Lipótra várva
Címlap / Psziché / Lipótra várva

Lipótra várva

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-02-06

A "Betegek nem akarnak új Lipótot" címmel megjelent közleményben számos, a közvélemény számára megtévesztő állítás fogalmazódik meg, amellyel egy széles körben elfogadott és támogatott szakmai anyagot próbálnak meg a szakmai közvélemény számára érthetetlen módon lejáratni. 

A Magyar Pszichiátriai Társaság az egyik kezdeményezője és aláírója volt a "A pszichiátriai szakma közös állásfoglalása az elfogadható színvonalú pszichiátriai ellátás biztosítása érdekében" című szakmai állásfoglalásnak, amelyet az aláírók az új Kormány döntéshozóihoz eljuttattak.  Az állásfoglalás prioritásait elfogadva, a Kormány szakpolitikusai tárgyalásokat kezdtek a pszichiátriai szakma képviselőivel, a pszichiátriai ellátás fejlesztése érdekében. Mivel a megvalósítás a pszichiátriai ellátásra szoruló, betegséggel élők és a szakma képviselőinek közös érdeke, a szakmai anyag több helyen is nyilvánosságot kapott. Az állásfoglalást a szakmai szervezetek legszélesebb köre írta alá.

A Magyar Pszichiátriai Társaság a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórummal, - mely az egyik, de nem az egyetlen - pszichiátriai betegeket képviselő szervezet, együttesen tartott sajtótájékoztatója kapcsán (2010. március 23-án) indította el a szakmai anyag előkészítését. A PÉF két szakértő aláírója a Magyar Pszichiátriai Társaság Vezetőségének tagja, ilyen minőségükben lehetőségük volt és van, a most támadott és más szakmai állásfoglalások kialakításában részt venni. A PÉF nevében kiadott közlemény aláírói olyan szakember is van, aki éppen az MPT javaslata alapján vesz részt  a Kormány elé kerülő szakértői anyagok előkészítésében.A PÉF közleményében több megfogalmazás pontatlan, félreérthető, félreértelmezhető, arra alkalmas, hogy a pszichiátriai betegellátásban dolgozókat és a mentális betegséggel élőket megossza, egymással szembeállítsa.
A Magyar Pszichiátriai Társaság, ahogy korábban, jelenleg is nyitott a párbeszédre minden szakmai és betegszervezettel, azonban erre továbbra sem a sajtóközleményeket tartja a megfelelő eszköznek.

A pszichiátriai szakma közös állásfoglalása az elfogadható színvonalú pszichiátriai ellátás biztosítása érdekében:
 1. Az epidemiológiai adatok szerint a pszichiátriai zavarok gyakorisága elérte a népbetegség szintjét a nemzetközi (1) és a hazai vizsgálatok (2) alapján egyaránt. A lelki egészséget az EU és a WHO prioritásnak tekinti (3). Ezt a tényt egy, a népegészségügyért elkötelezett Kormánynak is el kell fogadnia. A Lelki Egészség Országos Programját (LEGOP), amelyet az Egészségügyi Minisztérium már elfogadott (4), kormányprogram szintjére kell emelni, és biztosítani kell az anyagi forrásokat a megvalósításához.
 2. A LEGOP megvalósulásáig is az elmúlt hónapok tragikus eseményei, valamint a pszichiátriai ellátás egyre égetőbb problémái (amelyekre a WHO Európai Szervezete is felhívta a figyelmünket) szükségessé teszik, hogy a döntéshozók figyelmét felhívjuk néhány elodázhatatlan lépésre.
 3. Legelőbb az 2006-os „reform” néhány káros következményének – szinte költségmentes – korrigálására lenne szükség. Az ágylétszámcsökkentés az aktív betegellátást az éppen még túlélhető minimum szintre vitte, ugyanakkor itt is a szerkezet (pl. aktív rehabilitációs egység visszaállítása) és a felvételi területi kötelezettségek elosztásának teljes aránytalansága áll fenn, amelynek haladéktalan átalakítása indokolt, de ez csak a szakma bevonásával lehetséges.
  - A pszichiátriához rendelt rehabilitációs ágyaknak egy jelentős része más szakterületre került. Ennek a helyzetnek a felülvizsgálata szükséges, azzal együtt, hogy az orvosi rehabilitációhoz csatolt ágyak kerüljenek vissza a pszichiátriához.
  - A járóbeteg ellátás beígért fejlesztése elmaradt, pedig a pszichés zavarok kezelése csak jól működő járóbetegellátás mellett lehetséges. Ehhez szükséges a szektorsemlegesen kezelt szak- és magánrendelési hálózat, valamint a – közösségi pszichiátriai ellátás teljes spektrumát koordináló – Pszichiátriai Gondozók krízisének megszüntetése és fejlesztése.
  - A megszűnt OPNI, mint gyógyítási, oktatási, kutatási és szervező központ helyett, a fenti teendők összefogásához, megfelelő kompetenciákkal bíró szervezet létrehozása szükséges. Ennek kiinduló magva lehet az Országos Pszichiátriai Központ. Az új szervezet fejlesztése során lehetővé kell tenni az eddigi adminisztratív-közigazgatási funkciók mellett, speciális betegellátási és oktatási feladatok ellátását is.
 4. A pszichiátriai betegek megfelelő ellátása érdekében reális finanszírozás biztosítása szükséges, amely figyelembe veszi a mentális zavarok sajátosságait. Szükséges, hogy a BNO-F kódok csak a pszichiátriai és addiktológiai ellátásban kerüljenek felhasználásra. Figyelembe kell venni, hogy a pszichiátriában magas a humánerőforrás igény.


   
 5. Kevés a közvetlen betegellátásban dolgozó pszichiáter, gyermekpszichiáter és klinikai szakpszichológus, pszichiátriai szakápoló, arányuk messze elmarad az EU-s átlagtól. Tudomásul kell venni, hogy a pszichiátria hiányszakma, és ennek megfelelően kell támogatni a pszichiáter rezidensképzést és a szakképzést. A szakemberek külföldre vándorlásának megakadályozása céljából megfelelő életpálya modellt kell biztosítani számukra.
 6. Támogatni kell a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően önállóan működő gyermek- és serdülő pszichiátriai ellátó rendszer kialakítását, beleértve a 14-18 éves korosztály ellátásának megoldását.
 7. Bővíteni szükséges a szenvedélybeteg ellátó intézményrendszer egészét is, az elfogadott Nemzeti Drogstratégia, és a még elfogadásra váró Alkohol-politika és -stratégia 2009 (tervezet) alapján. A családorvosi addiktológiai egészségügyi ellátás finanszírozásától az addiktológiai gondozáson át a fekvő akut ellátás és rehabilitáció intézményrendszeréig az egész spektrumot indokolt fejleszteni.
 8. Az egyre szaporodó agresszív és forenzikus pszichiátriai esetek ellátása érdekében EU kompatibilis forenzikus osztályt kell létrehozni, valamint a súlyosan veszélyeztető magatartású pszichiátriai betegek kezeléséhez ún. magas biztonságú osztályt kialakítani.
 9. A hajléktalanok körében gyakran fordul elő pszichotikus betegség, és emiatt számukra profilírozott fekvőbeteg részleg kialakítása indokolt, legalább a főváros területén, ahol a legtöbb hajléktalan él.
 10. A pszichiátriával szembeni előítéletek (amelyek a mentális zavarban szenvedők élet- és munkalehetőségeinek lehetetlenné tételétől a pszichiátriai rendelőknek és osztályoknak az egészségügyi (kórházi) központokból való eltávolításáig terjednek) csökkentése nélkülözhetetlen.

a Magyar Pszichiátriai Társaság Elnöksége
www.mptpszichiatria.hu/

Képek:
piqs.de: Stewart Butterfield - Take care-a me. I’m sick.
piqs.de: Heinz Hasselberg & Anja Gros, Steinfurt - Aus der Apotheke

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 2899 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x