Az apja adta el alvilági férjének Perszephoné - Panni-Ancsa...
Címlap / Te+Én+Szex / Az apja adta el alvilági férjének Perszephoné - Panni-Ancsa

dr. Valló Ágnes
dr. Szilágyi Zoltán

Az apja adta el alvilági férjének Perszephoné - Panni-Ancsa

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-02-29

Perszephoné (a rómaiaknál Proserpina) Démétér és Zeusz leánya, Hádész felesége kétarcú istennő: egyrészt örökké engedelmes gyermek, az anyja leánya, másrészt érett asszonyként az alvilág istennője. Hádész, az alvilág istene, Zeusz és Déméter testvére megpillantotta Perszephonét, a gyönyörű karcsú leánykát és beleszeretett. Megkérte Zeusztól leánya kezét, aki beleegyezett a frigybe, de sem Déméternek, sem a leánynak nem szólt egy szót sem. 

Perszephoné barátnőivel sétált a mezőn, és egy csodálatos virágot pillantott meg. Amikor lehajolt, hogy leszakítsa, meghasadt a föld, és Hádész magával ragadta a sikoltozó leányt.

Déméter meghallotta a sikolyt, és keresni kezdte lányát. Az anya gyásza nyomán terméketlen, kietlen pusztasággá változott a föld. Zeusz végül a föld pusztulását látva engedni kényszerült, és Hermészt, az istenek hírnökét küldte az alvilágba a leányért. Hermész egy kétségbeesett, boldogtalan asszonyt talált Hádész oldalán, aki elrablása óta nem evett, nem ivott, csak sírdogált. Visszatérésének lehetősége olyan boldoggá tette, hogy elfogadott és megevett egy gránátalmamagot, amit Hádész nyújtott neki. Ezzel végül is érvényesítette a házasságot: csak az év kétharmadát tölthette anyjával az Olimposzon, az év egyharmadát Hádész mellett kellett töltenie az alvilágban. (Figyeljük meg – Perszephoné „véletlenül”, tudattalanul, de végül is lázadt anyja ellen, nem akart teljesen és véglegesen visszatérni hozzá. Mellesleg nem vállalta tettéért a felelősséget: azt mondta anyjának, hogy Hádész erőszakkal etette meg vele a gránátalmamagot.) Leányként Perszephoné mindvégig engedelmes jó kislány, érett asszonyként, a férje mellett azonban az alvilág fenséges úrnője, az alvilágba leszálló élők vezetője, kalauzolója.

Perszephoné tehát az örökké fiatal, engedékeny, sőt engedelmes gyermek-asszony megtestesítője. Passzív alkat, nem irányítja életét, inkább hagyja, hogy a dolgok csak úgy „megtörténjenek” vele. Nem választ, nem kötelezi el magát, hagyja, hogy sodorják az események. Igen szorosan kötődik anyjához, nagyon fontos számára, hogy megfeleljen, hogy anyja elégedett legyen vele. Az anya szerepét később igen gyakran férje veszi át, ugyanis Perszephoné szereti, sőt elvárja, hogy irányítsák. Nagyfokú alkalmazkodóképessége révén mindig megérzi, kitalálja, hogy mit várnak el tőle. Ha másokra figyel, mélységes empátiája, intuitív képessége alkalmassá teheti arra, hogy „belelásson” mások lelkébe, s ez érett korában az „alvilág” a tudatalatti birodalom úrnőjévé, avatott lelki vezetővé teheti.

Perszephonéból kitűnő feleség lehet. Általában nem választ, hanem őt választják, szinte várja, hogy „elrabolják”. Sok férfi számára vonzó a gyenge virágszál, az ártatlan, kislányos teremtés, az elefántcsonttorony hercegnője, aki csendes, légies, álmodozó, akit meg kell hódítani, el kell csábítani, „el kell rabolni”. Perszephoné, mint engedelmes, jó kislány gyakran hagyja, hogy döntsenek helyette. Ilyenkor a házasság is olyasmi, ami csak úgy megtörténik vele, érzelmileg kívül marad, sosem köteleződik el, nem lép ki a házasságból, hanem csendes visszavonultságban tovább álmodozik arról, hogy „történjen már valami”.

Ha azonban a férfi erős és domináns, de egyidejűleg gyengéd és kedves, veszi a fáradtságot, hogy meghódítsa a lányt, akkor Perszephoné egy életre elköteleződik, és tökéletes társa lesz a férfinak. Veleszületett fogékonysága, nyitottsága, hajlékonysága képessé teszi arra, hogy teljesen, tökéletesen alkalmazkodjon a férfihez. Szinte a tükörképévé válik, olyanná formálja önmagát, amilyennek a férfi látni akarja. Ha kell sportos hegymászó, ha kell otthonülő háziasszony, ha kell koktélpartik királynője, mindig csinos és elegáns, akivel reprezentálni lehet. Aki kecses és légies, jelen van, de háttérben marad, aki finom ösztönétől, intuíciójától vezérelve találja ki férje minden gondolatát. Főként negyvenes befutott, idősödő férfiak – rendszerint túl egy-két rosszul sikerült házasságon – választanak életük delén egy ifjú Perszephonét feleségnek, akit tenyerükön hordozhatnak, saját képükre formálhatnak, és aki aztán bearanyozza idős napjaikat.

A szexualitás nem túl fontos Perszephoné számára, ha azonban szerencsésen felébresztik – és férje is úgy kívánja – vonzó szexis, orgazmusképes nő válik belőle. Egy boldogtalan házasságban azonban a gyermek-asszony minden egyes aktusnál úgy érezheti, hogy újra meg újra megerőszakolják. Egy boldog, elégedett házasság viszont éretté teheti Perszephonét, aki éretlen gyermek-asszonyból kreatív nővé válhat.

Itt olvashatsz többet Perszephoné tulajdonságairól. 


És most lássunk egy igazi élő nőt, akinek életét Perszephoné irányítja.

Panni engedelmes, jó kislány volt. Hullámos szőke hajában fehér masni, szépen keményített, makulátlanul fehér kötény, örökké mosolygó arc, az anya szoknyájába csimpaszkodó kéz – van-e ami egy anya szívének kedvesebb? Panni anyja nem Déméter asszony volt, hanem Héra, mégpedig a megkeseredett fajtából. Bosszúból kötött „rangon aluli” házasságot – miután az a férfi, akit urának szeretett volna, nem vette el. Így hát a polgárlány férjhez ment az első "jöttmenthez", aki megkérte a kezét, Panni apjához, egy jóravaló, mesteremberhez. A házasságban az asszony zsarnok házisárkánnyá a férfi papuccsá silányodott.

Panni rettegett gúnyos, mérgező nyelvű anyjától, de mindennél jobban vágyott szeretetére, elismerésére. 13 éves korában, egy esküvőn találkozott a 15 éves Pistával. Szegről-végről rokonok lettek, hiszen Panni a menyasszony unokahúga, Pista pedig a vőlegény unokaöccse volt. A két család ezután gyakran találkozott, és a két gyerek egymásba szeretett. Pista komoly, kissé koravén, mély érzésű fiú volt, aki elhatározta, feleséget „nevel” magának. S így is tett, saját szája íze szerint formálta nővé a hajlékony kislányt. Mire Panni anyja észbekapott – hiszen jobb partit szánt a lányának – már nem tehetett semmit. Mert Panni elhatározta: mindenben az ellenkezője lesz anyjának. És az egész családban elfogadott tény volt: a két fiatalt az Isten is egymásnak teremtette.

Érettségi után mindketten beiratkoztak az egyetemre. Mivel Pistát a biológia érdekelte, Panni is ezt a pályát választotta. Egy padban ültek, együtt tanultak, együtt keresték meg a kenyérre valót. Az diploma megszerzése után Pista az egyetemen maradt kutató-biológusnak, Panni tanárnő lett egy gimnáziumban. Panni imádott tanítani. A gyerekek is nagyon szerették a mindig kedves, mosolygó tanárnőt, aki nem támasztott túlságosan nagy követelményeket, aki mindig meghallgatta őket, és hagyta magát lebeszélni a feleltetésről, dolgozatról.

Szabadidejében férje karrierjét segítette, fordított a számára, gépelte a cikkeit. Házasságuk boldog és harmonikus volt, nagy egyetértésben és szeretetben nevelték egyetlen lányukat. Alig veszekedtek, hiszen Panni mindenben egyetértett Pistával. Még a mama sem tudott éket verni közéjük, bár mindent megtett ennek érdekében. Utálta Pistát, aki elvette tőle a lányát, és tücsköt-békát kiabált rá. Panni villámhárítóként állt közöttük, nem mondott ellent anyjának, de mindent elkövetett, hogy a találkozásokat elkerüljék.

Aztán a boldogságnak hirtelen vége szakadt. A férfi 48 éves korában meghalt egy szerencsétlen autóbalesetben. Panniban megszakadt valami. Ha nem lett volna gimnazista lánya és súlyos beteg. félig béna anyja, legszívesebben utána halt volna. Nyolc év telt el teljes egyhangúságban. Panni tette a dolgát: tanított, ellátta a háztartást, ápolta az anyját. Nem járt társaságba, nem szórakozott, alig olvasott. Csak várta, hogy múljanak a napok, vagy végre történjen valami.

És akkor, egy este megcsörrent a telefon. Egy ismeretlen férfi hívta fel, aki egy kolleganő "kommendált". Randevúra hívta. És ami a legnagyobb csoda volt: megnevettette az asszonyt. Már 8 éve nem hallották gyöngyöző, csilingelő kacagását. Mégis, Panni csak a lánya határozott unszolására ment el a randevúra.

Antal nyugalmazott vezérigazgató volt, régen elvált, két felnőtt gyermeke külföldön élt. A két idősödő ember hamar egymásra talált. Panni olyan szerelmes volt, mint egy bakfis. Azaz nem is volt már Panni, hanem Ancsa, hiszen a férfi így szólította. És a neve után pár hónap alatt a személyisége is teljesen megváltozott. Pista puritán, materialista tudós volt, mellette Panni is ateista volt, egyszerűen öltözködött, nem hordott ékszert, nem festette magát, a komoly zenét kedvelte, komoly könyveket olvasott. Most, Antal mellett népdalokat és régi slágereket dúdolt, templomba járt – sőt, énekelt a templomi kórusban, nagy gonddal sminkelt, és imádta a szép ruhákat, az ékszerekről nem is beszélve. A család, a barátok alig ismertek rá. Megfiatalodott, kivirágzott, kacagása betöltötte a szobát.

Egyetlen baj volt: Antal felnőtt gyerekei Amerikában éltek, és Antal minden évben 2-3 hónapra hozzájuk utazott. Pannit – pardon, Ancsát – nem hívták, hiszen ott élt az anyjuk, Antal elvált felesége is. Amint Antal elutazott, Ancsa teljesen összeomlott. Pistával szinte egyetlen napot sem töltöttek külön. Együtt utaztak, együtt nyaraltak, együtt mentek mindenhova. Miután Antal elutazott, Ancsának hamarosan hasi panaszai kezdődtek. Szinte állandóan puffadt, fájdalmai, görcsei voltak, székrekedése lett, majd véres-nyákos hasmenés lépett fel. Az orvosok fekélyes vastagbélgyulladást állapítottak meg. A betegség éveken át folyamatosan fennállt, de Antal elutazásakor mindig súlyosbodott.

Ancsának először azt kellett megértenie, hogy belei sírnak, jajgatnak helyette. Másrészt meg kellett tanulnia elengedni a férfit. A legnehezebb az volt, hogy Ancsa-Panni megtalálja legbelső önmagát, hogy ne csak a szertett férfi tükörképe legyen. Hiszen Perszephoné nemcsak örök gyermeklány, hanem az alvilág királynője, a lelkek vezetője is. Így hát Ancsa nyaranta, Antal távollétében hegyvidéki nyaralója kertjében sátortábort nyitott. Járta a természetet a gyerekekkel, megmutatta nekik a fákat, virágokat, lesték a madarakat. Egész mesevilágot teremtett: a gyerekek mesealakokká váltak, és mint tündérek lidércek és koboldok vándoroltak az erdőben. És Ancsa, az öregedő tündérkirálynő boldogan vezette őket.


 
Még nem tudod, hogy, melyik nőtípusba tartozol? Melyik Istennő/mely Istennők vonásait hordozod? Ha kitöltöd a tesztet, megtudhatod. Itt találhatod meg.
(A gyorsteszt csak ízelítő, ha pontos tipológiát akarsz, akkor a részletest töltsd ki!)

Híres Perszephoné-típusú nőkről olvashatsz, és sminkelési tanácsokat kaphatsz ITT
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis. 
 
[ 4866 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x