Asztrológia, alkímia az arab orvostudományban
Címlap / Szépség-Egészség / Asztrológia, alkímia az arab orvostudományban

Asztrológia, alkímia az arab orvostudományban

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-07-06

Az arab orvostudomány jelentősége nem csupán abban állt, hogy az ókori görög orvosi ismereteket megőrizte és a nyugat számára közvetítette, hiszen önmaga is számos felfedezést tett elsősorban az etika, szexológia, szemészet, kórházügy, vagy a diététika terén, legnagyobb alkotói pedig - pl. Avicenna, Rhazes, Abulkasis, Averroes... 

Az arab orvostudomány jelentősége nem csupán abban állt, hogy az ókori görög orvosi ismereteket megőrizte és a nyugat számára közvetítette, hiszen önmaga is számos felfedezést tett elsősorban az etika, szexológia, szemészet, kórházügy, vagy a diététika terén, legnagyobb alkotói pedig - pl. Avicenna, Rhazes, Abulkasis, Averroes - a 18. századig meghatározták az európai orvosképzés tananyagát és rendszerét.

Az arab orvostudomány kezdetei
A hódítások korában két szintjét különíthetjük el az arab orvoslásnak: népi gyógyítók, varázslók, javasemberek mellett Alexandriában, Antiokhiában tanult orvosok, arabul tabíbok is jelen vannak. A tabíb szó eredetileg bölcset, jóst jelentett, mígy az orvosok másik elnevezése a hakim kizárólag az iskolázott, filozófiailag képzett szakember megnevezése volt.

A javasok, más nomád népekhez hasonlóan a természetben található növények gyógyító erejét használták, amit különféle mágikus eljárásokkal erősítettek meg. Az orvostudomány fejlődése szempontjából Gondesapúr városa kiemelten fontos szerepet játszott: orvosi iskolája a 6. század elején - a bizánci császárok által vallási okokból elűzött és – ide telepedett nesztoriánus keresztény orvosok rendszerén alapult, akik otthoni kórházrendszerüket magukkal hozták. Itt működött a történelem első olyan kórháza - vagy klinikája - ahol kizárólag tudományos alapon gyógyítottak s ahol az oktatás a betegágy mellett folyt (a klinika szó a körög kliné, ágy szóból ered).

A fordítások kora (Kb. 800-1000)
Az arab orvostudomány görög, és kisebb részben indiai, perzsa művek fordításának és magyarázatának köszönhette létét. A fordításirodalom szükségszerű kiegészítéseképpen születtek később azok a kommentárok, magyarázatok, amelyek a 12-13. századtól, vagyis az arab orvostudomány hanyatló periódusának kezdetétől az iszlám orvosi irodalmának zömét adták. Az arab fordításirodalom nem korlátozódott pusztán az orvosi művekre, filozófiai (pl.Arisztotelész), csillagászati (pl. Ptolemaiosz), matematikai (pl. Eukleidész) témájú munkákat is feldolgoztak, melyek az orvosi ismeretek élettani, filozófiai, természettudományos hátterét biztosították. A fordításirodalom fellendülését a mutaziliták mozgalmával szokták kapcsolatba hozni, akik a vallás - és a világ racionális értelmezésének híveiként mindenfajta természettudományt támogatni igyekeztek.

Az arab orvostudomány rendszere
A humorálpathológia, avagy nedvkórtani rendszerre építettek, melynek lényege, hogy az egészséget négy nedv egyensúlyával magyarázták. E nedvek: a vér, az epe, a fekete epe, és a nyák. A nedvek egyensúlyát a négy testalkotó elem (föld, víz, tűz, levegő) és a minőségpárok (nedves-száraz, hideg-meleg) szabályozásával, illetve magukra a nedvekre ható orvosságokkal lehet befolyásolni. A nedvek aránya nem csak az egészségi állapotot, hanem a lelki és testi alkatot és a személyiséget is meghatározza (sanguinikus, kolerikus, melankolikus, flegmatikus alkat). A humorálpathológikus rendszeren belül elsőrendű szerep jut az élettevékenységeket (evés-ivás, alvás, mozgás, stb.) befolyásolni képes diététikának, amely ekképpen az arab - és a később a középkori európai - orvostudomány legfejlettebb ágává válik.

Jatroasztrológia, mágia
Mágikus gyógymódok, praktikák az arab orvosi irodalomban, sokszor még a legracionálisabb szerzőknél is lépten-nyomon előfordulnak. A mágikus hatású amulettekkel, ráolvasásokkal, a drágakövek gyógyhatásával vagy a szám- és betűmisztikával kapcsolatos gyógymódok mellett varázskönyveket is alkalmaztak a gyógyításban. A jatroasztrológia vagy jatromathematika a csillagoknak és a bolygóknak az emberi testre és egészségre gyakorolt hatásával foglalkozott. Némelyik neves orvos, például ibn Ridván vagy al-Kindi, mondhatni főállásban, asztrológusként kereste kenyerét, amely az európai jatroasztrológia alapvető forrása lett.

Tudjuk, hogy Harún ar-Rasid udvarában az egyetlen orvos mellett két asztrológus működött: ők hárman team-munkában gondoskodtak a kalifa családjának egészségéről. Az asztrológia és az orvostudomány kapcsolatát legjobban Al-Balhí következő megállapítása jellemzi: "Az orvosnak akkor kell kezelnie a beteget, ha az asztrológus, asztrológiai tények alapján arra a következtetésre jut, hogy az illető élete még nem ért véget, a kezelést elviseli és betegségéből kigyógyítható. Ha azonban az asztrológus biztos abban, hogy a betegnek nincs sok hátra, s betegségéből nem gyógyítható ki többé, az orvosi kezelés értelmetlen."

Alkímia
Itt kell megemlékeznünk az alkímiáról - a kémia őséről - is, amely mint neve is mutatja, arab „találmány”, jóllehet alexandriai - mások szerint indiai - gyökerei is vannak. A kémia arab eredetének emlékét számos szavunk - pl. elixír, lombik, szirup vagy szörp - ma is őrzi. A kémiai anyagok felhasználása az arab gyógyszerészetben ennek ellenére nem túl jelentős, az viszont mindenképp megemlítendő, hogy Rhazes volt az első, aki a himlőről írott könyvében egyes betegségek kialakulását kémiai folyamatoknak tulajdonította - ez az elmélete azonban visszhangtalan maradt.

Dr. Magyar László András cikke alapján
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 6988 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x