Keddi KvantumTükör: a paradigmaváltás
Címlap / Psziché / Keddi KvantumTükör: a paradigmaváltás

Szabad Mihály

Keddi KvantumTükör: a paradigmaváltás

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-12-09

A paradigmaváltás szükségességéről manapság majd minden nap lehet hallani. Azonban sokan és sokféle értelemben használják a kifejezést - általában a saját érdeklődési vagy szakterületükre vonatkozóan -, s ennek megfelelően másféleképpen értelmezik annak jelentését. A köznyelvben leggyakrabban gyökeres, mélyreható szemléletbeli átalakulást értik alatta. Felmerülhet a kérdés, milyen területen, milyen mélységben, milyen témában? S az általános elméleten túllépve: miért lehet ez hasznos az egyénnek? 

A 21. század első évtizedeiben egyéni és közösségi szempontból egyaránt új tényekkel szembesülünk. Gyökeresen új világ van kialakulóban, mely óriási változásokat fog hozni a társadalom, a politika és a gazdaság minden területén. Ezt mindenki érzékeli a saját életében, és legtöbben állást is foglalnak, hogy a változás „jó” vagy „rossz” irányú. A változás azonban előjel nélküli, az előjelet csak az egyéni látásmód adja. Hasznosabb, ha megpróbáljuk megérteni a változások okait, lefolyását és várható hatásait, különösen azokat, amelyek a személyes életünkre is közvetlen hatással lehetnek.

Szűkebb értelemben a paradigma a tudományos életben kialakult közmegegyezés arról, hogy egy tudományágon belül milyen álláspontokat lehet elfogadni. Egyszerűbben megfogalmazva, egy tudományos világkép. S ezzel párhuzamosan ez azt is jelenti, hogy a tudomány tekintélye mondja meg az emberek nagy részének, mi lehetséges, és mi nem. Szerencsére a Természet nem az alapján működik, hogy az emberiség mit tart tudományosnak, vagy lehetségesnek. Az utóbbi évtizedben újabb és újabb jelenségek mutatták meg az uralkodó materiális világkép túlhaladott korlátait, hiszen ennek a paradigmának a változásáról szól napjaink „válsága”.

A tudomány a fejlődés során folyamatosan új ismeretekkel bővül, olykor furcsaságokkal, és ellentmondásokkal is. Az anomáliák - megmagyarázhatatlan tények, megoldhatatlan kérdések - így egyre gyűlnek az adott területen. Önmagában ezzel semmi gond, ez a tudomány természetéhez tartozik, a „problémák” jó része ugyanis idővel megoldható az elfogadott paradigma keretein belül. Azonban mi történik akkor, ha nem? Ilyenkor a hit, bizalom meginog a (tudományos) nézőpont helyességét illetően, s változásra van szükség.

Az új paradigmát azonban nem könnyű felismerni. A merész újdonságok megjelenésükkor gyakran csodának, elképzelhetetlennek tűnnek, különösen azok szemében, akiknek valamilyen érdeke (karrier, presztízs, megélhetés, stb.) fűződik a régi világképhez. Pedig egyszerűen egy tágabb szemlélet által létrehozott jelenségről van szó. Az újító szándékú tudományos véleményeknek, kísérleti irányoknak a legfőbb támadói általában az idejétmúlt keretek között szocializálódott, s azt foglalkozásszerűen védő szakemberek, akik nem képesek nyitottak maradni a folyamatosan változó világ felé. Ahogy James Lovelock, a nemzetközi hírű biológus, a Gaia-elmélet megalkotója fogalmazott:
„A dolgok az utóbbi években különös változásokon mentek át, és Galilei híres, az egyházi vezetéssel folytatott küzdelme óta majdnem az ellenkezőjükre fordultak. Ma a tudományos elit tiltja az eretnekséget… A különböző tudományokat elválasztó határvonalakat a professzorok féltékenyen őrzik.”


A paradigmaváltásban részt vállaló kutatók tisztában vannak azzal, hogy a probléma csak az adott tudományterület teljes újrarendezésével oldódhat meg, s meg is van a bátorságuk ezt kimondani. Minden új paradigma gyors ütemben képes a legtehetségesebbeket, különösen a fiatalokat maga mellé állítani.
Bár kezdetekben a paradigmaváltás fogalmát a tudomány világára alkalmazták, ma már sokkal tágabb értelemben használják. Az új világkép következtetéseit felhasználva, sokkal mélyebb összefüggésrendszerben lehet értelmezni a világ bármely jelenségét. A jelenlegi civilizáció válságtünetei a természeti környezet, a társadalom, a gazdaság, a politika majd minden területén jelen vannak. Mindeközben a világ egyre összetettebb kihívások előtt áll, és ha nyitott szemmel járunk a világban, tisztán láthatjuk azokat. A kérdés, hogy személyesen mit tehetünk a világ jobbításáért?
Az a terület, ahol a paradigmaváltás a leggyorsabb, és amely nagy valószínűséggel minden emberi probléma megoldásának a kulcsa lehet: az emberi test, elme és a tudat összefüggéseinek tisztázása. Ennek leglényegesebb kérdései és kutatási területei a következőképpen foglalhatók össze: Miért van emberi elme olyan óriási hatással az anyagi valóságra? Hogyan lehet a hatást hatékonyan és tudatosan megtapasztalni és befolyásolni? Mi a Tudat, és mi a szerepe a világ keletkezésében és fenntartásában? Ezeknek a kérdéseknek a megértéséhez, megtapasztalásához, majd felhasználásához segít közelebb jutni a kvantumszemlélet.

Látni kell azonban, hogy a megoldás csak egyéni és tapasztalati lehet. Mindenki csak a saját felismerésére támaszkodva adhatja meg a válaszokat a fenti kérdésekre. S a válaszok megismerésével bekövetkező gyökeres változásokra is mindenkinek magának kell készen állni, és cselekedni annak érdekében.
A gondot általában az okozza, hogy nem könnyű felismerni a változás dimenzióját. Hol kell elkezdeni? Anyagi, szellemi, vagy lelki síkon? Talán mindegyiken egyszerre? A megoldás egyszerű. Kezdd azon a szinten, amelyik a legjobban felkelti érdeklődésed, s amelyiken a leggyorsabban tudsz haladni az önismeretben. S az ott megjelenő felismerések hatására kezdd el kiterjeszteni az vizsgálatot a különböző szinteken. Szerencsére ma már nagyon változatos utakon szerezhetsz tapasztalatokat.

Az egyéni paradigmaváltás tehát azt jelenti, hogy felismered önmagadban és a világban a nem anyagi valóságok létezését, és azok hatását a fizikai síkon. Más szóval az elmét és az anyagi világot alkotó Tudat valóságát, s ezt helyezed létezésed fókuszába. Ezzel már nem csupán a gondolkodásmódod változik, hiszen az kiindulópontnak tökéletes, de csak egy felszíni változás.
Ahogy tudatosságod növekszik, s maga a Tudat lesz meghatározó a létezésben, a kényszeres gondolkodás csökken, és ennek függvényében az elme megfelelő szerszámmá válik a Tudatod kezében. S könnyedebben, örömtelibben alakítod életed irányának alakulását és vágyaid céljaid beteljesülését.
 
Szatmári L. Miklós
www.kvantumszemlelet.hu

Facebook oldal >>>
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 4213 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x