Isteni részünk, a lélek
Címlap / Psziché / Isteni részünk, a lélek

Isteni részünk, a lélek

Forrás: Life Sutra
HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-02-25

A Life Sutra korlátlan képességeink kifejlesztésére, a bőség és az öröm megteremtésére, valamint az emberfelettivé válásra tanító Védák ősi titkait tárja fel, és ülteti át a ma embere számára az élet minden területén praktikusan alkalmazható módon. Tanításaiból ezúttal megismerhetjük a lélek természetét, késztetéseit, és ezáltal földi életünk mozgatórugóit. 

Elgondolkodott már azon, hogy mennyi szerepet játszik nap mint nap? Egyszerre házastárs, szülő, gyerek, barát, munkatárs, főnök vagy beosztott, és még ki tudja, mi minden. Szerepei működtetéséhez pedig más-más eszközökre – szellemi és fizikai javakra, kapcsolatokra, képességekre van szüksége. A fizikai dimenzióban az ember két nagy késztetése, hogy különböző szerepeket öltsön magára, valamint, hogy ezekhez bizonyos dolgokat birtokoljon. A Védák szerint a különféle szerepvállalásaink valós indítékai abból gyökereznek, hogy minden emberi lénynek lelke van, amely isteni eredetű, és szat-csid-ánanda természetű.

A lélek mozgatórugói
A Szat a lélek halhatatlanságát, öröklétét jelenti. A Védák szerint számos életünk van, amelyek mindig valaminek a megtapasztalására adatnak. Egy-egy élet pedig a hosszan elnyúló öröklét határait jelöli ki.

A Csit jelentése az, hogy a lélek tudattal, tudatossággal rendelkezik. Ha nem lenne tudata, nem lenne képes érzékelni dolgokat, így tulajdonképpen nem is létezne. Tehát a létezés tudat nélkül elképzelhetetlen. Abban azonban szabad a döntés, hogy ez a tudatosság mekkorára tágítható. Mivel a lélek halhatatlan, korlátlan idő áll a rendelkezésére, így a tudatát addig szeretné tágítani, ameddig csak lehet. Ezért a földi dimenzióban testet ölt, és olyan szerepekbe, élethelyzetekbe bocsátkozik, ahol ki tudja élni késztetéseit, miközben számos információt gyűjt össze. Ezekből következtetéseket von le, benyomásai, tapasztalatai lesznek, amelyek által fejlődhet. Például empatikusabbá vagy szeretetteljesebbé válhat, de a gonoszság vagy az irigység is kibontakozhat benne. A szabad akarat által mindenki eldöntheti, hogy tapasztalatai alapján merre indul el, vagyis milyen „játékszabályok” szerint játszik, milyen személyiségeket épít magának, és ehhez milyen eszközöket birtokol. Bármit el lehet ugyanis követni, mert minden tapasztalás a tudatosság kiterjesztése érdekében történik. Gyakran éppen ebből adódik a vallásos emberek belső konfliktusa, hiszen ha szörnyűségeket észlelnek, azt várják, hogy Isten közbeavatkozzon. De ezt nem teszi meg, mert a tapasztalás, tudattágítás érdekében óriási szabadság adatik meg az embernek. Persze mindemellett létezik egy törvény, a karma, mely mindezt szabályozza.

Az Ánanda belső örömöt, boldogságot jelent, ami az egész földi létezés dinamizmusát adja. A folyamatos örömkeresés a lélek legjellemzőbb tulajdonsága, ezért ha egy embert igazán meg szeretnénk ismerni, érdemes megfigyelni, miben leli az örömét.

Miért vágyunk a Földre?
A Védák szerint a lélek eredetileg az isteni dimenziók és a teremtett anyagi világok között található „Brahman”-nak nevezett mezőben, sugárzásban tartózkodik szat-csid-ánanda természetében, azaz a halhatatlanság, a tudatosság és az ottani békéből, semlegességből származó öröm állapotában. A Védák szerint a lélek eldöntheti, hogy a Brahmanból az isteni dimenziók felé mozdul el, vagy az anyagi világba indul vándorútra. Ha az anyagi világot választja, azért teszi azt, mert egy idő után megelégeli, hogy a végtelen Brahmanban mindig ugyanaz történik. Ezért igyekszik kimozdulni abból a semleges, nyugodt állapotból, és elindul földi útjára, ahol dinamizmus várja, miközben tudatosodhat és örömhöz juthat. Ha nem mozdulnánk ki a Brahmanból, olyanok lennénk, mint egy gyerek, aki soha nem nő fel. A végtelen mezőben lebegő lélekben ugyanis ott szunnyad tudatosságának minden lehetősége, de még kifejletlenül. Azáltal, hogy az anyagi világban rengeteg jó és rossz dolog történik velünk, a gyermek felnőtté válhat, vagyis tágul a tudatunk.Harc a túlélésért

Az emberi lélekre jellemző az élni vágyás, mert csak így tud a tudattágítás érdekében szerepeket magára ölteni, és azok működtetéséhez javakat birtokolni. Mivel minden lélek ezzel a szándékkal indul földi útjára hatalmas tervekkel, és mindenkire jellemző az isteni határtalanság, itt a Földön „összeakadunk”, ütközünk egymással. Hiszen hiába jöttünk például azzal a szándékkal, hogy egy egész szigetet birtokoljunk, ha ott mások is szeretnének élni. Ezért a földi világban az élni vágyás eltorzul, és átalakul a túlélésért folyó harccá. Mindebből azonban ki lehet emelni a gondolkodást, ám a túlélés szabályait sosem szabad figyelmen kívül hagyni. Hiba azt hinni, hogy ez a küzdelem emberhez méltatlan, és csak az élet isteni minőségét kell megélni. Ez ugyanis önmagában nem fog működni. Ezért érdemes megtanulnunk a túlélés és a magasabb rendű élet finom arányát, illetve az azokat mozgató erők használatát annak érdekében, hogy életünkben a túlélés is működjön, ugyanakkor az érte folytatott harc fölé is tudjunk emelkedni.

Másodlagos teremtők vagyunk
A földi élet nagy „színpadát”, ahol szerepeinket játsszuk, megteremtették számunkra, azonban ezen belül már isteni természetünknél fogva mi is teremtünk. Ezt a „játékot”, amit másodlagos teremtőként játszunk, nagyon élvezzük, mert közben ki tudjuk élni késztetéseinket. A Védák éppen ezért „kedvtelésnek” nevezik teremtő játékainkat, amelyek között vannak kellemesek és szomorúak is. Amikor belefeledkezünk ebbe a játékba, egyrészt olyan szemmel látható, kézzel fogható dolgokat alkotunk, amelyeket birtokolni tudunk, másrészt finom energiákból, gondolatokból, koncepciókból személyiségeket, szerepeket építünk, amelyek ugyan a szem számára láthatatlanok, mégis mindenki azonnal érzékeli őket. Például, ha valaki felépítette magának a „sikeres üzletember” szerepet, és megjelenik egy több fős társaságban, akkor anélkül, hogy feltűnést akarna kelteni, vagy csak beszélne magáról, a többiek azonnal megérzik sikeres, hatalmi kisugárzását. Ugyanakkor, ha elmegy az óvodába a gyermekéért, tehát átkerül egy másik szerepkörbe, akkor lehetséges, hogy mivel családi élete problémás, egészen más kisugárzása lesz, mintha nem is ugyanaz az ember lenne, hiába viseli üzletember öltözékét.

A túlélésen túl…
Vajon miért elég az állatnak, ha van annyi élelme, hogy ne haljon éhen, és van hol biztonságosan megpihennie, s miért nem éri be ennyivel az ember? A Védák szerint azért, mert egy határtalan isteni lény, aki arra született, hogy korlátlan bőségben és örömben éljen. Akkor mint másodlagos teremtő, mégis miért nem tudja ezt mindenki megvalósítani? Nagyon sokakban sérült a birtoklás képessége, melynek számos oka lehet. Talán egyik előző életében mások megkárosításával jutott javakhoz, és ezért a karma törvénye következő életében „lerontja” ezt a képességét, vagy tudata hordoz olyan benyomásokat, emlékeket, amelyek korlátozzák ebben. Ahhoz, hogy többet tudjunk birtokolni, először belül kell többé válnunk. A kiteljesedésünket akadályozó tévképzeteket, hitrendszereket, sérüléseket nagyon fontos feltárni és feloldani, hogy azzá tudjunk válni, akivé szeretnénk, miközben jólétben élünk.


Egedi-Kovács Melinda
Forrás: Life Sutra™ - www.lifesutra.hu
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


(X)


 
 
[ 3646 ]
spacer


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x