Árral Zenben
Címlap / Psziché / Árral Zenben

Árral Zenben

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-06-23

Zen kóanokról, zen szövegekről A Javaslap eddigi számaiban jó néhány zen történet, kóan jelent már meg. Most szeretnénk némi útmutatást adni az olvasónak, hogyan olvassa ezeket a zen szövegeket és hogyan kezdjen hozzá ezek a tanulmányozásához. Egy zen szöveg, amilyen a kóan is, tulajdonképpen üzenetet hordoz, de ez az üzenet, ez a mondanivaló semmiképp sem azonos azzal, amit közvetlenül az első benyomások alapján mondani lehet róla. Az, aki nem avatott, ha mégoly figyelmesen olvassa is végig ezeket a szövegeket, valószínűleg nagyon keveset fog megérteni a zen buddhizmus tanításainak lényegéből. 

Zen kóanokról, zen szövegekről A Javaslap eddigi számaiban jó néhány zen történet, kóan jelent már meg. Most szeretnénk némi útmutatást adni az olvasónak, hogyan olvassa ezeket a zen szövegeket és hogyan kezdjen hozzá ezek a tanulmányozásához. Egy zen szöveg, amilyen a kóan is, tulajdonképpen üzenetet hordoz, de ez az üzenet, ez a mondanivaló semmiképp sem azonos azzal, amit közvetlenül az első benyomások alapján mondani lehet róla. Az, aki nem avatott, ha mégoly figyelmesen olvassa is végig ezeket a szövegeket, valószínűleg nagyon keveset fog megérteni a zen buddhizmus tanításainak lényegéből.

Önmagunk értése
Ez a lényeg pedig, mint ahogy azt a zen hangsúlyozza, az ember igazi természetének meglátása, önmagunk közvetlen tapasztalása, önmagunk értése. Márpedig ez a tapasztalat nem szerezhető meg szavak segítségével, nem vehető át másoktól. Mégis a kóan elsődleges feladata, hogy közvetítőként szolgáljon, amin keresztül ezt a megértést el lehet érni.

A kóan tulajdonképpen paradoxon és egy kutatási téma, mely gyakran első látásra rendkívül makacs és megoldhatatlan feladatnak tűnik, mégis a választ magának a tanulónak kell megtalálni. Ez a válasz azonban nem érhető el racionális okfejtésekkel és a szokásos dedukciós eljárásokkal. Valójában nem is helyes "válasz"-ról beszélni, mert ez azt sugallja, mintha a kóan megoldása ilyen módszerekkel megtalálható lenne.

A kóan nem intellektuális rejtvény.
Néhány szó arról, hogy mi is a kóan és hogyan közelítsük meg. Hogy rámutassunk arra, hogy egy kóan nem közönséges probléma, hadd jegyezzük meg, hogy az a válasz, amit a zen tanító elfogad, az éppolyan irracionális, mint maga a kóan: lehet egy szó, lehet egy kifejezés vagy egy mozdulat, de azt kell megmutatnia, hogy a tanuló már tapasztalta magában a zen azon elemeit, amit a kóan magában hordoz. Egy kóanhoz nem tartozik hozzá jól meghatározott válasz, függ a tanulótól, függ a témától és függ a tanuló fejlettségi szintjétől. A kóanok nem egyforma nehézségűek, mint ahogy ez nyilvánvaló mindenkinek, aki belekóstol a kóangyűjteményekben található történetekbe.

A tanítványok és a kóan
Bizonyos kóanok a szellemi fejlődés korábbi állapotaiban is javasolhatók, más kóanok későbbre valók. Így például a Nincs Kapu első történetét, "Dzsósú nincs"-jét igen gyakran adják fel kezdő tanítványnak, olyannak, aki már bizonyos előremenetelt tanúsított a gondolatok irányításában és már végzett bizonyos előgyakorlatokat, mint amilyen például a légzés szabályozása. A nincs jelentése "semmi" vagy "üresség" és az ennek megfelelő tudatállapot végsősorban hosszú gyakorlással valósítható csak meg, feltéve persze, hogy a zen tanítvány elindul és meg akarja ragadni ezt az ürességet. De amikor ezen a kóanon dolgozik, nem ezen az "ürességen" gondolkozik, de nem is akar elmélyülni ebben és nem akarja eldönteni sem, vajon a kutyának van-e Buddha természete vagy nincs (bár ez a kérdés hozta elő Dzsósú nincs-jét).

Nincs
Felhasználja a nincs szót, mint egy jelentésnélküli hangot, erre koncentrál és így lecsendesíti közönséges gondolatait, amíg el nem éri a szamádhi állapotot. Más kóanok is vannak, melyek elsősorban kezdő tanítványok számára ajánlottak. De a kóanok nagy része magasabb szintet feltételez, amikor a tanítvány már elért bizonyos tapasztalatokat és neki kezdett a sorozatos gyakorlás hosszú folyamatának - a szent Buddhaság ápolásának, ahogy ezt gyakran nevezik -, ami elvezetheti őt a kiteljesedéshez.

Sok kóan a mindennapi élet eseményeire vonatkozó zen tanítások alkalmazásával foglalkozik
A kóanokat különböző típusokba szokták sorolni, annak megfelelően, hogy a zen különböző oldalai hogyan nyilvánulnak meg bennük, vagy hogy a tanulók melyik szintjéhez alkalmasak a gyakorlások során. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a kóanok gyakran különböző szinteken közelíthető meg, hogy alkalmat adjon az egyre mélyebb és mélyebb tanulmányokra. Egy haladó tanítvány, aki visszatér újra egy kóanhoz, később sokkal többet is felfedezhet annál, mint amit az első olvasáskor vagy foglalkozáskor felfedezett.

A kóanok legfontosabb jellemzői
A legfontosabb jellemzője egy kóannak, hogy bár nem közelíthető meg a tudat hétköznapi okfejtéses eljárásaival, mégsem merő képtelenség. A zen tanítások bizonyos állandó eleme testesül meg benne, mely nyitva áll a tanítvány számára, ha a helyes módon közelíti meg a kóant.Ha egyáltalán jellemezni akarnánk, azt mondhatjuk, a kóangyűjtemény egy jól felszerelt gimnáziumhoz hasonlítható, melyben a zen tanulók gyakorolhatják magukat. Elkezdhetik egészen könnyű, egyszerű gyakorlatokkal és folytathatják az egyre nehezebbekkel. Amit egy tanuló elér, az csak a saját erőfeszítésétől függ. Egy gimnázium is teljesen haszontalan, ha nem folyik benne munka.

A mesterek és a kóanok
Sok kóan egy aktuális történést, eseményt dolgoz fel zen mesterek életéből. Ezek utalnak arra a válaszra, amit a zen mesterek adtak a szerzetesek által hozzájuk intézett kérdésekre, vagy a szerzeteseiknek feltett kérdésekre vonatkoznak, esetleg azt az eseményt írják le, amikor a mester vagy tanítványai elérték a megvilágosodást. Más kóanok egy párbeszédet (mondót) írnak le érett mesterek között. A zen korai időszakában a tanítás kétségtelenül nagy mértékben spontán volt. Az idők folyamán azonban a jelentősebb zen mesterek szavait és tetteit feljegyezték, írásba foglalták és később a mesterek ezeket tananyagként használták, hogy tanítványaik gyakoroljanak.

A tanítványok gyakoroltatása
Kisebb-nagyobb mértékben kóant használtak minden zen iskolában a tanítványok gyakoroltatására. A ma elterjedt két nagyobb zen iskola közül a Rinzai iskola helyezi a nagyobb súlyt erre, míg a Szótó iskola kevésbé, de megvan a maga helye a kóannak ez utóbbiban is. De a kóanok azért nem nélkülözhetetlen elemei a zen gyakorlásának. Annak, akinek nincs módja, hogy mélyvízbe tegyen ugrást, mint amilyen a paradoxon és a logikátlanság - a kóan első látásra ilyennek tűnik -, ne gondolja, hogy ezáltal ő ki van rekesztve a zen gyakorlásából és nem húzhat hasznot A Nincs Kapu, vagy a Kék Szikla Feljegyzések gyűjteményből.

Foglalkozás egy kóannal
Egy kóannal való foglalkozás hagyományosan úgy történik, hogy a tanítvány számára a tanító kijelöl egyet, azt kell kielégítően megfejtenie mielőtt tovább lépne egy másikra. Egyes zen mesterek minden kóant feldolgoztatnak, úgy A Nincs Kapuból, mint a Kék Szikla Gyűjteményből, vagy más gyűjteményből. Az olvasók között bizonyára lesznek olyan zen tanítványok, akik már eljutottak egy mesterhez és így hagyományos módon is tudnak a kóanokkal foglalkozni. De ők is hasznosnak találhatják, hogy e két alapgyűjtemény kóanjaihoz különböző fordításokban magyar nyelven is hozzá tudnak férni. A legtöbb olvasó azonban nincs ilyen szerencsés helyzetben és szüksége van bizonyos vezérelvekre a kóanok megközelítéséhez.

Szíven szűrt tanulás
Szükséges hangsúlyozni, hogy a kóanokkal kapcsolatos tanulmányok nagyon sok munkát rónak azokra, akik elég komolyan vállalkoznak rá, különösen ha nélkülözniük kell zen tanító segítségét. A szövegbe való belemerülést a mélyebben elkötelezett zen tanítványnak a kóanokkal való nagyon alapos egyéni foglalkozással kell kiegészítenie. Ezeket a szövegeket a szíve segítségével kell tanulnia. A legismertebb kóangyűjtemény Mumon Ekai zen mester által összeállított Nincs Kapu kóangyűjtemény, mely nyomtatásban 1229-ben jelent meg először Kínában. Arról nincs feljegyzés, hogy mikor került át Japánba, de ismert egy másolat, mely 1554-ben készült. Nyomtatásban Japánban csak 1632-ben, illetve 1752-ben adták ki.

A negyvennyolc történet Sákjamunitól, Mahákásjapán, Ánandán keresztül egészen Sógenig és Vakuanig, akik már Mumon Ekai kortársai voltak, nagyjából hét évszázadot ölel át. Mumon zsenialitását mutatja és a zen szellemére jellemző, hogy egy ilyen kis terjedelmű mű ennyire átfogó lehessen. A mű eredeti szövege kínaiul a kiegészítő fejezetekkel együtt összesen tizenkilenc oldalon jelent meg.A másik legismertebb mű a Szecsó és Engo által összeállított Kék Szikla Feljegyzések gyűjtemény. Ez száz kóant tartalmaz, bár 1050-ben keletkezett, de a kommentárokkal ellátott végső formáját kb. 1300-ban nyerte el. A későbbiekben elsősorban e két műből fogunk kóanokat közölni, természetesen az eredeti kommentárokkal együtt.

Dobosy Antal: Javaslap, 2001 Oroszlán, 43. szám
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 5192 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x