Önfejlesztő meditációk: fából vaskarika?
Címlap / Psziché / Önfejlesztő meditációk: fából vaskarika?

Önfejlesztő meditációk: fából vaskarika?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-09-30

Mi az hogy meditáció, és mi az mellette, hogy önfejlesztés? Ez biztosan valami vicc, gondolhatjuk, hiszen az általad ismert meditációk célja valami szentség elérése vagy agyunk kiürítése. Igen a vallások és buddhizmus így használják a meditációt. Gondolhatnák, hogy a meditáció és a modern kor eszközvilága, a számítógép, az okostelefon és mindaz a civilizációnk nyújtotta eszköz, amely körülvesz minket, oly távol van a meditálás ősi tudásától. Valóban így van ez? Az Önfejlesztő meditációk szerzőjeként én is használom mindezeket az eszközöket. Asztalomon három monitor, két számítógép, telefonok, számtalan eszköz. Vezetékek vesznek körül, átfonják életemet, olyan vagyok, mint egy modern Laokoón-szoborcsoport, kígyók helyet vezetékek kötnek gúzsba. 

„Valósítsd meg önmagad!”, mondja a könyv alcíme. Rohanó világunkban igen, erre van szükségem, gondoljuk. Ez az a könyv, amiből megtudom, hogy az új technikai csodákat hogyan használhatom, hogy tudom egyetlen pillanat alatt megtanulni mindazt a tudást, amelyet egy iskola 3-5 év alatt nyújt. Tovább nézve a könyv borítóját feltűnik a meditáció szó, hát akkor mégsem erre van szükségem, már le is tennéd, és tovább keresgélnél, de. Mi is ez a DE?, ott van még egy szó „ÖNFEJLESZTŐ”. Hát ez aztán fából vaskarika, gondolhatjuk. Mi az, hogy meditáció, és mi az mellette, hogy önfejlesztés? Ez biztosan valami vicc, gondolhatjuk, hiszen az általad ismert meditációk célja valami szentség elérése vagy agyunk kiürítése. Igen a vallások, és buddhizmus így használják a meditációt. Gondolhatnák, hogy a meditáció és a modern kor eszközvilága, a számítógép, az okostelefon és mindaz a civilizációnk nyújtotta eszköz, amely körülvesz minket, oly távol van a meditálás ősi tudásától. Valóban így van ez? Az Önfejlesztő meditációk szerzőjeként én is használom mindezeket az eszközöket. Asztalomon három monitor, két számítógép, telefonok, számtalan eszköz. Vezetékek vesznek körül, átfonják életemet, olyan vagyok, mint egy modern Laokoón-szoborcsoport, kígyók helyett vezetékek kötnek gúzsba. A vezetékek közt ülve Vergilius szavai jutnak eszembe:

Laokoónra, azaz kicsi két gyerekére vetődnek,
Nyílegyenest, és átfonván testük gyűrűikkel,
Szánandó, csöpp tagjaikat tépdesve lemarják;
Majd az atyát, ki rohan fegyverrel védeni őket

Tehetünk-e valamit modern korunk kígyói ellen, és ha igen, akkor hasznos lehet-e számunkra világunkban való helytállásban? A kérdésre a válasz: ha nem akarunk elvonulni a világtól, ha nem használjuk civilizációnk nyújtotta eszközöket, akkor kimaradunk, végleg lemaradunk a világunk fejlődéséből. Valóban így van ez? Ötven évi meditációs tapasztalat azt mondatja velem, igen lemaradunk! – nem élhetünk a civilizációnk nyújtotta eszközök nélkül. Meditáció és rohanó, műszaki csodákkal teli világ, melyben helyt kell állnunk, ez kibékíthetetlen ellentétnek tűnik. Eközben látjuk, hogy társadalmak, országok rohamléptekkel haladnak előre, olyan országok, ahol a meditáció ősidőktől bent van a kultúrájukban. Antagonisztikus ellentétnek tűnik, akár a könyv címe „Önfejlesztő meditációk”. Világunk 100 év alatt akkorát fejlődött, hogy az átöröklött, genetikai kódunk által továbbadott adottságaink nem tudták követni, így sok esetben elhagyatottnak érzi magát az ember ebben a világban, távol a természettől, amelyben sok millió év alatt emberré váltunk. Egyre sűrűbben hallunk, olvasunk arról, hogy nagy multinacionális cégek felső vezetőik részére meditációs oktatásokat szerveznek, a sikervállalatok vezetői meditálnak. Mintegy 25-30 éve hallottunk először arról, hogy vezetők otthagyják cégüket, mert nem bírják a napi szorítást, ennek ma már irodalma van „burnout”, vagyis kiégés néven. Mégis, hogy jön ide a meditáció?

A meditációnak két alapvető változata ismert, melyből az általunk gyakoroltnak feladata az egyén önfejlesztése, az, hogy át tudjuk alakítani magunkat az általunk kitűzött célnak megfelelőre, el tudjuk érni azt a belső nyugalmat, amelyre napi feladataink elvégzésénél szükség van. Mit is jelent ez? Talán egy rövid példán érzékeltethetem a legjobban. Nehezen megy egy-egy feladat közben, hogy oda tudjon koncentrálni (például tanulás közben), ilyenkor a meditáció önszuggesztióba átnyúló változata segít. Bizonyos megtanulható meditációkban használatos segédeszközök alkalmazásával néhány hét alatt jelentősen javíthatja a koncentrálóképességét, és ha kreatív feladatot kell végezni, akkor intuitív képességeit is. Ugyanez mondható el számos más kérdés esetében is, csak példaként említem a türelmetlenség átfordíthatóságát a türelem, az odafigyelés irányába, az impulzív magatartás stressznövelő hatásának csökkentését. Beszélni kell még a meditáció célirányos személyiség-átalakításáról, a stresszterhek csökkentésében játszott szerepéről. Használva az önfejlesztő meditációk technikáját, gyakorlataival elérhető, hogy ma más legyek, mint tegnap voltam, méghozzá az átalakulás az egyén számára kívánatos irányba történik meg.


Tanul, dolgozik, napról-napra végzi az önre bízott feladatokat, ha egy idő után úgy érzi, hogy az fárasztó, frusztráló, akkor valószínűleg rossz helyen van, elindul a kiégés folyamata. Mondhatjuk, igen, de akkor hol a helyem, és mit kell tennem, hogy megtaláljam azt? Nos, a meditáció segíthet abban, hogy megtaláljuk helyünket a világban. Az életünk számos olyan eseménnyel terhelt, amelyek stressz-szintünket növelik, ez viszont erősíti a betegségek felszínre törését. Egyik legfontosabb ilyen hatás, ha olyan munkát végzünk, amely idegen tőlünk, boldogtalanok vagyunk benne. Steve Jobs 2005-ös beszédét idézném amelyet a Stanfordi egyetem végzős halhatóinak mondott:

„… a legfontosabb, legyen bátorságod, hogy hallgass a szívedre, a saját megérzésedre. Ezek mindig tudják valahogy, hogy igazán mit is szeretnél. Minden más mellékes. … ezt kívánom mindig magamnak. És most, hogy elvégeztétek az egyetemet, és új dolgokat kezdtek, így nektek is ezt kívánom.”


Mit is mondott? Találd meg önmagad, ha megtaláltad, amit csinálni szeretnél, találd meg abban az értelmet és a szépséget. A XX. század nagy egzisztencialista gondolkodója, Camus, a „Sziszüphosz  szenvedései” című filozofikus művében írt Sziszüphoszról, akit az istenek büntetésként arra ítéltek, hogy egy hatalmas sziklát kelljen felgörgetnie a hegy oldalán addig, amíg a másik oldalon nem tud legördülni, de a hegy magas volt, a szikla állandóan visszagurult, ezért újra és újra kellett kezdenie. Camus keresett valamit, az embert, aki a szenvedésben is meg tudta találni a jól végzett munka örömét. Öt nem az az ember érdekelte, aki végső erejével felgörgeti a sziklát a hegyoldalba, majd elengedi, és látva azt visszagördülni, leszegett fejjel elindul lefelé, hanem az az ember, aki elengedve a sziklát, egyetlen pillanatra felnéz az égre a jól végzett munka örömével, majd elindul újra leszegett fejjel lefelé. Ahogyan Steve Jobs. fogalmazta meg: „… utadat járva, légy mindig éhes az újra”. Nos, a meditáció azokat a pillanatokat adja az embernek, amikor egyetlen pillanatra felnézhetsz az égre, és aztán újra éhesen elindulsz. Ezt a megújulást csak önmagunk fejlesztésével, az önmagunkban lévő rejtett energiák, képességek felszínre hozatalával érhetjük el, mely az egyik legfontosabb tényező a kiégés ellen. Az önfejlesztés útján az újra való éhség generálásának a történelemben számos jelentős személyisége volt, akik a könyvben leirt, vagy ezekhez hasonló a meditációs technikák használatával magukat képezték jelentős személyiségekké. Csak példaként említem meg Benjamin Franklint, aki egy három általánost végzett nyomdászfiúból lett az Egyesült Államok öt alapító atyájának egyike, az amerikai alkotmány egyik megteremtője. A módszert, a technikát, az utat, amelyet bejárt, szemléletesen írja le önéletrajzi naplójában.

Hogy jön Franklinhez, Jobshoz a meditációnak ez a stresszt oldó, önszuggesztióba hajló fajtája? A könyvben végigvezetem az olvasót a meditáció által az agyban kiváltott folyamatokon, ezek bemutatására az elmúlt 20-30 év agykutatási eredményeit használom fel. A meditáció nem henye tevékenység, hanem az agy tudatos, kemény munkája, mégis pihentető hatással van rá. Ennek okát a több évezred alatt szerzett tapasztalatokban kell keresni, azokban a segédeszközökben, amelyekre Kelet bölcsei, gondolkodói tapasztalati úton rájöttek. Az eszközök alkalmazása az agy nyugalmi állapotának elérését jelentősen felgyorsítja, így néha egy néhány perces meditáció is jelentős pihentető hatású az agy számára. Használhatjuk utazás, várakozás, sorbanállás közben. Használhatjuk azokban a sportokban, ahol kisebb-nagyobb időkihagyásokkal többször kell egy résztvevőnek helytállni egy eseményen, hihetetlen jó hatásfokkal használható a felkészülés nyugalmi állapotának megtartására. Ilyen lehet például az a csapatsport, ahol cserélik a játékosokat vagy a vívás, az atlétika azon ágai, ahol akár egy-két óra alatt többször kell szerepelni.

Az önfejlesztő meditációkban egy olyan szimbólumrendszert használok, amely minden ember számára ugyanazt jelenti, nem tartalmaz misztikus elemeket, hiszen a fa vagy a tűz színe, mozgása, évszakokhoz való kapcsolódásuk mindenhol közel hasonló tartalommal bír. A szimbólumrendszer Kína mintegy 5000 éves fejlődéséből jön, abból a tapasztalatból, amelyet a kínai ember a természetben élve leszűrt. Az „öt elem tana” a természet körforgását képezi le, olyan eseményeket, mozgásokat irányokat ír le, amelyek az évek természetes folyását adják, ezért ezt a keleti emberek az „öt változás” tanának hívják. A meditációk segítségével városi szobánkban meditálva visszatérhetünk abba a természetes világba, ahol évmilliók alatt emberré váltunk. Maga a meditáció nem az ősi állapotokhoz való visszatérést jelenti, a civilizációnk nyújtotta javak tagadását, hanem az azokhoz képi formában, vizualizáció útján való visszatérést, mely az emberi agy számára egyfajta nyugalmat, biztonságot nyújt. Elérhetjük ily módon a nyugalmi állapotot, és segítségével olyanfajta biztonságot nyerünk, mely jobb helytállást tesz lehetővé rohanó világunkban.

Meditációink, a technika, melyet elsajátíthat a könyvből, nem misztikus dolgokra épít, hanem az agy természetes működését kihasználva, az ember számára millió évek alatt megtapasztalt világ képi szimbólumrendszerének segítségével éri el az egyén fejlődését. Használd hát a meditáció nyújtotta fejlődést önmagad megvalósítására. VALÓSÍTSD MEG ÖNMAGAD!

Dr. Berend Róbert: Önfejlesztő meditációk


Lunarimpex Kiadó, 2012

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 3399 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x