Táppénz jogosultság időtartama
Címlap / Psziché / Táppénz jogosultság időtartama

Táppénz jogosultság időtartama

Forrás: Weborvos
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2021-10-28

Táppénz csak meghatározott ideig folyósítható a biztosított részére attól függően, hogy a betegségét megelőzően mennyi biztosításban töltött idővel rendelkezik, illetve, attól, hogy a megelőző egy éven belül részesült e táppénzben. 


Rendezvénynaptár
Táppénz csak meghatározott ideig folyósítható a biztosított részére attól függően, hogy a betegségét megelőzően mennyi biztosításban töltött idővel rendelkezik, illetve, attól, hogy a megelőző egy éven belül részesült e táppénzben.

A táppénzre való jogosultság időtartama attól függ, hogy
· a biztosított saját, vagy gyermeke betegsége (gyermekápolási táppénz) miatt keresőképtelen-e,
· mennyi a folyamatos biztosítási ideje,
· a keresőképtelenséget megelőzően részesült-e már táppénzben, vagyis van-e "táppénzelőzménye".

A folyamatos biztosítási idő befolyásolja
· a táppénzre jogosultság időtartamát,
· a táppénz összegének megállapításánál figyelembe vehető jövedelmet,
· a táppénz százalékos mértékét.

A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakításba nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély folyósításának az ideje. A biztosításban töltött időt naptári napokban kell megállapítani.

Ha a biztosított betegsége miatt válik keresőképtelenné és ennek első napját megelőzően egy éven belül már táppénzben részesült - tehát előzménye van - ezt az időt az újabb táppénzre jogosultság időtartamába be kell számítani.

Nem vehetők figyelembe azok a napok, amelyre táppénz bármilyen ok miatt nem járt, továbbá nem tekinthető előzménynek a gyermekápolási táppénz ideje, a baleseti táppénz folyósítás időtartama, valamint a közegészségügyi okból a foglalkozástól eltiltás, hatósági elkülönítés, vagy járványügyi zárlat miatti táppénz folyósítás időtartama.

Táppénz az igénylő betegsége miatt a betegszabadságra való jogosultság lejártát követő naptól az igazolt keresőképtelenség időtartamára jár, legfeljebb azonban egy éven át. Egy évig azonban csak akkor jár a táppénz, amennyiben az igénylő keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően legalább egy évig folyamatosan biztosított volt.

A pályakezdő fiatalok érdekeit szolgálja az a rendelkezés, amely szerint a folyamatos biztosítás tartamára tekintet nélkül táppénz jár annak, aki:
· 18 éves kora előtt válik keresőképtelenné, vagy
· iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított.
Ha a 18 éves kora előtt keresőképtelenné vált biztosított a táppénz folyósításának ideje alatt betölti a 18. életévet, keresőképtelenségének további idejére a folyamatos biztosításának tartamára tekintet nélkül jogosult táppénzre, legfeljebb azonban 1 évre.

A táppénz minden naptári napra jár, ideértve a szabadnapot, a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is.

Táppénz igénylése
A táppénz iránti igényt a biztosítottnak a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnése után a foglalkoztatónál kell bejelenteni.
Ha a biztosított egyéni vállalkozó, vagy munkáltatója jogutód nélkül megszűnt az igényt a lakóhely szerint illetékes Megyei (fővárosi) Egészségbiztosítási Pénztárnál kell bejelenteni.

A táppénz iránti igény elbírálására és folyósítására
· a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely,
· ha a biztosított munkabérét a Magyar Államkincstár folyósítja, akkor a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága,
· egyéb esetben a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár kötelezett.

Aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyból igényel táppénzt, annak a munkáltatónak kell elbírálni az igényt és folyósítani az ellátást, ahol társadalombiztosítási kifizetőhely működik. Ha egyidejűleg több társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónál van a biztosítottnak jogviszonya, akkor annak a kifizetőhelynek kell elbírálni a táppénzigényt, amelyik foglalkoztató a biztosított után az egészségügyi hozzájárulást megfizeti.

Képforrás: Canva Pro adatbázis.Cikkünk folytatódik, lapozz!
 
 
[ 6204 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 

/img/hirdetes/2021/9honap_banner-300x250-logo.jpg
 

Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot

 
x