Az intuitív tudás fontossága
Címlap / Ezotéria / Az intuitív tudás fontossága

Az intuitív tudás fontossága

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-04-21

Az intuíció sokkal többet jelent holmi megérzésnél. Óriási szerepe van a tudományos eredmények létrejöttében, a művészeti alkotások születésében, és a mindennapi kihívások megoldásában, hiszen a kreatív folyamatok kikerülhetetlen összetevője. Az önismeret fejlesztésében, a képességeink kibontakoztatásában, életünk minőségének jobbá tételében is nagy szerepe lehet. Természetesen rá kell ébredni a hasznosságára, s meg kell tanulni alkalmazni.  

Az ősi szellemi tanítások és hagyományok egybehangzóan állítják, hogy az emberi lénynek minden lehetősége megvan sokkal szélesebb valóságsávok megtapasztalására, mint amit általánosságban befogad. A kvantummező - a végtelen információból, szintből és frekvenciából álló energiamező – lehetőségei végtelenek, azonban pusztán a fizikai érzékszervek és a racionális értelem segítségével csak korlátozottan befogadhatóak. Az, hogy mennyit valósítunk meg az élet nyújtotta csodákból, azon is múlik, mennyire vagyunk képesek rugalmassá tenni a mentális és érzelmi szokásainkat, és mennyire vagyunk nyitottak az intuitív tudás által megjelenő összefüggések felismerésére.

A szocializáció és nevelés az emberi idegrendszer kapacitását nagyrészt az alvás, és az ébrenlét tartományára hangolja be, melyben a fej által irányított logika és racionalitás az uralkodó tényező. Ez valóban csodálatos képesség, ennek ellenére megvannak a maga korlátai. Korántsem biztos azonban, hogy a racionális elme uralta tudatállapot – az ébrenlét – megléte azt jelenti, hogy a Valóságnak csak ez a tartománya létezik. Az intuíció a Szív minősége, melynek megtapasztalása visszahozza a Fej és Szív egyensúlyát.Egy egyszerű példával illusztrálva a helyzetet. Ha valakinek a tévéjéhez csak olyan antennája van, amivel csupán két csatornát képes fogni, akkor nem feltétlenül okos dolog azt állítani, hogy azokon kívül nem létezhet több. Sőt, az meglehetős szűklátókörűségre utal. Hiszen ha valaki csak két csatornát ismer, attól még bármennyi létezhet. Hasznosabb a vevőkészüléket megvizsgálni, s adott esetben kiszélesíteni, ha valaki több adást szeretne fogni, s nem pusztán kijelenteni, hogy ezen túlmenően nem létezhet más. Így van ez a Szív képességeivel – köztük az intuícióval is -, ami sokkal szélesebb lehetőségeket biztosít számunkra, mintha pusztán a logikai képességeinkre támaszkodnánk. Ismert a mondás, hogy „Az értelem legnagyobb eredménye az, amikor belátja saját korlátait, hiszen ezzel megnyitja a kaput egy másféle felfogás felé.”

Aki egy nagyobb teljesítményű „vevőkészüléket” szeretne, annak nem kell mást tennie, mint az éberségét és nyitottságát növelni, és odafigyelni az intuitív megérzéseire. Ennek kulcsa a Szív megnyitása, és tudatosan helyt adni a magas frekvenciájú érzelmek – lelkesedés, hála, együttérzés, béke, szeretet - áramlásának. Néhány hét gyakorlás után ez a képesség egyre kifinomultabbá válik, s egyre nyilvánvalóbb lesz a nyitott és kitartó gyakorló számára, hogy a világ sokkal rejtélyesebb és összetettebb hely, mint addig gondolta volna. A kvantumszemlélet szempontjából például az „odakint a világban” vagy „idebent a benső világomban” nem igazán szétválasztható tartományok, hanem két egymásban tükröződő képhez hasonlítható, melyben az intuíció segít eligazodni.

Az akadémiai tudomány képviselői gyakran szkeptikusok az intuícióval szemben, mert túlságosan misztikusnak és megfoghatatlannak tartják. Bizonyos szempontból igazuk is van, de ez nem lehet ok a létezésének és fontosságának tagadására. Szerencsére nem mindannyian utasították el, sőt a legnagyobbak fel is használják. Ahogy Einstein fogalmazott: „A legcsodálatosabb dolog, amit megtapasztalhatunk az a Rejtély és a misztikus tudás. Ez a forrása minden valódi művészetnek és tudománynak.”.  S ennek a „rejtélynek” a megismerése nem lehetséges az intuíció nélkül. Tehát mi se szégyelljük a mindennapjaink részévé tenni.
A napjaink tudományának nagy részét uraló materiális világképet leszámítva, akár évezredekre visszatekintve sem volt olyan emberi kultúra, amely ne lett volna bizonyos egy univerzális rend létezéséről. S természetesen az azt létrehozó Intelligencia létezését sem kérdőjelezte meg egyetlen civilizáció sem. Hogy annak milyen nevet adtak, - Allah, Tao, Brahman stb. -, az már másodlagos kérdés. A nevek ugyanis csak arra valók, hogy utaljanak valamire, ami nem foglalható szavakba, nem megragadható az értelemmel, viszont megélhető a Szív számára.

A materiális világkép megszilárdulásával megerősödött a logikus elme, és a Fej egyre nagyobb hangsúlyt, jelentőséget kapott, végül teljesen dominánssá vált. S így a definíciók, fogalmak átvették a valóság szerepét, s a misztika a rejtély, az összekapcsoltság mindössze egy alig értelmezhető ködös címkévé vált. Pedig létező és valóságos, és az intuíció olyan, mintha a magasabb szinten működő Intelligencia adna segítséget számunkra, hogy a rejtélyes és csodálatos világot önmagunk örömére és környezetünk hasznára felfedezzük.

 

Testünk minden egyes sejtje, molekulája át van itatva Intelligenciával. Magát a testet is ez tartja egyben. Az a mező, amelynek létezéséről a kvantumfizika tudósít, nem különbözik ettől a rejtélyes Erőtől, amely az egész Univerzumot áthatja, fenntartja és behálózza. A kvantumfizikusok által kvantum-összegabalyodásnak nevezett jelenség is utal a kölcsönös kapcsolatrendszerre. Úgy lehetne fogalmazni, hogy az egész univerzum minden jelensége, gondolata, eseménye, lehetősége ott rezeg ebben a Mezőben, melyet a Nobel díja Max Planck az „Isteni Mátrix” néven határozott meg. Az intuitív tudás segít ráérezni erre a sokszorosan összekapcsolódó viszonyrendszerre, s annak összefüggéseire.

A zene érzékelésének példája jól szemlélteti az egymásban és egymásból születő valóságtartományok és azok által létrejött hatások összefüggéseit. Amikor zenét hallgatsz, eltűnődhetsz a kérdéseken: Hol van a zene? Miből származik? A húr rezgéséből? Az ujj pengetéséből? A pengető és a húr feszüléséből? A papíron levő kottából? A zenész agyából, amint ki akar fejezni valamit? A hallgató fülén keresztül az agyba eljutott jelekből?
Ha belegondolsz, a zene mindegyik és egyik sem. A valóság mindezek együttes hatásaiban, és hatásaiból jelenik meg. A hallgató agyában létezik, ott áll össze zenévé, addig csak jelek és szignálok kuszasága. Így ebből a nézőpontból azt mondhatjuk, hogy egy gyönyörű melódia egy olyan meghatározhatatlan forma, ami nem volt jelen az anyagi világban, és mégis élővé vált a hallgató agyában.

Az ilyen jellegű összetettséget, ezt az összefüggésrendszert a fej által dominált lineáris elmével nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet fölfogni, s végképp nem lehet élvezni. A valóság ilyen szintű vizsgálatához szükséges a Szív megnyitása, s az ily módon kialakított Egyensúly. Ennek a következménye az intuíció, mely valójában azt jelenti, hogy képes vagy keresztüllátni a részek megosztottságán, és egyben vagy képes érzékelni és értékelni azok összetett hatását.  S felismered, hogy az élet tele van csodával, ami egy teljesen új világképet és értékrendet hoz létre Benned, melynek meghatározó tényezője az összekapcsolódottság és az együttműködés, az elkülönülés és a harc helyett.
 
Kép: Gerd Altmann / Pixabay
 
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 11836 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x