Mennyire fontos a hűség?
Címlap / Psziché / Mennyire fontos a hűség?

Mennyire fontos a hűség?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-04-21

A szerelem olyan erős érzelmi kötődés két ember között, melyben a kizárólagosságra való törekvés magától értetődő. Az emberek a szerelmüket maguk mellett akarják tudni mind fizikális, mind érzelmi síkon, és nehezen viselik, ha akárcsak gondolat formájában is felmerül a megcsalás lehetősége. De vajon hűtlenek csak szexuális értelemben lehetünk?  

A SZERELMI RÖGESZME

A szerelem olyasfajta beszűkült tudatállapotot idéz elő, melyben jellemzően a partnerünk személye és tettei uralják a gondolatainkat, érzéseinket, ill. irányítják a viselkedésünket. A vonzódásnak, az érdeklődésnek és fokozott fiziológiai izgalmi állapotnak ez az együttese egyszerre örömforrás, ill. melegágya számos negatív érzésnek.

A szerelem bár képes gazdagítani és fejleszteni a személyiséget, magában rejthet bizonyos veszélyforrásokat. Ha ugyanis a szerelmespár eltérő nézetet vall bizonyos kérdésekről, az megfelelő kommunikáció hiányában bizony komoly konfliktusforrássá válhat.
Ilyen sarkalatos pont lehet a hűség kérdése.

A TEST ÉS LÉLEK HŰSÉGE

Sokan a hűséget a szexuális kizárólagossággal azonosítják, pedig az a fajta elköteleződés és ragaszkodás, ami két ember egymáshoz való viszonyát jellemzi, nem csupán a párkapcsolatok jellemzője. A hűség nem más, mint a szolidaritás egy formája. Egy szerelmi viszonyban, egy olyan módosult tudatállapotban, mely ilyenkor jellemez bennünket, persze óhatatlanul a szexuális hűség is részét képezi ennek a fajta szolidaritásnak. Kezdetben legalábbis. Később azonban, ahogyan a szerelem lángja alábbhuny - s a felek szemében újra megnő a külső kapcsolatok iránti érdeklődés - konfliktushoz vezethet, ha a pár a hűség kérdését eltérően értelmezi.Létezhet olyan párkapcsolat - akár házasság is - melyben a szexuális hűtlenség nem jár feltétlen együtt a kapcsolattal szemben mutatott hűtlenséggel. Épp ahogyan a puszta szexuális hűség sem elégséges, ha az egyik fél emberi értelemben hűtlen a partneréhez, és elhanyagolja, kihasználja, lebecsüli őt, vagy alárendeli vágyait a sajátjának.
  
A HŰSÉG MINT KAPCSOLATI KERET

Napjainkban hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a párkapcsolat – s főként a házasság - célja nem csupán egy kellemes érzelmi miliő fenntartása, sokkal inkább egy olyan keret kialakítása, melyben a felek egymást támogatva, egymásnak kölcsönösen örömöt okozva élhetik életüket. Ebből következik, hogy a nagy érzelmek megfakulása nem jelent szükségszerűen egyet a kapcsolat felbomlásával.

AKKOR ÉS MOST

Az emberi faj szexuális változatosság iránt megmutatkozó igénye tény, s mint ilyet mindig az adott kor és társadalmi elvárások tereltek egy a többség számára elfogadható mederbe.

Volt idő, mikor mindezt megkönnyítette az, hogy a házasságra csak és kizárólag gazdasági egységként tekintettek, melynek megkötésében sem a szerelem, sem pedig az egymás iránt érzett vágy nem játszottak szerepet. Kibúvót is talált a közerkölcs a szexuális hűtlenségre vonatkozóan, mikor a férfihűtlenséget bocsánatos bűnnek nevezte, s így a párkapcsolatban – a házasságban – élő feleket kettős mérce alá helyezte.

Manapság a hosszú távú párkapcsolatok alapját az a fajta hűség jelenti, mely által a felek egyenrangú partnerként kölcsönösen tisztelik egymást. Az egymáshoz tartozásuk legfőbb pillérét tehát egyfajta általános szolidaritásérzés képezi.

A MEGHITT EMBERI KAPCSOLAT ÚTJÁN

Egy párkapcsolat vagy házasság működőképessége, sikeressége, s a benne lévő felek testi-lelki kiegyensúlyozottsága nem mérhető pusztán a szexuális hűség által.
A hűség nem függhet a szerelemtől, nem múlhat el, miután a nagy érzelmek alábbhagytak.

 

Mégis, ahogyan létezhet olyan házasság, melyben a felek szexuális értelemben tudvalevően hűtlenek egymáshoz, az egymás iránt érzett szolidaritásuk azonban erős kapocsként összetartja a kapcsolatukat, ugyanúgy találhatunk olyan párkapcsolatot, ahol az egymás iránt érzett hűség csak fizikális síkon való gyakorlása a benne élőket bizony komoly érzelmi szenvedésre kárhoztathatja.

A legfontosabb minden esetben az, hogy képesek legyünk kifejezésre juttatni az érzéseinket, a vágyainkat. Megfelelő kommunikáció hiányában ugyanis, önmagában sem a szerelem, sem pedig a hűség nem képes összetartani egy párkapcsolatot.


  
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

 
 
[ 28339 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x