvás, hagynod kell,
Hagynod kell, hogy úgy legyen.
(John Lennon)

"Ígérd meg azt, hogy kezed kezembõl vissza nem veszed,
s akkor is szeretni fogsz, mikor már én is vén leszek."
(Heltai Jenõ)

"Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek,
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetõdtek,
És éreztem: szívembe visszatér,
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek."
(Tóth Árpád)

"Jó érezni, hogy szeretlek
Nagyon és egyre jobban
Ott bujkálni a két szemedben,
Rejtõzködni a mosolyodban
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép,
És csak veled teljes az élet."
(Juhász Gyula)
"Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."
(Saint-Exupéry)

Karodba hajtom szeretõ szívem.
Rád bízom most már az életem.
Mi leszünk már csak, Te meg én,
És boldogan haladunk egy biztos cél felé.

"Kis hajó az élet tengerén,
ketten vagyun, csak Te meg én,
viharban, forró napsütésben.
Halálig együtt az élet tengerében
szeretni kell, nagyon szeretni,
s minden vihart könyebb elviselni.
S ha majd egyszer véget ér az élet,
utolsó mondatom: Szeretlek Téged."

Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott.
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott.
Áldom azt az utat, melyre most lépünk,
Vigyázz rám, hogy róla le ne lépjünk.
"Köszönöm, hogy te vagy. Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e világtalan világ.
Köszönöm, hogy kezed kinyújtottad felém.
S árnyául elfogadtál sugárzó életednek."
(Móra Ferenc)

"Lásd meg kegyes atyánk mi házasságunkat,
Lelki testi jókkal víg társaságunkat,
Adj te kedved szerint nékünk magzatokat,
Nagy szép engedelmes fiakat, leányokat."
(Sziráki Balázs)

"Legigazibb vágyam, hogy sose hagyjalak el,
hogy veled végre magammá lehessek.
És nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek.
Csak szeretlek."
(Baranyi)

" ...Légy messze bár, mindig itt a helyed;
nem juthatsz túl gondolataimon,
S én velük vagyok, õk meg teveled;
S ha alszanak, fölkölti arcod éke
Szívemet szívem és szemem örömére."
(Shakespeare)

Megérteni egymást örömben, szenvedésben,
segíteni ha csak egy szóval, egy gondolattal is,
nagyobb mûvészet, mint végig barangolni a világot,
gazdagnak lenni és szórni a pénzt.
Mert lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék
és legszebb öröm, amit egymásnak adhatunk,
s, amiért nem tudjuk elégszer mondani, hogy "Köszönöm".

"Meghajtom magamat szerelmes szívedhez,
Lehajtom fejem szerény életedhez,
Életem öröme vígságod legyen,
S bánatunk és fájdalmunk is közös legyen."

"Megpróbáltalak levegõnek nézni,
de rájöttem, levegõ nélkül nem tudok élni."
(John Lennon)

"Mert kell valaki, akihez beszélsz,
Mert kell egy másik, mások ellen,
Ne áltasd magad, ennyi az egész,
De ez eltéphetetlen."
(Rab Zsuzsa)

"Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval,
Csak te, csak én, örökké s holtomiglan,
Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni.
Lelkünk mélyén õszintén, igazán szeretni."
(Stendhal)

"Minden nap szép,
de a legszebb,
amit a mai ad nekünk.
Reméljük, hogy hosszú marad,
s örökké együtt leszünk."
(Goethe)

"Mire megszûljük egymást magunknak
kihordunk annyi kínt, kívül - belül,
hogy elszakadni egyikünk se tudhat
többé a másiktól: feltétlenül.
Valljuk egymást,
mint gyermekét az anyja. -
S akkor, ha majd fájdalmak súlya nyom
fele bánatod én veszem magamra
és bûneid felét is vállalom."
(Garai Gábor)

"Most valóság lesz minden édes remény,
Sok álmunk, mely ott él a szív rejtekén
Az élet és szerelem tárt karokkal vár,
S, hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."
(Fagyajev)

"Nélküled
mint az olló egy fele
- van árvább ennél? -
suta a sorsom, hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél?"
(Illyés Gyula)

"Ne rejtõzz el, úgyis látlak
Rád csukom a szempillámat.
Benn dörömbölsz a szívemben,
s elsimulsz e tenyeremben,
s elsimulsz az arcom bõrén,
mint vadvízen a verõfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó így, hogy velem vagy.
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg, ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,
ne fuss el, nagyon szeretlek."
(Budai Ferenc)

"Nem az a szerelem tesz boldoggá bennünket,
amit kapunk, hanem amit adunk."
(Nagy Eszter)

Nem ígérek kincset, csillagot,
Csak egy hû szívet adhatok.
Érzem másé nem lehetsz,
Én is csak a Tied, ha örökké szeretsz.
Nem tudjuk még, de mégis jó nagyon,
Itt vagy velem, s kezedet foghatom,
Ezer veszély, szakadék mélyre vár
Le fogjuk gyõzni, hiszen ketten vagyunk már.
"Nem tudod, mit rejt a sorsod
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S õrizd meg a boldog perceket."
(Hemingway)

Nincs szebb tartalma életünknek,
Mint megszépíteni azok életét,
Akiket szeretünk.

"Oly sok szépet ígértünk egymásnak
Forrón lángol szerelmünk tüze,
Ha mindig ily szép lenne az élet
Tán nem is lenne szükség esküre.
Legyen bármily hosszú is az élet,
Sírig tartó boldogságot ad,
Bátran nézhetsz az emberek szemébe,
Mindaddig, míg betartod szavad."
(Drayton)

"S ha ígérném, hogy ma odamegyek?
- Számolni kezdeném a perceket.
Õrülnél? Hogy õrülnél? Mennyire?
- Ha szeretsz, szíved megszakad bele.
S ha mégse lehet, ha nem leszek ott?
Képzeld: máris zörgetem bokrodat!
- Nem mozdulok, el ne riasszalak!"
(Szabó Lõrinc)

Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol Reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
hogy megosztod az életed Velem.

"Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani
egy lelket, amely annyira erõs, hogy fölemel
bennünket s annyira gyönge, hogy éppoly
szüksége van ránk, mint nekünk öreá."
(Paul Géraldy)

Szeress mert rövid az élet
Szeress mert múlnak az évek
Szeress mert annyira kívánlak
Szeress mert míg élek, csak téged imádlak.
"Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak."
(József Attila)

Szívem ezt a percet nagyon régen várja,
Amelyben Te leszel az életem párja.
Oly boldogan gondol szívem a jövöre,
Mikor elmondhatom: Enyém vagy õrökre.

"Szeretlek szívemmel,
Szeretlek lelkemmel,
Szeretlek ábrándos
Örült szerelemmel!"
Szeretem a mosolyod
S könnyeid egyaránt,
Szeretem erényid
Tiszta sugárzását,
Szeretem hibáid
Napfogyatkozását,
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretni lehet."
(Petõfi Sándor)

"Szeretni egymást nem azt jelenti,
hogy egymást nézzük,
hanem együtt nézzünk közös céljainkat."
(Saint de Exupery)

Te azért születtél, hogy szeressenek,
Én azért, hogy Téged szeresselek
S csak annyit ér az életem,
Amennyi boldogságot adsz nekem.

"Tégy örökké boldoggá engemet
Neked adom tiszta lelkemet.
Légy hozzám kedves és türelmes,
Mert együtt élni csak így érdemes."
(Kolozsi Jenõ)

Valóra válik a régi álom,
Te leszel a hûséges párom.
Mond igent és tedd rá életed,
A szavad szent, amíg a sír eltemet.
"Várlak, mert tudom: visszajössz;
visszajössz, mert tudod, hogy várlak.
Tökéletes kör: te meg én
és tökéletes logika.
A tükör is csak akkor él,
ha van kit tükröznie.
egymás tetteinek oka vagyunk,
oka és célja - te tudod,
Athéné óvjon, Óvd magad."
(Szilágyi Domokos)

"Volnék bármilyen,
Tiéd volnék, szívem.
Királyi adománnyal
Adnám magam által.
Volnék bármilyen
Tiéd volnék, szívem."
(Goethe)


"A csókod festi kékre az eget,
szemed színétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ."
(Weöres Sándor)
"Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen,
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!"
(Juhász Gyula)

"Talán semmi sincs szebb a világon,
mint találni egy embert, akinek lelkébe
nyugodtan letehetjük szívünk titkait,
akiben megbízunk,akinek kedves az arca,
elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég,
hogy vidámak és nagyon
boldogok legyünk."
(Hemingway)

"Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval,
Csak te, csak én, örökké s holtomiglan,
Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni.
Lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni."
(Stendhal)

"Hogyha szeretsz, add a kezed,
és ne kérdezd, hogy ki vezet,
és ne kérdezd, hogy hova megyünk,
csak azt kívánd, örökre együtt legyünk..."
(Love Story)

"Nem az a szerelem tesz boldoggá bennünket,
amit kapunk, hanem amit adunk."
(Nagy Endre)

"Szeretem lelkednek
Magas röpülését,
Szeretem szívednek
Tengerszem - mélységét,
Szeretlek, ha örülsz
És ha búbánat bánt,
szeretem mosolyod
S könnyeid egyaránt..."
(Petőfi Sándor)

"A csókod festi kékre az eget,
szemed színétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ."
(Weöres Sándor)

"Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra.
Egyetlen leszel számomra a világon, és én is
Egyetlen leszek a te számodra.
Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű:
Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."
(A. de Saint-Exuppéry) "

A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni,
gyerekszívvel fontosnak látszani,
nagykomolyan az asztalfőre ülni,
borból-vízből mértékkel tölteni,
gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
sóhajtva rossz ruhákat ölteni?"
(Kosztolányi Dezső)

"Immár hozzámtartozó vagy,
mint folyóhoz a futó hab.
Titkos órák vernek: tik-tak,
Összegyűrlek, kisimítlak,
S hallom, amint így szólsz:
Jól van, Hab vagyok hát a folyóban."
(Horváth Imre)

"Nem ígérek kincset, csillagot.
Csak egy hű szívet adhatok.
Érzem másé nem lehetsz,
Én is csak a tied, ha örökké szeretsz."

"Indul a hajnal bíbor fátyola
Arany szálakkal átszőve már
Örök hűséget esküdni egymásnak
Indul egy ifjú pár."

"Igézve álltam, soká, csöndesen,
és percek mentek, ezredévek jöttek,
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szívembe visszatér,
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!"
(Tóth Árpád)

"A boldogság nem a dolgokban, hanem hajlamunkban rejlik;
s attól vagyunk boldogok, hogy azt mondhatjuk magunkénak,
amit mi szeretünk,
nem pedig azt, amit mások vélnek szeretetre méltónak."
(La Rochefoucauld)

"A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet."
(Goethe)

"A házasság olyan valami,
mint amikor az ember
használati utasítás nélkül kezd el legóból építkezni."

"A játszótársam, mond akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig játszani,
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált."
(Kosztolányi Dezsõ)

"Aki halandó, csak halandót
szerethet halhatatlanul."
(József Attila)

"Aki férjet vagy feleséget választ magának,
elhagyja apját, anyját, és követi azt."
- Bibiai idézet -

"Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg a kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el,
Légy hû mind halálig."
(Madách Imre)

"Amikor megszólal az orgona zenéje,
Elhangzik mindkettõnk ajkán az igen,
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze,
Szeretni akarlak és megtartani mindörökre.
Kezem feléd nyújtom, szívem Neked adom,
Melyet vissza soha nem kérek,
Szeress, egy életen át, úgy mint én téged,
Akkor is, ha megöregszünk és
akkor is, ha már nem élek."
(Ady Endre)
"Amit szívedbe rejtesz,
szemednek tárd ki azt,
amit szemeddel rejtesz
szíveddel várd ki azt."

"A szerelembe - mondják -
belehal, aki él.
De úgy kell a boldogság,
mint egy falat kenyér."
(József Attila)

A napjaid, e bennem átélt
napok átfolynak szememen,
mint hosszú sorok. S úgy állt össze
közös könyvünk: a szerelem.
S ahogy fejlik meséje
hõsnõm vagy benne és hõsöd én.
Bármi legyen, rossz vagy jó végünk,
Életnek szép e dús regény.

"Arra születtem, hogy megszeressenek,
S megszeressem én is azt, akit lehet.
Arra születtem, hogy boldog is legyek,
S tovább adjam egyszer az életemet."
(Adamis Anna)

"A szellem szépsége csodálatot, a léleké tiszteletet, a testé
pedig szerelmet ébreszt. A tisztelet és a csodálat mértékletes;
csak a szerelem szertelen."
(Fontenelle)

"A szerelem gyönyörûséges virág,
de meg kell lennie bennünk a kellõ bátorságnak,
hogy irtózatos szakadék szélén szedjük."
(Stendal)

"A szerelemben nincsenek évek,
A szerelemben csak csókok vannak.
A szerelemben jaj a fösvénynek!
A szerelemben csak azok élnek,
Kik szererelmbõl mindent odaadnak."
(Gyóni Géza)

"Az élet egy, csak egy jót ad nekünk:
Azé lehetünk, akit szeretünk."
(Lope de Vega)

Az élet remény, küzdelem, bukás,
Sírig tartó vágy, versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet.
Tudom, ez az élet!
Az élet rögös útján nekünk találkozni kellett,
hogy hitben, szeretetben éljünk mi egymás mellett.
Fogd meg hát kezemet, és én Veled megyek,
reád bízom magam, mert nagyon szeretlek.
Megfogom kezedet és megígérem Neked,
hogy az élet rögös útján végig elkísérlek.
Boldogok leszünk, hiszen én is szeretlek,
amíg szívem dobogni fog, hozzád mindig hû leszek.
"Az életet véges végig együtt kell leélni,
Úgy válik el mit ér a nõ és a férfi.
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
a szerelem dal, melyet együtt kell megírni."
(Sztyepan Soripacsov)

"Az ember egy napon rádöbben arra,
hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz, sem hatalom, sem elõrejutás, csak az,
hogy valaki szeresse õt igazán."
(Goethe)

" Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
S tavaszi zápor fûszere a földnek;
Lelkem miattad örök harcban él,
Mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg.
Csupa fény és boldogság büszke elmém,
Majd fál: az idõ ellop, eltemet;
Csak az enyém légy, néha azt szeretném,
majd, hogy a világ lássa kincsemet;
Arcod varázsa csordultig betölt,
S egy pillantásodért is sorvadok;
nincs más, nem is akarok más gyönyört,
csak mit tõled kaptam s még kapok.
Koldus szegény királyi gazdagon,
Részeg vagyok és mindig szomjazom."
(Shakespeare)

"Bármily csodálatos is az elsõ szerelem,
semmi nem olyan felkavaró, mintha az ember
kap egy második esélyt is a boldogságra."
"Boldogságban Veled élni,
Ezt sohasem felcserélni,
Így legyen."
(Berecky Dénes)

"Csak egy lány meg egy fiú - a dicsõ
Gyõzelmi krónika,
Az semmivé lesz, de az õ
Történetük soha."
(Thomas Hardy)

"Egy életre elköteleztem magamat,
Választottam.
Mostantól kezdve nem az lesz a célom,
hogy azt válasszam, aki tetszik nekem,
Hanem, hogy annak tetszem, akit választottam."
(Alain)

"Élj, szeress, légy boldog,
És hidd el nekem:
Szeretni annyit jelent,
Mint élni valakiért,
s ez teszi szebbé az életet."
(Saint de Exupery)

Eljegyeztelek nehéz szerelemmel
Téged, ki hû vagy és halk mint az ég,
S felesküszöm szelíd, szép kezedre,
hogy el ne hagyjalak, amíg csak élsz!

" - Elkapom az arcod és a pillanat
szeszélyét, minden mozdulatodat,
mint mély eget a mély tenger szíve,
befogadlak, mint senki sohase,
hívlak, jössz, eldobsz, és várlak megint,
és szeretlek a parancsod szerint,
sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
Néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz s imád,
és nem akar lenni, csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy."
(Szabó Lõrinc)

"Én már
sehol se vagyok
Én
te vagyok"
(Képes Géza)

"Érted vagyok, és Te értem vagy,
Te értelmet és fényt adsz minden napnak
Szeretelek én és kettõnk dolgán
Nem változtat többé semmi már."

"...És beleborzongok, látván, hogy Nélküled éltem."

Esküvõre kondul ma a harang,
Új fészket kap két fehér galamb.
Teljesedjen minden kívánsága,
Boldogság kísérje új otthonába.
Halkan csendül a kisharang,
Imára kulcsol a kezünk,
Két szív kezet nyújt egymásnak,
Örök hûséget esküszünk.
Ha majd aranygyûrû ragyog az ujjadon,
S édesanyád szívét marja a fájdalom,
Mert azt hiszi, elviszlek messzire,
S rajta kívül nem fog szeretni senkise.
Becsüld meg jól azt az aranykarikát,
Mert cserébe hagytad el az édesanyád.

"Ha valaki szeret egy virágot,
amely csak egyetlen példányban lézik a csillagmilliókon:
az éppen elég neki, hogy boldog legyen,
ha a csillagokra pillant."
(Saint de Exupery)

"Ha van szerelem, amely tiszta - akkor az a szerelem az,
amely a szív mélyén rejlik,
s amelynek magunk sem vagyunk tudatában."
(La Rochefoucauld)

"Hogyha szeretsz, add a kezed,
és ne kérdezd, hogy ki vezet,
és ne kérdezd, hogy hova megyünk,
csak azt kívánd, örökre együtt legyünk."
/Love story/

"Igen" a válasz és ebben biztos vagy
Az "igen" belenyugvás, hagynod kell,
Hagynod kell, hogy úgy legyen.
(John Lennon)

"Ígérd meg azt, hogy kezed kezembõl vissza nem veszed,
s akkor is szeretni fogsz, mikor már én is vén leszek."
(Heltai Jenõ)

"Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek,
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetõdtek,
És éreztem: szívembe visszatér,
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek."
(Tóth Árpád)

"Jó érezni, hogy szeretlek
Nagyon és egyre jobban
Ott bujkálni a két szemedben,
Rejtõzködni a mosolyodban
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép,
És csak veled teljes az élet."
(Juhász Gyula)
"Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."
(Saint-Exupéry)

Karodba hajtom szeretõ szívem.
Rád bízom most már az életem.
Mi leszünk már csak, Te meg én,
És boldogan haladunk egy biztos cél felé.

"Kis hajó az élet tengerén,
ketten vagyun, csak Te meg én,
viharban, forró napsütésben.
Halálig együtt az élet tengerében
szeretni kell, nagyon szeretni,
s minden vihart könyebb elviselni.
S ha majd egyszer véget ér az élet,
utolsó mondatom: Szeretlek Téged."

Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott.
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott.
Áldom azt az utat, melyre most lépünk,
Vigyázz rám, hogy róla le ne lépjünk.
"Köszönöm, hogy te vagy. Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e világtalan világ.
Köszönöm, hogy kezed kinyújtottad felém.
S árnyául elfogadtál sugárzó életednek."
(Móra Ferenc)

"Lásd meg kegyes atyánk mi házasságunkat,
Lelki testi jókkal víg társaságunkat,
Adj te kedved szerint nékünk magzatokat,
Nagy szép engedelmes fiakat, leányokat."
(Sziráki Balázs)

"Legigazibb vágyam, hogy sose hagyjalak el,
hogy veled végre magammá lehessek.
És nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek.
Csak szeretlek."
(Baranyi)

" ...Légy messze bár, mindig itt a helyed;
nem juthatsz túl gondolataimon,
S én velük vagyok, õk meg teveled;
S ha alszanak, fölkölti arcod éke
Szívemet szívem és szemem örömére."
(Shakespeare)

Megérteni egymást örömben, szenvedésben,
segíteni ha csak egy szóval, egy gondolattal is,
nagyobb mûvészet, mint végig barangolni a világot,
gazdagnak lenni és szórni a pénzt.
Mert lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék
és legszebb öröm, amit egymásnak adhatunk,
s, amiért nem tudjuk elégszer mondani, hogy "Köszönöm".

"Meghajtom magamat szerelmes szívedhez,
Lehajtom fejem szerény életedhez,
Életem öröme vígságod legyen,
S bánatunk és fájdalmunk is közös legyen."

"Megpróbáltalak levegõnek nézni,
de rájöttem, levegõ nélkül nem tudok élni."
(John Lennon)

"Mert kell valaki, akihez beszélsz,
Mert kell egy másik, mások ellen,
Ne áltasd magad, ennyi az egész,
De ez eltéphetetlen."
(Rab Zsuzsa)

"Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval,
Csak te, csak én, örökké s holtomiglan,
Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni.
Lelkünk mélyén õszintén, igazán szeretni."
(Stendhal)

"Minden nap szép,
de a legszebb,
amit a mai ad nekünk.
Reméljük, hogy hosszú marad,
s örökké együtt leszünk."
(Goethe)

"Mire megszûljük egymást magunknak
kihordunk annyi kínt, kívül - belül,
hogy elszakadni egyikünk se tudhat
többé a másiktól: feltétlenül.
Valljuk egymást,
mint gyermekét az anyja. -
S akkor, ha majd fájdalmak súlya nyom
fele bánatod én veszem magamra
és bûneid felét is vállalom."
(Garai Gábor)

"Most valóság lesz minden édes remény,
Sok álmunk, mely ott él a szív rejtekén
Az élet és szerelem tárt karokkal vár,
S, hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."
(Fagyajev)

"Nélküled
mint az olló egy fele
- van árvább ennél? -
suta a sorsom, hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél?"
(Illyés Gyula)

"Ne rejtõzz el, úgyis látlak
Rád csukom a szempillámat.
Benn dörömbölsz a szívemben,
s elsimulsz e tenyeremben,
s elsimulsz az arcom bõrén,
mint vadvízen a verõfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó így, hogy velem vagy.
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg, ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,
ne fuss el, nagyon szeretlek."
(Budai Ferenc)

"Nem az a szerelem tesz boldoggá bennünket,
amit kapunk, hanem amit adunk."
(Nagy Eszter)

Nem ígérek kincset, csillagot,
Csak egy hû szívet adhatok.
Érzem másé nem lehetsz,
Én is csak a Tied, ha örökké szeretsz.
Nem tudjuk még, de mégis jó nagyon,
Itt vagy velem, s kezedet foghatom,
Ezer veszély, szakadék mélyre vár
Le fogjuk gyõzni, hiszen ketten vagyunk már.
"Nem tudod, mit rejt a sorsod
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S õrizd meg a boldog perceket."
(Hemingway)

Nincs szebb tartalma életünknek,
Mint megszépíteni azok életét,
Akiket szeretünk.

"Oly sok szépet ígértünk egymásnak
Forrón lángol szerelmünk tüze,
Ha mindig ily szép lenne az élet
Tán nem is lenne szükség esküre.
Legyen bármily hosszú is az élet,
Sírig tartó boldogságot ad,
Bátran nézhetsz az emberek szemébe,
Mindaddig, míg betartod szavad."
(Drayton)

"S ha ígérném, hogy ma odamegyek?
- Számolni kezdeném a perceket.
Õrülnél? Hogy õrülnél? Mennyire?
- Ha szeretsz, szíved megszakad bele.
S ha mégse lehet, ha nem leszek ott?
Képzeld: máris zörgetem bokrodat!
- Nem mozdulok, el ne riasszalak!"
(Szabó Lõrinc)

Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol Reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
hogy megosztod az életed Velem.

"Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani
egy lelket, amely annyira erõs, hogy fölemel
bennünket s annyira gyönge, hogy éppoly
szüksége van ránk, mint nekünk öreá."
(Paul Géraldy)

Szeress mert rövid az élet
Szeress mert múlnak az évek
Szeress mert annyira kívánlak
Szeress mert míg élek, csak téged imádlak.
"Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak."
(József Attila)

Szívem ezt a percet nagyon régen várja,
Amelyben Te leszel az életem párja.
Oly boldogan gondol szívem a jövöre,
Mikor elmondhatom: Enyém vagy õrökre.

"Szeretlek szívemmel,
Szeretlek lelkemmel,
Szeretlek ábrándos
Örült szerelemmel!"
Szeretem a mosolyod
S könnyeid egyaránt,
Szeretem erényid
Tiszta sugárzását,
Szeretem hibáid
Napfogyatkozását,
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretni lehet."
(Petõfi Sándor)

"Szeretni egymást nem azt jelenti,
hogy egymást nézzük,
hanem együtt nézzünk közös céljainkat."
(Saint de Exupery)

Te azért születtél, hogy szeressenek,
Én azért, hogy Téged szeresselek
S csak annyit ér az életem,
Amennyi boldogságot adsz nekem.

"Tégy örökké boldoggá engemet
Neked adom tiszta lelkemet.
Légy hozzám kedves és türelmes,
Mert együtt élni csak így érdemes."
(Kolozsi Jenõ)

Valóra válik a régi álom,
Te leszel a hûséges párom.
Mond igent és tedd rá életed,
A szavad szent, amíg a sír eltemet.
"Várlak, mert tudom: visszajössz;
visszajössz, mert tudod, hogy várlak.
Tökéletes kör: te meg én
és tökéletes logika.
A tükör is csak akkor él,
ha van kit tükröznie.
egymás tetteinek oka vagyunk,
oka és célja - te tudod,
Athéné óvjon, Óvd magad."
(Szilágyi Domokos)

"Volnék bármilyen,
Tiéd volnék, szívem.
Királyi adománnyal
Adnám magam által.
Volnék bármilyen
Tiéd volnék, szívem."
(Goethe)

Mint szomjazó ki forráshoz ér,
ha cserepes ajkán a patak
cseppözöne frissülést ígér,
szememmel mindig úgy ittalak.
Ezer szóból ha egyetlen sóhaj
volt oly szerencsés a nyelvemen,
hogy hozzád eljutot, csókkal
illetve fülkagylód kedvesen.
Figyeltem minden pillantásod
melyet szép szemeddel reám vetsz,
ez volt számomra fényáldásod,
a szomjamra enyhülést hozó perc.
Úgy izgultam, hogy nem is hinnéd
mikor megfoghattam a kezed
séta közben mintha te vinnéd
gyöngéden vezetve lelkemet.
El lettem varázsolva végleg,
szívem madara már nem szabad.
Együtt akar dalolni veled,
a sors bármerre libbentse hajad.
Kérlek te kedves, gyönyörû álom
ne illanj el tõlem délibábként,
érzem és tudom, hogy Te vagy a párom
fogadj el engem igazi társként.
Mezõkovácsháza, 1996. december 21.

-Mond, ki enyhíti szomját a léleknek
ha benne Istentõl eredõ vágyak ébrednek
s a legjobbat kívánja, gondolja, óhajtja
imádott kedvesét szólítva sóhajtva?
-Mond, ki hallgatja meg a sok édes szót,
látja e bárki a fatörzsbe szívet karcolót
s érinti annak lüktetõ pulzusát
ha a másikért dobogja szívének ritmusát?
-Mond, ki pillant rá a legtisztább érzésre
válaszolván a táncra felkérésre
s értékelvén mit magából adhat
a szerelmes, akitõl mindent megkaphat?
-Mond, ki simul hozzá bíbor alkonyon
átlépve mind az árnyakon, vágyakon
mik elválaszthatják az egymást keresõket,
az összefonódásra váró örök szeretõket?
-Mond, ki fogja kezét a nehéz órában
mellé állva nappal vagy akár álmában
ha segítségre szorul és reszket a lelke
mert hiába könyörög könnyezõ szeme?
-Mond, ki osztja örömét a legszebb percben
együtt ünnepelve az égi kegyelemben
megbocsátva mindent mi elszomoríthat
s a holnapba lépve csak eltávolíthat?
Csupa - csupa kérdés és sehol egy válasz,
szívet erõsítõ, nyugtató támasz
mely visszaszólna a hívogató szóra
jósággal felelve az érte tévõ jóra.
-Mond ki ha úgy érzed te vagy a pár,
kismadár akire a másik vár
ülve egy faágon, lepke a virágon
az egész világon, hogy téged imádjon.
Mezõkovácsháza, 1997. február 9.

Valentin napján érkezett e lap
Annak a lánynak kitõl írója
Remélne egy mosolyt néhanap.
Gyönyörûséged csodálója
A lelkem, minden érzékszervem,
Éberré tesz a közelséged
Valahányszor a szívemben
A találkozást várom véled.
Mezõkovácsháza, 1997. február 11.

Csalogató fényed késztetett
a testem burkoló földhalom
alól meglátnom a kék eget
ahogy palánta lettem a magból.
Levelem s szívem melengetõ
sugaraid lágyan simogattak,
egyre törekedtem szeretõ
szemekkel, hogy csodálhassalak.
Érted nyíló virág vagyok,
leveleim szõnyegként terítve
színed elé, s elbágyadok
ha nem nevetsz rám szelíden.
Kinyílok, hogy nézz kelyhembe
feltárva mit számodra tartogat,
óvatosan végy kérlek a kezedbe,
ne sértsd érzékeny szirmomat.
Törékeny vagyok, bíbor bimbóm
kristályként tükrözi álmomat,
melyet ébredéskor gyorsan illón
bocsátok a légbe, oly hamvasat.
Öntözz meg kérlek, törõdj velem,
hisz teérted élek hívogató
rezdüléseiben a szerelem
örök dalának, mi oly csalogató.
Mezõkovácsháza, 1997. október 10.

Angyalok mosolya tükrözõdik
Nevetve szemed szép sugarán,
Gerle vagy, kinek izzó szívébõl
Él hangja rezdül édesen, tisztán.
Lelked õszinte vágytól vezetve
Aranyfénytõl ragyog szeretve.
Békéscsaba, 1998. május 13.

Szeretném elmondani neked
mit kívánok epedõ énnel
ha látómezõmbe kerül tested
s körülölellek szeretõ fénnyel.
Szeretném mondani ezer szóval
ha kell, betûzve az összes nyelven,
millió hanggal és sóhajokkal
mit suttog belül figyelõ lelkem.
Mégse szólok, csak a szemem beszél
képeket tükrözve fel a mélybõl,
hol a forrásom lágyan zenél
szépen szitálva az éteri széltõl.
Elég ha kisujjad megfoghatom,
vezetve gyöngéden mozdulatát,
kóbor hajtincsek ívelõ nyakadon
libbenve követik akaratát.
S te meghallgatsz engem figyelmesen
örömmel követve szavaim táncát
sose repült még íly kellemesen
az idõ köröttünk, ledobva láncát.
Testalakzatot magunkra öltve
úgy ülünk a valóság tenyerén,
egymás kék fátylában gyönyörködve
mint ártatlan gyermekek, te meg én.
Békéscsaba, 1998. május 19.

Künn a csöndes éjszakában
az esélynek táborában
állt a fák alatt a pad,
váza sárga s hallgatag.
Ketten ültek beszélgetve
egymás mellett, melengetve,
átölelve a világot,
létre keltve sok-sok álmot.
Simult az ujj cirógatva
másik kézre amely hagyta
ingerkedve, bizseregve
gyöngédségbõl remekelve.
Száj a szájhoz közel kúszott
boldogságban nyelvük úszott
együtt mozdulva a ritmust
követve az õsi ciklust.
Bújt az egyikhez a másik,
hûvös éjben sosem fázik
az egybeforrott emberpáros,
álmos hajnalon a tóváros.
Künn a csöndes éjszakában
mély szeretet mámorában
állt a fák alatt a pad,
rajta ketten, hallgatag.
Tata, 1998. július 24.

Bordó göndörûséged koronáján
honorálván mit néked adhatok,
hathatott úgy rám a közelséged
gyöngeséget vágyva akkor ott.
Halódott már lelkem egyedül,
helyedül hát szívem szántam
s szálltam bátran táncba érted,
kérted szinte csókjaim.
Foglyain a végzet lüktetett
küllemet szemünkbe ültetett,
tûnhetett mesésnek a lány
talány, csünghetett már valahány
tavaszán a múltnak fátyol,
vámolta most a nagy kisértõ
kisérõ tekintete édes perceim,
Herzein
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


Cikkünk folytatódik, lapozz!


 
 
[ 5991 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x