Szűzek és párfüggők. Az istennők is nőből vannak
Címlap / Te+Én+Szex / Szűzek és párfüggők. Az istennők is nőből vannak

dr. Valló Ágnes
dr. Szilágyi Zoltán

Szűzek és párfüggők. Az istennők is nőből vannak

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-11-30

Minden férfi kamaszkora óta tudja, hogy minden nő istennő. Más kérdés, hogy különböző életkoraikban a nők más és más "isteni" tulajdonságaiért rajonganak, általában a testitől a lelki felé haladva - ahogy ez a pasiknál más csak szokásos. Az Istennők párkapcsolataikban is nagyon különbözők, és lehet, hogy más-más Istennő illene a férfiakhoz, ahogy életük folyamán ők is változnak.  

Mégis jobban teszik, ha nem másik Istennőt kívánnak maguknak, hanem megtalálják saját párjukban aktuális istennőjüket. Akár imádhatják is. Az biztosan nem árt a kapcsolatnak.

Aphrodité nagyon könnyen lesz szerelmes, választásait a szexuális vonzás alapvetően meghatározza. Könnyen, szinte egy pillanat alatt lángra lobban, s a szenvedélyes szerelem minden mást háttérbe szorít. Erotikus varázsa van, amitől a férfiak szexuális öntudata is fokozódik. Akit szeret, annak teljes egészében odaadja magát. A lángolás azonban csak ritkán hosszú életű, gyakran váratlanul, szinte minden ok nélkül ki is hűl. Ha elmúlt a „rózsaszínű köd” nem is érti, hogy mi köze volt a férfihoz. Nehezen marad meg tehát egy monogám házasságban, az is előfordul, hogy házasságok egész sorozatát köti.

Ne gondoljuk, hogy Aphrodité feltétlenül gyönyörű. Könnyen lehet, hogy külseje átlagos, és a többi nő nem is érti sikereinek titkát. Varázsa van, s ez vonzza hozzá a férfiakat. Olyan figyelemmel és érdeklődéssel fordul felé, hogy a férfi délceg daliának, romantikus hősnek érzi magát mellette. Feltétlenül, és teljes elkötelezettséggel hisz a férfiban. Aphrodité tehát „múzsa”, inspiráló asszony, aki azzal segíti a férfi céljainak, álmainak megvalósulását, hogy szárnyakat ad neki.

Párkapcsolataiban Artemisz sosem tud oly mértékben elköteleződni egy férfi mellett, hogy önállóságát, saját céljait feladva, párjának szentelje életét. Magánéletében egészen másfajta mintát követ. Önálló, független nőként néha másodlagosnak tekinti a párkapcsolatokat, az elfoglalt férfiakhoz hasonlóan kalandokat keres, melyek számára a felüdülés, feltöltődés, kikapcsolódás eszközei.


Ha stabil, állandó kapcsolatra vágyik, akkor sem gondol feltétlenül házasságra. Az élettársi kapcsolatokat kedveli, melyek nagyobb függetlenséget biztosítanak számára. Párjának csak olyan embert fogad el, akivel két ember egyenrangú és egyenjogú bajtársi szövetsége megvalósítható. Kerüli a domináns, uralkodni vágyó férfiakat, de maga sem akar uralkodni, az meg egyenesen idegesíti, ha a férfi gondoskodó, anyáskodó magatartást vár el tőle. Olyan férfit keres hát, akivel azonos intellektuális szinten áll, és egyiküknek sem kell felnézni a másikra. Nem tűri, ha korlátozzák függetlenségét, de ő sem akar birtokolni, mellette a férfi bátran önmaga lehet. Párjával őszintén szeretik, tisztelik, segítik egymást, a mélyebb intimitásnak azonban kevés szerepe van. Problémát okozhat, ha Artemisz versengő hajlama a házasságban is felszínre kerül. Ilyenkor ugyanis az élet minden területén rivalizálni kezdenek. Nemcsak a szakmai sikereket, hanem a családi élet minden területét – a háztartási munkától a gyermeknevelésig – áthatja a folytonos rivalizálás. A házasság ilyenkor könnyen felbomlik, azonban a rivalizálás megszűntével, az Artemisz-nők gyakran válás után is jó viszonyban maradnak volt férjükkel.

Athéné Általában maga választja társát: erős, tehetséges, ambiciózus férfit, olyat, akit tisztel, akire fel tud nézni. Igen fontos számára a közös érdeklődés, ami nemcsak a szórakozás, a szabadidő, hanem a munka területén is érvényesül. Athéné felbecsülhetetlen értékű szellemi segítőtársa férjének, akár közös családi vállalkozásról, akár tudományos kutatómunkáról van szó. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy alárendelné magát neki, sőt nemegyszer a maga okos, diplomatikus módján – anélkül, hogy a férfi észrevenné – átveszi az irányítást, de Artemisszel ellentétben sosem rivalizál partnerével.

A háztartás nem olyan idegen Athéné, mint Artemisz számára. Kiváló szervező: gépesít, racionalizál, ha módja és lehetősége van, segítséget vesz igénybe.

A házasság Athéné számára szoros szövetség, bajtársi kapcsolat, amelyben a szex nem nagy szerepet játszik. (Egyébként is hajlamos rá, hogy megfeledkezzen testéről, testi szükségleteiről.) A szex gyakran csak a szerződés része, amit megtesz a férfi kedvéért. (Artemisz sosem hajlandó a szexre, ha nincs kedve hozzá.) Azt sem bánja, ha a férfi időnként máshol elégíti ki szexuális vágyait, Athéné ugyanis képtelen a féltékenységre, szinte „be van oltva” ellene. Nem gondolja, hogy egy futó kaland veszélyeztetné a társával kötött szoros szövetséget. Ha mégis válásra kerül a sor, annak sosem a férfi hűtlensége az oka. A középkorú férfi számára néha már „túl sok” lehet Athéné, és egy odaadóbb Hérára vagy simulékonyabb Perszephonéra vágyik. A válás rendszerint nyugodtan, könnyes, érzelmes jelenetek nélkül lebonyolódik, s a volt házastársak akár barátok, munkatársak is maradhatnak.

Párkapcsolataiban Déméter nem keresi az erős, a hatalmas, a sikeres férfi társaságát, számára a férfiak is olyanok, mint a gyerekek. Ezért könnyedén elfogad férjéül gyenge, szánandó – akár beteg vagy testi fogyatékos – férfit is, aki felett anyáskodni lehet. Déméter általában nem választ, hanem őt választják. Sok férfi vonzódik az anyás típusú nőkhöz. Őt keresik azok a férfiak, akik olyan nőt választanak, aki hasonlít a „mamára”. Sok kifelé független, erős férfi érez titkon igényt a függőség iránt, és szeretné esténként „anyaölbe hajtani megfáradt fejét”. Ezen kívül sok kalandba belefáradt férfi tudatosan választ Déméter-lányt feleségnek, akiről biztosan tudhatja, hogy jó anyja lesz gyermekeinek. Déméter magára vállalja a háztartás, a gyermeknevelés minden gondját, a férfi nyugodtan szentelheti életét munkájának. Mellesleg Déméter – ha gyermekei vannak – nem féltékeny természetű, mellette a férfi akár folytathatja is kalandos életét. A problémát az okozhatja, hogy Déméter számára gyermekei a legfontosabbak, a férfi tulajdon gyermekeivel verseng az asszony szívében elfoglalt helyért. Déméter szívesen hív vendégeket. Boldog, ha dicsérik főztjét, ha etethet másokat. Ilyenkor „jó anyának” és nem „jó szakácsnénak” érzi magát. Míg Athéné számára a teljesítmény, Hérának az elismerés, Démétérnek a gondoskodás, a táplálékadás a fontos. A szexualitás rendszerint nem túlságosan fontos Déméter számára. Boldogan becézgeti, simogatja párját, számára a szeretkezés is gyakran az adakozás, gondoskodás egyik kifejezési módja.


Héra a hivatásos feleség. Önmagában félember, akinek férfira, férjre van szüksége, hogy egésznek, teljesnek érezze magát. Hérára csak a sikeres, határozott, férfias férfi – Zeusz – van igazán hatással. Ő az, aki életét beteljesítheti, vágyait betölti, akinek egy életre készséggel alárendeli magát. Igen fontosak az esküvő külsőségei is, Héra annál boldogabb, minél fényesebb, minél nagyobb szabású az esküvő. És persze gondolkodás nélkül felveszi férje nevét.

Héra egész életét házassága tölti ki, minden örömét, boldogságát, de minden fájdalmát, bánatát is férjének, a kapcsolat minőségének köszönheti. Hűségéhez kétség sem férhet – nincs az a csábítás, ami megérné a házasság felbomlásának kockázatát. Héra akkor lenne igazán boldog, ha a nap 24 óráját férjével tölthetné, de ez csak kevés asszonynak adatik meg.

Héra boldogsága azon múlik, hogy férje számára mekkora jelentősége van a kapcsolatnak. Hiszen ő mindent megtesz, mindent feláldoz érte. Csodálattal, tisztelettel csüng férje minden szaván. Minden erejével előmozdítja a férfi karrierjét: ha kell takarékoskodik, lemond saját igényeiről, hogy a férfi a megtakarított pénzt vállalkozásba fektesse. Ha szükséges, nagy házat visz, kiváló háziasszony, és főként azokat a kapcsolatokat ápolja, amelyek segíthetik a férfi előmenetelét. Cserébe csak annyit kér, hogy a férfi méltányolja erőfeszítéseit, ossza meg vele gondolatait, terveit és lehetőleg minél több időt töltsenek együtt. És persze legyen hűséges, odaadó férj.

Perszephonéból kitűnő feleség lehet. Általában nem választ, hanem őt választják, szinte várja, hogy „elrabolják”. Sok férfi számára vonzó a gyenge virágszál, az ártatlan, kislányos teremtés, az elefántcsonttorony hercegnője, aki csendes, légies, álmodozó, akit meg kell hódítani, el kell csábítani, „el kell rabolni”. Perszephoné, mint engedelmes, jó kislány gyakran hagyja, hogy döntsenek helyette. Ilyenkor a házasság is olyasmi, ami csak úgy megtörténik vele. Ilyenkor érzelmileg kívül marad, sosem köteleződik el, nem lép ki a házasságból, hanem csendes visszavonultságban tovább álmodozik arról, hogy „történjen már valami”.

Ha azonban a férfi erős és domináns, de egyidejűleg gyengéd és kedves, veszi a fáradtságot hogy meghódítsa a lányt, akkor Perszephoné egy életre elköteleződik, és tökéletes társa lesz a férfinak. Veleszületett fogékonysága, nyitottsága, hajlékonysága képessé teszi arra, hogy teljesen, tökéletesen alkalmazkodjon a férfihez. Szinte a tükörképévé válik, olyanná formálja önmagát, amilyennek a férfi látni akarja. Ha kell sportos hegymászó, ha kell otthonülő háziasszony, ha kell koktélpartik királynője, mindig csinos és elegáns, akivel reprezentálni lehet. Aki kecses és légies, jelen van, de háttérben marad, aki finom ösztönétől, intuíciójától vezérelve találja ki férje minden gondolatát. Főként negyvenes befutott, idősödő férfiak – rendszerint túl egy-két rosszul sikerült házasságon – választanak életük delén egy ifjú Perszephonét feleségnek, akit tenyerükön hordozhatnak, saját képükre formálhatnak, és aki aztán bearanyozza idős napjaikat.

A szexualitás nem túl fontos Perszephoné számára, ha azonban szerencsésen felébresztik – és férje is úgy kívánja – vonzó szexis, orgazmusképes nő válik belőle. Egy boldogtalan házasságban azonban a gyermek-asszony minden egyes aktusnál úgy érezheti, hogy újra meg újra megerőszakolják. Egy boldog, elégedett házasság viszont éretté teheti Perszephonét, aki éretlen gyermek-asszonyból kreatív nővé válhat.

 
 
Hesztia társát nem maga választja, hagyja hogy kiválasszák, de nem is lehet „elrabolni”, a döntésben, elfogadásban övé a fő szerep. Azokat a férfiakat vonzza, akik a csendes, nyugodt, megbízható nőket kedvelik, akik a hagyományos kenyérkereső, családfenntartó szerepre vágynak. Hesztia ilyenkor boldogan otthon marad, őrizni a házi tűzhelyet. Látszatra függő helyzetben a férje árnyékában él, azonban mindig megőrzi belső autonómiáját. Bár odaadó és érzékeny tud lenni az ágyban, a kapcsolatban nem a szexualitásé a fő szerep.


Egy Hermész típusú menedzser mellett Hesztia az ideális menedzserfeleség. Az ilyen férj aktív, ambiciózus menedzser, aki sokat utazik, sokat van távol. Nem viszi magával asszonyát üzleti utakra, vacsorákra, nem akar reprezentálni vele. Hesztia otthon marad, nem érzi elhanyagolva magát, nem rivalizál, és nem zsémbeskedik. Ellenben maga dönt az otthon, a háztartás minden kérdésében, anyagi gondja nincs, azt csinálhatja, amihez kedve van. Ha vendégeket fogad, megteszi az előkészületeket, kiváló ízlésével megteremti a hangulatot, azután csendesen háttérben marad. Férjének nincs szüksége sem tanácsaira, sem buzdítására, de nem is nyomja el őt, megfelelő önállóságot biztosít számára az otthon dolgaiban. Hesztia azután olyan nyugodt, biztonságos meleg otthont teremt, ahonnan a férfi el tud rugaszkodni, mielőtt új utakra indul.

Gyakran előfordul, hogy Hesztia – aki nem vesz részt a férfiakért való „tülekedésben” – pár nélkül marad. Ő az, aki csendes, de tartalmas életet él, egyedül van, de mégsem magányos. Befelé figyel, az élet végső kérdései foglalkoztatják.
 
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis. 
 
[ 5494 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x