A tiszta gondolkodás és a tisztátlan állati ösztön-lélek...
Címlap / Psziché / A tiszta gondolkodás és a tisztátlan állati ösztön-lélek

A tiszta gondolkodás és a tisztátlan állati ösztön-lélek

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-06-22

A zsidó filozófia elgondolása szerint az emberiség és a zsidó nép célja ezen a földön a fizikai világ nemesítése. A kabbala szerint minden fizikai dologban isteni szikrák vannak elrejtve, és az ember feladata ezeket az általa végrehajtott nemes célú cselekedetekkel felemelni. 

A zsidó filozófia elgondolása szerint az emberiség és a zsidó nép célja ezen a földön a fizikai világ nemesítése. A kabbala szerint minden fizikai dologban isteni szikrák vannak elrejtve, és az ember feladata ezeket az általa végrehajtott nemes célú cselekedetekkel felemelni.
Ez a megtisztítás és megnemesítés/fölemelés koncepcióját jelenti: a teremtett valóság megtisztítása, és a végső célhoz, az isteni szándékhoz való fölemelése. Rostáljuk ki, szűrjük meg a szent szikrákat (az „isteni szikrákat”) a gonosz, avagy a profán tartományából. Ezek a szikrák bele vannak ágyazódva a világba, hogy létezhessenek, és betölthessék a teremtésre irányuló isteni szándékban kijelölt szerepüket. Amikor az ember a bibliai elrendelés szerint viszonyul a teremtett valósághoz (aktívan, azaz úgy, hogy csinál valamit; vagy passzívan, azaz úgy, hogy tartózkodik bizonyos dolgok megtételétől), akkor ő és az a valóság megnemesedik, átitatódik szentséggel.

Azokban az esetekben, amikor az ember nem az elrendelt módon viszonyul a teremtett dolgokhoz, s különösen akkor, amikor rossz célra vagy a Biblia utasításaival ellenkező módon használja azokat, e tárgyakkal egyetemben lealacsonyodik, és elmerül a tisztátalanságban.

A Kabbala kétlépcsős folyamatról beszél: A legfelsőbb istennév: Hávájá négy betűből áll, amelyeket magánhangzókkal kiegészítve, egymástól eltérő módon lehet leírni. Ez a kettő speciális, a teremtett világot befolyásoló isteni megnyilvánulásokat, kisugárzásokat, vagy kiáradásokat jelöl. Az egyik Isten őseredeti Transzcendenciájára, a másik pedig Isten őseredeti Immanenciájára utal.

Hogy miképpen befolyásolják ezek a nevek a teremtést, az jól látható ezeknek a kifejezéseknek egy másik aspektusában: az első, mint önálló szó, azt jelenti: „mi?”, mint abban, hogy: „Mik vagyunk mi?” „miféle fontossággal bírunk?” Ez tehát totális önmegtagadásra utal, amely egészen addig a pontig megy el, ahol az ember egyszerre ráeszmél, valódi létezéssel egyedül Isten bír. Az első egyben Ádámot is jelenti mely az emberre utaló legfennköltebb kifejezés.

A második név azt jelenti, hogy állat, barom, mert ez egy alacsonyabb szintű, a teremtett valóságra utaló manifesztáció, nem úgy, mint az első, amely fölötte áll a teremtésnek (Isteni Transzcendencia).
A folyamat a teremtett létezők megtisztítása és megnemesítése, az isteni tudaton keresztül történik. A szentség szikráit ez a Név szabadítja ki. Ezért mondják azt, hogy az isteni szikrákat kiszabadítjuk a teremtett világból, egyben a világot felemeljük, megnemesítjük. Első szinten ez a jónak a rossztól való elválasztása, az állati lélek megtisztítása. Ez szimbolizálja az isteni akarat felismerését és tudatosítását, az ego, az önhittség, vagy önérdek-érvényesítés megtagadását emberben és anyagban egyaránt. Ez azonban még nem a legmagasabb szint.

Miután megtörtént a tudatosítás, következik a magasabb szint, ahol nem csupán az istenivel szembeni önfeladás van jelen, hanem valódi és abszolút én-megsemmisítés, az „Istenen kívül semmi más nem létezik” felismerésének értelmében. Ez a legmagasabb szintű szublimáció.
Ez az elmélkedés misztikus koncepciója: nem megelégedni egyszeri „elemekre bontás”-sal, tisztázással és megtisztítással, hanem megismételni mindezt a még tökéletesebb eredmények érdekében.

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


Cikkünk folytatódik, lapozz!


 
 
[ 4935 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x