Hogyan működik a morfogenetikus mező?
Címlap / Psziché / Hogyan működik a morfogenetikus mező?

Hogyan működik a morfogenetikus mező?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-11-28

A családállítás alapja egy sajátos családi, generációs erőtér, amelybe belépve megváltoztathatók az ismétlődő minták, amelyek negatívan hatnak a családtagokra. Ezt a szellemi mezőt a tudományos irányzatok egy része is elismeri már - mi a működésének az alapja? 

Bert Hellinger: A forrás nem kérdi, merre visz az útja című könyvében így fogalmaz a családfelállítás alapjait magyarázó erőtérről.

„A családfelállítás során egy erőtér alakul ki. Aki az egyik családtag képviselőjeként belép ebbe az erőtérbe, úgy érzi, úgy viselkedik, mint aki ehhez az erőtérhez, családhoz tartozik. Ez más esetekben is megfigyelhető. Sokan megtapasztalják, hogy belépnek egy csoportba, egyszerre másként gondolkodnak, mint a csoporton kívül, és másként éreznek, mint a megszokott környezetükben. Az ember azonnal érzékeli az erőteret és alkalmazkodik hozzá.”

Bert Hellinger és Rupert Sheldrake, az Első Nemzetközi Család- és Rendszerfelállító Konferencián (2003 Wiesloch) egyetértettek abban, hogy a Sheldrake által morfogenetikus mezőként leírt jelenség megegyezik a Hellinger-módszer által a családfelállításoknál használt, szellemi mezőnek nevezett jelenséggel.


Sheldrake szerint a morfogenetikus mező – melyet László Ervin professzor úgynevezett pszi-mezőnek hív – felelős a telepatikus jelenségekért, C.G.Jung és Dr.Roberto Assagioli ezt a mezőt, kollektív tudattalannak nevezi. Ez  a pszichológiában nem járatos ember számára is ismert fogalom, legalábbis hallott már róla..

A „morfe” görög szó: struktúrát, formát jelent; a „genetikus” pedig a genesis szóból jön és annyit jelent: keletkezik. Hogyan jön létre egy ilyen mező? Sheldrake megfigyelte, hogy mindig, amikor valami újra van lehetőség, akkor ennek a mezőnek emlékezete van, és ugyanazt megismétli. Konkrétan egy-egy család későbbi leszármazottainak életében hasonló, vagy ugyanazon események következnek be. Szerinte a természet törvényei állandó ismétlődésekből állnak. A mező önmagában nem tudja a keletkező „hibákat kijavítani”, a rendet helyreállítani, ezért egy új, kívülről jövő impulzusra, szellemi erőre van szüksége. Ezen az elméleti alapon működik Hellinger magyarázatában a családfelállítás. Ezekben a sorokban ott van a remény is, hiszen ha azt mondjuk, hogy valami újra van lehetőség az ismétlődéssel, akkor a felismert ismétlődési forma esetén egy külső szellemi ráhatást segítségül kérve, az új „megszületésére” valóban lehetőség van.

Ha ebben az energiamezőben pontként határozunk meg egy embert, akkor körülötte fodrozódik - az erő mozgásaként - az ő története; a családja és tágabban a teljes egészhez való viszonya. Az ő története vagy inkább az ő történése, mert ebben az energiamezőben jelen, múlt és jövő egybemosódik, nincs jelentőségük, tehát annak sem, hogy az odatartozók élnek-e, vagy nem, a régi történet ismert-e vagy már nem tartja számon a családi emlékezet. Nem a történet, mint információ a lényeges, ezért beszélünk a családfelállítás során igen keveset, hanem az erőtér által keletkező érzések és a kialakult kép a legfontosabb. Ennek következtében a képviselőknek sem kell, hogy tudják részletesen a problémát, sőt jobb, ha nem tudnak semmit, amit tovább szőhetnének gondolatban. A beválasztott képviselők úgy éreznek, olyan testi tüneteket említenek, olyan szófordulatokat alkalmaznak, mint az, akit képviselnek, úgy, hogy vele soha nem találkoztak, és nem tudnak róla semmit sem. Tehát nem egy tudatos szerepjáték zajlik, hanem egy szellemi mező általi érzékelés történik.

Egy képviselő így fogalmazott: „és akkor úgy éreztem, sírnom, kell, de nem is tudtam, miért, ahogy jött az érzés, a semmiből el is múlt, és aztán már ragyogtam, boldog voltam, pedig csak egy-két lépést kellett tenni egy másik személy felé és a szemében kellett néznem”.


Ez az érzékelés egy teret és időt átható rezonancia által alakul ki. Az események ugyanúgy képesek rezonálni, mint a hang. Míg az események helyszínét morfogenetikus mezőnek, az ismétlődő események jelenségét pedig morfogenetikus rezonanciának nevezik.

Ez a rezonancia egy mindenkire jótékonyan ható energia. Én „Három az egyben”hatékonyságúnak is szoktam nevezni, mert egy téma felállítása hat a témahozóra - hisz ez a fő cél -, de képes hatást gyakorolni a képviselőkre, és azokra is, akik épp nem voltak beválasztva az adott állításba. A képviselőket „nem véletlenül” választják arra a szerepre, azzal a beválasztottnak is dolga van, éreznie kell ott és akkor azokat az érzéseket, amit átél. A körben ülők látva az összességében kialakult képet, átélnek és látnak számukra fontos képeket. Mindenki a saját maga számára fontosat viszi haza belőle.

Hogyan történik a családállítás és mikor lehet hatásos? A következő rész erről fog szólni.


Czakóné Molnár Ágnes
Családállító – Sorsmodellező
Pár-és családterapeuta; Családgondozó-szakvédőnő;
Gyász és abortuszgyász-tanácsadó
www.szivarvanyvirag.hu

Képek:
Ambered Photo - FreeDigitalPhotos.net
FrameAngel - FreeDigitalPhotos.net
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 17790 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x