Miért beszélnek sokat a nők és miért tudnak kiválóan tájékozódni...
Címlap / Psziché / Miért beszélnek sokat a nők és miért tudnak kiválóan tájékozódni a férfiak?

Miért beszélnek sokat a nők és miért tudnak kiválóan tájékozódni a férfiak?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-07-05

Napjainkban egyre gyakrabban botlunk bele különböző féle általánosításokba a női és a férfi nem kapcsán. A nőkre gyakran húzzák rá azokat a sztereotípiákat, mely szerint túlságosan érzelmesek, túl sokat beszélnek vagy éppenséggel rosszul tájékozódnak. A férfiak ezzel szemben úgy vannak beállítva, mint akik logikus gondolkodásúak, vezető egyéniségűek és mint olyan személyek, akik ritkán mutatják ki az érzelmeiket. Túlzott kategorizálásba természetesen nem szabad bocsátkozni, hiszen ismerhetünk például olyan nőket, akikből kiváló vezető vált és bizonyára találkoztunk már olyan férfival is, aki kicsit érzelmesebb volt az átlagnál. 

Számos elgondolás született már arról, hogy minek köszönhető a két nem személyiségbeli különbsége. Korábbi kutatások szerint a nemi hormonoknak van döntő szerepe az eltérések kialakulásában, hiszen ezen elképzelések alapján az agy alapvető felépítése és működése a két nemnél megegyezik. A XXI. században ezek a megfigyelések megdőlni látszanak, egyre több bizonyíték szól amellett ugyanis, hogy valójában két különböző típusú emberi agy létezik. Ezen feltételezések olyan tényekre szorítkoznak, mint, hogy nem egyforma a neuronok kapcsolatrendszere a két nem esetében és emellett feltételezik azt is, hogy az üzenetet szállító kémiai anyagok is különbözőek.

Az agy felépítésében mutatkozó különbségek

Gyakran hangoztatjuk mi nők, hogy egyszerre képesek vagyunk akár több dologra is figyelni. Telefonálás közben minden nehézség nélkül el tudjuk készíteni az esti vacsorát, ezalatt pedig fél szemünk még a gyermeken is van. Ezzel szemben egy férfi számára megszűnik a világ, ha telefonál vagy tévét néz. Figyelmüket ugyanis egyetlen dologra tudják csak összpontosítani. De vajon ez tényleg így van? A kutatások szerint a női agy mérete eltér a férfiakétól. Kisebb és könnyebb a súlya is. Ez viszont nem jelenti azt, hogy rosszabbul funkcionálna. Sőt, az, hogy a gyengébbik nem képviselői több dologra is tudnak egyszerre figyelni, azzal magyarázható, hogy a féltekék közötti összeköttetés fejlettebb.

Méretbeli különbségekről az egyes agyrészeket tekintve is beszélhetünk, nem csupán az össztérfogatot figyelembe véve. Vizsgálatok bizonyítják, hogy a frontális lebeny problémamegoldásért felelős része és az érzelmek irányításában szerepet játszó limbikus kéreg a nőknél nagyobb. A hippokampusz kapcsán szinté hasonló eredmények születtek. Ez a terület a nők esetében némileg nagyobb térfogatú. Ennek a régiónak elsődleges szerepe van a térbeli tájékozódásban és a rövidtávú memóriához köthető funkciókban. A feltételezések szerint ebből a méretbeli különbségből adódik az, hogy a nők nehezebben tájékozódnak térképen. A férfiak esetében a parietális kéreg és az amygdala mondható némiképp méretesebbnek. Az előbbi az érzékszervektől bejövő jelek feldolgozásában vesz részt, míg az utóbbinak az érzelmek és a szexuális viselkedés kontrollálásában van szerepe.


A két nem képviselői nem csupán abban különböznek egymástól, hogy bizonyos agyi területek eltérő mérettel rendelkeznek. Bizonyítékokat találtak ugyanis arról is, hogy nemtől függ az, hogy miképpen használunk bizonyos agyi régiókat. Az eredményeket bizonyító kísérlet lényege az volt, hogy a nőknek és a férfiaknak érzelmi töltéssel rendelkező képeket mutattak. A résztvevők feladata pedig arra vonatkozott, hogy bizonyos idő elteltével idézzék fel a látottakat. Mindkét csoport esetében az amygdalán belül jelentkezett aktivitás, viszont amíg a férfiak esetében a jobb oldal volt aktívabb, addig a nőknél a bal. Külön érdekességként említhető még meg, hogy más szempontok szerint jellemezte a látottakat a két nem. Az erősebbik nem képviselői magáról a szituációról beszéltek, míg a nők inkább a részleteket hangsúlyozták ki. Ez is jól mutatja azt, hogy az érzelmi események feldolgozása különböző módon történik.

Ha már a különbségeknél tartunk, feltehető a kérdés, hogy vajon minek tudható be az, hogy a nők imádnak beszélni? Miért képesek órákon keresztül ugyanarról a témáról diskurálni? A kérdés megválaszolása szintén az agy szerkezetbeli különbségével magyarázható. A nőknél ugyanis vastagabb a két agyfélteke közötti összeköttetés, ezáltal pedig jobban is koordinálják azt. Így a beszédért felelős központokat mindkét agyféltekén jobban ki tudják használni. Ebből kifolyólag tehát nem meglepő, hogy a nők miért is tudják gyorsabban kifejezni magukat és miért fejlettebb a szókincsük. Addig, amíg a nők esetében a két agyfélteke között szoros az összeköttetés - ami hozzájárul ahhoz, hogy az agy rugalmasabb legyen, könnyebben tudjon alkalmazkodni és kevésbé legyen sérülékeny- addig a férfiaknál laterialitás alakult ki, vagyis a bal félteke differenciáltabbá vált. A nők esetében az agyféltekék közötti szorosabb összeköttetés jár némi hátránnyal is. Romolhat például a koncentrációs készség, vagy elterelhetőbbé válhat a figyelem. Ezeket a funkciókat természetesen nem lehet csupán a szorosabb kapcsolódással magyarázni, ugyanis számos egyéb, környezeti tényező is befolyásolhatja ezt.

Érdekes, hogy hormonális szempontból tekintve agyunk elsődlegesen nőies jellegű. Akkor válik férfiassá, ha már a nagyon korai időszakban nemi hormonok hatnak rá. Ez két lépésben történik. Először, már az anyaméhben megindul az agy idegsejthálózatainak szerveződése, majd serdülőkorban ez a már kialakult hálózat lép működésbe.

Vajon evolúciósan meghatározottak bizonyos képességekben mutatkozó különbségek?
Jobban belegondolva nem is annyira meglepő, hogy a férfiak miért tudnak könnyebben tájékozódni. Feladatuk az ősidőkben ugyanis a vadászat és a családfenntartás volt. Ahhoz, hogy nyomon tudják követni a vadat, hogy be tudják cserkészni és hogy haza is tudjanak jutni, szükség volt a kiváló tájékozódási képességre, a gyors helyzetfelismerésre és a pontosságra. Ezzel szemben a nők a ház körüli teendőket látták el. Nevelték a gyermekeket, gyűjtögettek és odafigyeltek minden ház körüli történésre. Valószínűleg ezért alakulhatott ki az, hogy a nők sokkal inkább képesek részleteiben tekinteni a dolgokra. Emellett pedig sokkal jobban alkalmasak érzelmi háttér nyújtására, hiszen családon belül csak egymásra számíthattak.A nemenként eltérő agyi működés más és más személyiségvonásokat eredményez. Mivel a nők a beszédért felelős központjaikat mindkét féltekén jobban ki tudják használni
, ezért nem meglepő az, hogy sokkal nyitottabbak mások irányába, szívesebben keresik a kontaktust másokkal és sokkal erőteljesebben képesek érzelmeik kimutatására, magasabb fokú a társas érzékenységük. Bizalmat, extraverziót és gyengédséget mérő teszteken a nők egyértelműen magasabb pontszámot érnek el. Ezzel szemben a férfiakra inkább az individualizmus, a függetlenség és a magasabb önbizalom jellemző. Evolúciós haszna van ezen tulajdonságok kialakulásának. Egy nőnek ugyanis gondoskodónak és gyengédnek kellett lennie annak érdekében, hogy az utódok fennmaradjanak. Míg egy férfi magabiztossága, dominanciája és kockázatvállalása a fizikai biztonságot és a sikeres vadászatot eredményezte.

Érzékeny férfiak vs. magabiztos, vezető nők
A tapasztalatokból kiindulva viszont, nem szabad túlzott mértékű általánosításokba bonyolódni a nemi különbségek mentén. Nem állíthatjuk egyértelműen, hogy a nők nem tudnak jól tájékozódni, hiszen bárhova is kelljen menniük, odatalálnak, csak éppen máshogy, mint a férfiak. A gyengébbik nem képviselői ugyanis inkább támpontokra támaszkodnak a tájékozódás során, legyen az akár egy zöldséges stand vagy akár egy ruhabolt. Ezek segítségével sokkal könnyebben eljutnak a célállomásra. Nem mondhatjuk ugyanakkor azt sem, hogy a férfiak egyáltalán nem érzelmesek. Arról van csupán szó, hogy az agyuk másképpen raktározza el az információkat, nem annyira részletekbe menően tárolja el az érzelmi történéseket, mint a nőknél. A női nemnél az amygdala erre sokkal inkább rá van hangolódva.

Mindannyian mások vagyunk tehát, a sztereotípiákon túl azonban léteznek azokat megcáfoló példák is. Találkozhatunk olyan nőkkel, akik átveszik családjukban a kenyérkereső szerepet, mert az élet ilyen helyzet elé állította őket. Ha családon belül le tudnak ülni és meg tudják beszélni a kialakult sziutációt, akkor nem áll fenn a veszélye a konfliktusok kibontakozásának.

A lényeg tehát az, hogy mindig adjuk önmagunkat, hiszen csak így leszünk képesek értékes emberi kapcsolatok kialakítására.

Somoskői Nóra

Képek: photostock / FreeDigitalPhotos.net
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 4802 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x