Segítség, nő a főnököm
Címlap / Te+Én+Szex / Segítség, nő a főnököm

dr. Valló Ágnes
dr. Szilágyi Zoltán

Segítség, nő a főnököm

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-07-20

Manapság már nem szoktunk meglepődni azon, hogy a legmagasabb beosztásokban - a politikusok, bírók, bankárok, vállalatvezetők között - is találunk nőket mégis az a közhiedelem - még a nők körében is -, hogy a nők nem tudnak vezetni. Még autót se, nemhogy céget, vagy más embereket. Eközben gondolkodás nélkül rájuk hagyjuk a család minden gondját-baját, aminél bonyolultabb szervezet és menedzseri feladat bizony kevés van. 

És gyermekeink nevelését is, aminél kevés dolog lehet fontosabb számunkra, és a legmagasabb „szakértelmet” igényli az emberekkel való bánásmód terén.

A nőket elsősorban anya- és feleségszerepük egyidejű betöltése hátráltatja az előbbre jutásban, azonban azt is látni kell, hogy ritkábban és kisebb elszántsággal törnek magasabb pozícióra. Sőt: a nők nagy része nem is vágyik nagy felelősséggel járó vezető beosztásba.

Ha egy férfi el akar érni valamit, akkor képes annak mindent alárendelni. A karrier érdekében könnyedén feláldozza szabadidejét, kedvtelését, de még érzelmeit, biztonságát, sőt egészségét is. A nők általában kevésbé vágynak arra, hogy sikereket érjenek el, pontosabban általában mást jelent számukra a siker. A karrier, pozíció, hatalom érdekében nem hajlandók feláldozni az emberi kapcsolatokat, szerelmet, barátságot, biztonságot. Fontosabb számukra a népszerűség, a szereteten, bizalmon alapuló kapcsolat, mint a pozíció, az előmenetel, a hatalom.

A nők számára munkahelyen is nagyon fontosak a személyes emberi kapcsolatok. Azokon a posztokon, olyan munkahelyi környezetben érzik igazán jól magukat, ahol az emberismeret, a kapcsolati készség előnyös adottságnak számítanak. Például, a legjobb humán erőforrás menedzserek a nők közül kerülnek ki.


A karrierlehetőségekben, előléptetésekben mutatkozó aránytalanságnak azonban van egy másik igen fontos oka is. Ez pedig az a mérce, amit az előléptetések során alkalmaznak. A mércét a férfihierarchiában férfiak dolgozták ki, férfi értékrend alapján, csoda hát, ha a férfiaknak kedvez?

A női egyenjogúság körül bőven vannak még tennivalók. Tény például, hogy még a világ legfejlettebb országaiban, pl. Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban is a nők minden területen kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Azt is tudnunk kell azonban, hogy ebben a nők is hibásak. A nők ugyanis, ha alkupozícióba kerülnek, voltaképpen önmaguk ellen dolgoznak. Ha tetszik nekik a betöltendő munkakör, ha szeretik munkájukat, kevesebb fizetéssel is beérik, és jóval kevésbé harcolnak a fizetésemelésért, az előléptetésért. Ha beosztásukkal vállalati autó is jár, akkor rendszerint kisebb, olcsóbb kocsival is beérik – hiszen számunka az autó közlekedési- és munkaeszköz, nem pedig státuszszimbólum. (És persze a kisebb autóval könnyebben lehet parkolni.)

A nők elsősorban a kis- és középvállalati szférában tudják megmutatni vezetői erényeiket. A nagyvállalati hierarchiában ugyanis – a már említett okok miatt nehezebben haladnak előre a ranglétrán, s ha mégis, akkor gyakran feladják női értékrendjüket. A rendszerváltás óta eltelt jóval több mint 20 év alatt azonban számos nő kezdett – gyakran akaratán kívül, kényszerből – magánvállalkozást. Ezek a kisvállalkozások meglepően jól működnek, sok közülük középvállalattá nőtte ki magát. A nők itt a maguk módján, a maguk stílusában vezethetnek, nem kényszerülnek a férfiak által felállított játékszabályok szerint játszani. Ezekben a nők által irányított kis cégekben a félelem helyett a bizalom, a versengés helyett az együttműködés légköre az uralkodó. Ennek ellenére – sőt sokszor talán éppen ezért! – igen jól működnek.

Mivel a nők megértik, megérzik a beszéd, a viselkedés mögött húzódó indítékokat, motivációkat, ezért jobb hatásfokkal jósolják meg a várható eredményt, előre érzékelik a felmerülő problémákat, ezért képesek megelőzni, vagy legalább mérsékelni azokat. A munkahelyi légkör szempontjából pedig nagyon fontos, hogy míg a férfiak inkább élezik, a nők inkább elsimítják a konfliktusokat.

A nők más módon – általában lassabban és nehezebben – jutnak el a döntésekhez, mint a férfiak.
Több kérdést tesznek fel, több információt igényelnek, több tényezőt vesznek figyelembe egy viszonylag nagy horderejű döntés meghozatala előtt. Fontosabbak a számukra a személyes, emberi összefüggések, a morális szempontok. A döntésnek nemcsak a gazdasági, hanem személyes emberi sorsokra gyakorolt hatása is érdekli őket. Ezeket a szempontokat a legtöbb férfi – mint lényegtelen, pénzben, haszonban nem mérhető tényezőt – félresöpri, elhanyagolja. Ezért a nőknél a döntéshozatal folyamata hosszabb és bonyolultabb, a döntés maga viszont rendszerint átfogóbb, kiegyensúlyozottabb, mint a férfiaké.

Milyen tehát a nő, mint főnök? Természetesen ahány nő, annyiféle. Ahogy a férfiak is sokféleképpen lehetnek jó vagy rossz főnökök, ugyanúgy a nőkről sem mondhatjuk, hogy valamennyien csapnivalók, de azt sem, hogy kivétel nélkül kiválóak. Természetesen ebben is a személyiségünk játssza az egyik legfontosabb szerepet. A bennünk élő istennők – vagyis női személyiségünk összetevői – ebben is megmutatkoznak, és mindannyian követelik a jussukat. Tökéletességre törekszünk minden vonalon, nem csoda hát, hogy mindenhol elégtelennek érezzük magunkat. Tudomásul kell vennünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és fontossági sorrendet, értékhierarchiát kell felállítanunk. Ezért időről időre le kell ültetnünk istennőinket egy kerekasztal konferenciára.

Reméljük volt már alkalmad tesztünkből megtudni hogy, melyik nőtípusba tartozol, melyik Istennő/Istennők vonásait hordozod. Ha még nem, itt találhatod meg a tesztet >>
(A gyorsteszt csak ízelítő, ha pontos tipológiát akarsz, akkor a részletest töltsd ki!)

Nyilvánvaló, hogy sem Perszephoné sem Hesztia nem lesz menedzsernő, még kevésbé főnök. Hiányzik belőlük az elhivatottság, a motiváció, az önérvényesítés vágya és képessége.

A legtöbb menedzsernő erős Athéné vagy Artemisz vonásokkal rendelkezik. Athéné néha elgondolkozik azon az igazságtalanságon, hogy nőnek született, ha úgy érzi, gátolja előmenetelében karrierépítésében. Mégis ő az, aki legjobban képes igazodni a férfi értékrendhez. Ő állja meg legjobban a helyét a nagyvállalati hierarchiában. Jól alkalmazkodik, vállalja a versenyt, képes kivárni, míg kedvező pozícióba kerül. Viszonylag könnyen és gyorsan és mindig racionálisan dönt, sosem ragadják el az érzelmei. Higgadtan elemzi az eseményeket, és kész minden ésszerű kompromisszumra. Megtaláljuk tehát akár a legmagasabb posztokon is. Kiváló tulajdonságai nagyszerű főnökké tehetik, azonban néha túlságosan is férfimódon akar vezetni. A női megérzést, az érzelmeket egyszerűen gyengeségnek tekinti, s így gyakran hiányzik belőle az empátia. Ha hatalom van a kezében, hajlamossá válhat arra is, hogy beosztottaiban kisebbségi érzést ébresszen, sőt megfélemlítse őket. Megveti, elítéli a gyengeség jeleit, a kompetencia hiányát. Nem kiabál, nem fenyegetődzik, nem él vissza hatalmával, azonban egyetlen metsző pillantásával, jéghideg arckifejezésével olyan légkört tud teremteni, ahol "szó bennszakad, hang fennakad, lehelet megszegik". A legnagyobb probléma az, hogy nincs tudatában annak a dermesztő hatásnak, amit másokra gyakorol. A félelem, a dermedtség légköre pedig nagymértékben rontja a hatékonyságot. Míg a jó, oldott, ösztönző munkahelyi légkör felszabadít, segíti a kreativitást, a hatékony munkát és problémamegoldást, addig a félelem defenziót szül, ahol a beosztottak nem szívesen döntenek, lehetőleg kerülik a felelősségvállalást, ami előbb-utóbb a munka rovására megy.

Artemisz is megállja a helyét a férfihierarchiában, hiszen férfi módon élvezi a versengést. Harcos igazságérzete miatt azonban előbb-utóbb konfliktusokba keveredik, megalkuvást nem tűrő személyisége nem tűr maga felett hatalmat. Egy magánvállalkozás vezetőjeként, vagy egy jó érzi jól magát. Nem nyomasztja a felelősség, az új feladatoktól, kihívásoktól megtáltosodik. Igazságos, jó főnök, segíti, támogatja, szívesen tanítja beosztottait. Nem anyáskodik felettük, hanem felméri képességeiket, és elérhető, megvalósítható célokat tűz ki eléjük. Elég önállóságot hagy nekik, és bíztatásával, bizalmával képes szárnyakat adni nekik. Hibát ott szokott elkövetni, hogy nem szeret ellenőrizni - úgy érzi, hogy az ellenőrzés a bizalmatlanság jele. Ezért néha elúszik a munka, és tűzoltásra kényszerül. Ilyenkor erejét megfeszítve dolgozik, hogy helyrehozza a mulasztást.


Ha Aphrodité a kreatív alkotó munkába szeret bele, akkor szárnyal, a munka nem fáradság, hanem gyönyörűség a számára. A munkának azonban csak a kreatív oldala vonzza, a rendszeres apró munka, a részletek hidegen hagyják. Szárnyalásával, ötleteivel felvirágoztathat egy vállalkozást, de meglehetősen kiszámíthatatlan főnök. Gyakran kapkod, hiányzik belőle a következetesség, az átgondolt tervezés. Munkatársait az egyik pillanatban elbűvöli, a másik percben viszont olyat kér számon rajtuk, amivel meg sem bízta őket. Érzelmei gyakran elragadják, ilyenkor képes tombolni, kiabálni, másnap azonban úgy tesz, mintha mi sem történt volna, ismét elbűvölően kedves.

Héra személyiségéből, értékhierarchiájából következik, hogy sosem lesz igazi, elhivatott főnök. A siker, a karrier nem teszi boldoggá. Bármilyen beosztásban, bármekkora fizetésért dolgozik, karrierjét önként, és első szóra feladja, ha társra talál. A frusztrált, társtalan Héra igen rossz főnök. A hatalommal kárpótolja magát: gondoskodik róla, hogy beosztottai érezzék hatalmát. Gyakran kifejezetten részrehajló: szereti, sőt díjazza a hízelgést, a "fúrást".

A legjobb főnöknők számos Deméter-vonással rendelkeznek. Hiszen Deméter igen gyakorlatias, és nagyfokú empátiás készséggel rendelkezik. A Déméter-típusú menedzsernők vezetési stílusára is a gondoskodás, támasznyújtás a jellemző. Nagylelkű, empatikus vezető, akit beosztottjai szinte anyjuknak tekintenek, és aki valóban szívén viseli sorsukat, és törődik mindenkinek a gondjával, bajával. A legnagyobb problémát rendszerint az okozza, hogy Déméter nem tud nemet mondani. Szinte fizikai fájdalmat okoz számára, ha egy felkészületlen, hanyag, rosszul dolgozó munkatársat felelősségre kell vonni, netalán elbocsátani. Megérti, sajnálja a munkatársait, és bűntudata van, ha fájdalmat kell okoznia. Ezért inkább több feladatot vállal, hogy a beosztottaikat tehermentesítse. Ezért szinte felkínálja, hogy kihasználják.

Láttuk tehát, ahány nő, annyiféle főnök. És ne felejtsük el, mindenkiben több istennő lakozik. Vagyis az erények – és sajnos a hibák is – kombinálódhatnak. Összefoglalásul azt azért elmondhatjuk, hogy az a főnöknő, aki hisz magában, vállalja a kockázatot, és mer vezetni, mer hallgatni női ösztöneire, megérzéseire – bár biztosan követ el hibákat – egyre inkább magára talál, és hiteles, jó főnökké válik. Minél bizonytalanabb, minél inkább mások elvárásai szerint – vagyis általában férfi módra – próbál vezetni, annál kevésbé lesz hiteles, annál rosszabb főnök válik belőle.

Önmagatok megismeréséhez itt találhattok olvasnivalókat, teszteket>> 

Ha úgy gondoljátok, hogy pályátok további alakítása, párkapcsolatotok ki- vagy átalakítása során támaszkodni akartok két tapasztalt szakember segítségére, forduljatok hozzánk bizalommal: medock.medock@gmail.com vagy +36-30-944-4464
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis. 
 
[ 2021 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x