A tiszta gondolkodás és a tisztátlan állati ösztön-lélek...
Címlap / Psziché / A tiszta gondolkodás és a tisztátlan állati ösztön-lélek

A tiszta gondolkodás és a tisztátlan állati ösztön-lélek

dobizs10109.jpg
HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-07-23

Étrendi törvények
Az étrendi törvények egyik indoka: minden, amit az ember megeszik, vérré és hússá alakul át, és a személy szerves részévé válik. A Biblia éppen ezért megtiltotta a tisztátalan ételek fogyasztását, megakadályozandó, hogy az ember magába építse a tiltott ételek rossz tulajdonságait.


Ez az elv vonatkozik a tisztaság és tisztátalanság ismérveinek koncepciójára is. Ha létezik tilalom az olyan állatok fogyasztására, amelyek nem kérődznek és nincs hasított patájuk (meggátolandó ezen állatok sajátos vonásainak beépülését), akkor ebből az következik, hogy az ember akkor viselkedik helyesen, ha magáévá teszi a hasított pata és a kérődzés képzetét.

A Biblia minden egyes aspektusa tanítja és útbaigazítja az embert.


Épp ezért, ha egy állatnál vannak olyan ismérvek, amelyek segítségével legalábbis megállapítható annak tisztasága, ez arra tanít minket, hogy a kérődzés és a hasított-patájúság jellegzetességei azt a célt is szolgálják, hogy saját személyiségünkben felismerjük, életvitelünk tiszta vagy, Isten ments, az ellenkező voltát. A Biblia ezekre a jellegzetességekre vagy ismérvekre egy állat tisztaságának megállapítása vonatkozásában utal. Következésképpen ezen ismérvek spirituális megfelelője az ember szívében lakozó „állat”, azaz az „állati ösztön lélek”. Ezzel kapcsolatban valóban meg kell állapítanunk, hogy tiszta-e az „állat” vagy sem.

Mindkét fajta állatcsoportot, a tisztát és a tisztátalant is megemlíti a Biblia. Ez azt jelenti, hogy létezhet olyan személy is, aki követi az írást, s mégis egy „tisztátalan állat” leledzik benne. Lehet valaki „romlott és ugyanakkor Biblia-követő” (azaz a viselkedése látszólag összhangban van a Biblia irányelveivel, a valóságban azonban megszegi a „szentek legyetek” alapvető előírását). Ahhoz tehát, hogy föl lehessen ismerni a „tiszta állatot”, a Biblia két ismérvet ad meg: a) hasított pata és b) kérődzés.

Pata
Az embernek csupán a cselekvése, a dolgok tevésének képességei szabad, hogy törődjenek – ahol szükséges – a materiális, avagy földi valósággal, az „evilági dolgokkal”, magasabb rendű képességei a „fej” azonban nem.

Mindazonáltal, még a láb esetében is kell, hogy legyen egy pata a láb és a talaj, a föld között, egy közbeékelés a lábak és az anyagiasság között.

A közbeékelést és elrejtést szimbolizáló patának azonban még hasítottnak, kettéosztottnak is kell lennie. Ez azt jelenti, hogy még a földi dolgokban is helye kell, hogy legyen az isteni világosságnak, hogy az embernek észlelnie kell bennük az isteni szikrát.

Az embernek még evilági dolgokban sem szabad elkülönítenie magát Istentől, azaz a patának ebből adódóan teljesen hasítottnak kell lennie, a tetejétől a legaljáig. Mert csak ekkor lehetséges az, hogy az ember még az evilági dolgokban is felfedezze az isteni szikrát, és a Biblia által előírt utat kövesse, csak ekkor lehet az állat tiszta. Vagyis csak ekkor lehet az emberben lakozó állat – a fizikai valóság, amelyre a test miatt van szükség – tiszta állat.

Vannak olyanok, akik kizárólag a „jobb kéz közel húz” elvét alkalmazzák, mindenfajta korlátozás nélkül. Úgy érvelnek, hogy annak érdekében, hogy nemzedékünk zsidóságát közelebb hozzuk a Bibliához, megéri rugalmasabbak lennünk a Biblia dolgaiban, sőt akár adaptálnunk is kell a Bibliát, Isten ments, a mai trendekhez.

Még ha igaz is lenne, hogy ez a fajta viszonyulás közelebb hozná ezeket az eltávolodott embereket, a törvény eleve kizárja a Tóra akár csak nüánsznyi megváltoztatásának lehetőségét is, legyen az magának a szentírásnak a szövege vagy egy rabbinikus előírásé, még akkor is, ha azt egy nemrégen élt irányadó mesterünk iktatta be.

Dobosy Ildikó
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


Előző oldal!


 
 
[ 4947 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x